fs.fd.system.gravitee_undregnskap_-_akkord_kmd – Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor

undervisningsregnskap – Lister studentdata til undervisningsregnskap

GET https://fs.fd.uib.no/undervisningsregnskap/{faknr}/{årstall}/{terminkode}
faknr
arstall g
terminkode g
response
200 OK
Content-Type: text/xml


    TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples