fs.fd.system.digiforms – Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor

aktive_fsbrukere – Returnerer aktive FS-brukere

GET https://fs.fd.uib.no/aktive_fsbrukere
response
200 OK
Content-Type: text/xml

	
  
  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

generer_engangspassord – Genererer engangspassord for FS-bruker

GET https://fs.fd.uib.no/generer_engangspassord/{brukernavn}
response
200 OK
Content-Type: text/xml


  TimeToLive: 0 (seconds in caches)

Examples

praksis-eksternkoordinatorer – Eksternkoordinatorer knyttet til en skole (I2002-1787)

GET https://fs.fd.uib.no/praksis/eksternkoordinatorer/{skoleid}
skoleid Skoleid (fak+institutt+gruppenr)
response
200 OK
Content-Type: text/xml


  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

praksis-skoler – Skoler hvor de har vært praksisutplassering

GET https://fs.fd.uib.no/praksis/skoler
response
200 OK
Content-Type: text/xml


  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

praksis-studenter_knyttet_til_veileder – Studenter knyttet til skole på et gitt emne for inneværende semester

GET https://fs.fd.uib.no/praksis/studenter_knyttet_til_veileder/{fodselsdato}/{personnr}
fodselsdato r
personnr r
response
200 OK
Content-Type: text/xml


  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

praksis-studenter_og_emne_pa_skole – Studenter knyttet til emne på en gitt skole for inneværende semester

GET https://fs.fd.uib.no/praksis/studenter_og_emne_pa_skole/{skoleid}
skoleid Skoleid (fak+institutt+gruppenr)
response
200 OK
Content-Type: text/xml


  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

praksis-studenter_og_skole_pa_emne – Studenter knyttet til skole på et gitt emne for inneværende semester

GET https://fs.fd.uib.no/praksis/studenter_og_skole_pa_emne/{emneid}
emneidid Studentens studentnummer i FS eller fødselsnummer 11 siffer
response
200 OK
Content-Type: text/xml


  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

praksis-veileders_praksissteder – Veileders praksissteder (emner) (I2002-2851)

GET https://fs.fd.uib.no/praksis/veileders_praksissteder/{fodselsdato}/{personnr}
fodselsdato r
personnr r
response
200 OK
Content-Type: text/xml


  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

sokers_mobnr – Søkers mobilnummer, fødselsnummer, navn og epostadresser (ifbm. særskilt vurdering)

GET https://fs.fd.uib.no/sokers_mobnr/{regnr}/{fodselsdato}
regnr Søkers søkernummer i FS
fodselsdato Dato formatert som DDMMYYYY
response
200 OK
Content-Type: text/xml

	
  
  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

student_eksrestilklageskjema – Lister ut aktuelle eksamensresultater til klageskjema for studenten

GET https://fs.fd.uib.no/student_eksrestilklageskjema/{studentid}
studentid fødselsnummer eller studentnummer
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<none timeToLiveSeconds="...">...</none>


  TimeToLive: 0 (seconds in caches)

Examples

student_fravaerskjema_data – Vurderinger for student hvor de kan meldes fravær (I2005-366)

GET https://fs.fd.uib.no/student_fravaerskjema_data/{studentid}
studentid Studentens studentnummer i FS eller fødselsnummer 11 siffer
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<student_vurderingsmeldinger timeToLiveSeconds="...">...</student_vurderingsmeldinger>

 ...
</student_vurderinger>

  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

student_gjentakskontroll_vurdering – Viser emner studenten kan få lov til å ta ny vurdering i (I2006-234)

GET https://fs.fd.uib.no/student_gjentakskontroll_vurdering/{studentid}/{arstall}/{terminkode}
studentid fødselsnummer eller studentnummer
response
200 OK
Content-Type: text/xml


  TimeToLive: 0 (seconds in caches)

Examples

student_undervisningsmeldinger – Undervisningsmeldinger for student

GET https://fs.fd.uib.no/student_undervisningsmeldinger/{studentid}
studentid Studentens studentnummer i FS eller fødselsnummer 11 siffer
response
200 OK
Content-Type: text/xml


