canvas.icsimport – Legge ics filer inn i canvas vha calendar API

Script for å importere ics filer inn i canvas via canvas.api Disse filene ligger (pt) på /mnt/canvas/ics share.

Hvert emne ligger som en fil med navn EMNEKODE.SEMSTER.TERMIN.ics for emner og EMNEKODE.SEMSTER.TERMIN.GRUPPE.ics for de som ikke er fellesaktiviteter.

Alle forekomster fra filene sjekkes vha ID mot en egen syncdb som ligger på *vlejobs. en hash av innholdet sjekkes mot hashen av de eksiterende data for å finne forskjeller.

scriptet kjøres hver natt i sekvens fra import_all.php som trigges fra cron

filen heter import_calendar.php