  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

student_vurderingsmeldinger – Vurderingsmeldinger for student

GET https://fs.fd.uib.no/student_vurderingsmeldinger/{studentid}
studentid Studentens studentnummer i FS eller fødselsnummer 11 siffer
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<student_vurderingsmeldinger timeToLiveSeconds="...">
 <vurderingsmelding>
  <fodselsdato>...</fodselsdato>
  <personnr>...</personnr>
  <fornavn>...</fornavn>
  <etternavn>...</etternavn>
  <institusjonsnr>...</institusjonsnr>
  <emnekode>...</emnekode>
  <versjonskode>...</versjonskode>
  <arstall>...</arstall>
  <vurdtidkode>...</vurdtidkode>
  <vurdkombkode>...</vurdkombkode>
  <vurderingsformkode>...</vurderingsformkode>
  <vurdpresentasjon_bokmal>...</vurdpresentasjon_bokmal>
 </vurderingsmelding>
 <vurderingsmelding>
  <fodselsdato>...</fodselsdato>
  <personnr>...</personnr>
  <fornavn>...</fornavn>
  <etternavn>...</etternavn>
  <institusjonsnr>...</institusjonsnr>
  <emnekode>...</emnekode>
  <versjonskode>...</versjonskode>
  <arstall>...</arstall>
  <vurdtidkode>...</vurdtidkode>
  <vurdkombkode>...</vurdkombkode>
  <vurderingsformkode>...</vurderingsformkode>
  <vurdpresentasjon_bokmal>...</vurdpresentasjon_bokmal>
 </vurderingsmelding>
 <vurderingsmelding>
  <fodselsdato>...</fodselsdato>
  <personnr>...</personnr>
  <fornavn>...</fornavn>
  <etternavn>...</etternavn>
  <institusjonsnr>...</institusjonsnr>
  <emnekode>...</emnekode>
  <versjonskode>...</versjonskode>
  <arstall>...</arstall>
  <vurdtidkode>...</vurdtidkode>
  <vurdkombkode>...</vurdkombkode>
  <vurderingsformkode>...</vurderingsformkode>
  <vurdpresentasjon_bokmal>...</vurdpresentasjon_bokmal>
 </vurderingsmelding>
</student_vurderingsmeldinger>


  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • Lister vurderingsmeldinger for student med studentnr 999999 https://fs.fd.uib.no/student_vurderingsmeldinger/999999

  <?xml version="1.0"?>
  <student_vurderingsmeldinger timeToLiveSeconds="300">
   <vurderingsmelding>
    <fodselsdato>20211</fodselsdato>
    <personnr>35073</personnr>
    <fornavn>##### Jenny Birte</fornavn>
    <etternavn>##### Loddebolt</etternavn>
    <institusjonsnr>184</institusjonsnr>
    <emnekode>DIGVURD100</emnekode>
    <versjonskode>0</versjonskode>
    <arstall>2014</arstall>
    <vurdtidkode>H&#xD8;ST</vurdtidkode>
    <vurdkombkode>DIG</vurdkombkode>
    <vurderingsformkode>DIGEKS</vurderingsformkode>
    <vurdpresentasjon_bokmal>Digital eksamen</vurdpresentasjon_bokmal>
   </vurderingsmelding>
   <vurderingsmelding>
    <fodselsdato>20211</fodselsdato>
    <personnr>35073</personnr>
    <fornavn>##### Jenny Birte</fornavn>
    <etternavn>##### Loddebolt</etternavn>
    <institusjonsnr>184</institusjonsnr>
    <emnekode>DIGVURD100</emnekode>
    <versjonskode>0</versjonskode>
    <arstall>2014</arstall>
    <vurdtidkode>H&#xD8;ST</vurdtidkode>
    <vurdkombkode>DIG-1</vurdkombkode>
    <vurderingsformkode>DIGEKS</vurderingsformkode>
    <vurdpresentasjon_bokmal>Digital eksamen</vurdpresentasjon_bokmal>
   </vurderingsmelding>
   <vurderingsmelding>
    <fodselsdato>20211</fodselsdato>
    <personnr>35073</personnr>
    <fornavn>##### Jenny Birte</fornavn>
    <etternavn>##### Loddebolt</etternavn>
    <institusjonsnr>184</institusjonsnr>
    <emnekode>DIGVURD100</emnekode>
    <versjonskode>0</versjonskode>
    <arstall>2014</arstall>
    <vurdtidkode>H&#xD8;ST</vurdtidkode>
    <vurdkombkode>DIG-2</vurdkombkode>
    <vurderingsformkode>DIGEKS</vurderingsformkode>
    <vurdpresentasjon_bokmal>Digital eksamen</vurdpresentasjon_bokmal>
   </vurderingsmelding>
  </student_vurderingsmeldinger>
  

students_informasjon – TEST: Informasjon om studenten

GET https://fs.fd.uib.no/students_informasjon/{studentid}
response
200 OK
Content-Type: text/xml

	
  
  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

students_mobnr – Students mobilnummer + fødselsnummer

GET https://fs.fd.uib.no/students_mobnr/{studentnr}/{fodselsdato}
studentnr Studentens studentnummer i FS
fodselsdato Dato formatert som DDMMYYYY
response
200 OK
Content-Type: text/xml

	
  
  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

students_soknader – Informasjon om students søknader

GET https://fs.fd.uib.no/students_soknader/{studentid}/{opptakstypekode}/{kuntilbudogja}
response
200 OK
Content-Type: text/xml

	
  
  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

students_soknader_sarskilt – Informasjon om særskilte søknader

GET https://fs.fd.uib.no/students_soknader_sarskilt/{studentid}/{opptakstypekode}
response
200 OK
Content-Type: text/xml

	
  
  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples