exchange.ws – Exchange Web Service TEST

Implementasjon av Rest-basert Web Service vha Ruby on Rails og WinRb/Viewpoint. Resultatet i er JSON-format.

Merk: det er en begresning i WinRb/Viewpoint som gjør at repeterende events ikke vises utover første forekomst.

En nginx-server er satt opp som frontend for rest-tjenesten og cacher resultatene i x-minutter. Backend er rullet ut i UH-skyen vha Ansible (repo: git.uib.no:/user/edpck/ansible-uib-uh-rails-server.git) og tilgjengelig på ews.test.uib.no

Se også dokumentasjon i ITWiki:Exchange.ws

Gå til side for å generere API-nøkkel for å få fatt en gyldig APIKEY.

events.room – liste over events for rom

GET https://ews.datatest.uib.no/[APIKEY]/api/v1/events/year:{year}/week:{week}/day:{day}/room:{room}
year integer Årstall
week integer Ukenummer
day integer = 0 Dag idag, 1 = imorgen, -1 = igår, osv. Overstyrer week hvis begge er angitt.
room string Romnavn, feks: ExITMoteromSR4110@exchange.uib.no
JSON
200 OK
Content-Type: application/json

	{"room": "ExITMoteromSR4110@exchange.uib.no",
	"events": [{
	  "subject": "...",
	  "start": "...",
	  "end": "...",
	  "id": "...",
	  "change_key": "..."
	  },{
	  "subject": "...",
	  "start": "...",
	  "end": "...",
	  "id": "...",
	  "change_key": "..."
	  },{
	  "subject": "...",
	  "start": "...",
	  "end": "...",
	  "id":"",
	  "change_key":"..."
	  ...
	}]}

Examples

Viser alle events på møterom ExITMoteromSR4110 i uke 2 inneværende år: https://ews.datatest.uib.no/APIKEY/api/v1/events/week:02/room:ExITMoteromSR4110

{"room": "ExITMoteromSR4110@exchange.uib.no",
"events": [{
   "subject": "A3 møter- brukerstøtte NB Forberedelser :-)",
   "start": "2016-01-11T12:00:00.000+00:00",
   "end": "2016-01-11T13:30:00.000+00:00",
   "id": "AAMkADQyZjQzYWQ2LWFiOTktNDExYi04OTlkLWQ3...",
   "change_key": "DwAAABYAAAD88wwMHgulSpU1tBKNjyuRAAA6h9M2"
   },{
   "subject": "Presentasjon av Brukerstøtte",
   "start": "2016-01-12T12:00:00.000+00:00",
   "end": "2016-01-12T12:45:00.000+00:00",
   "id": "AAMkADQyZjQzYWQ2LWFiOTktNDExYi04OTlkLWQ3...",
   "change_key": "DwAAABYAAAD88wwMHgulSpU1tBKNjyuRAAA6h9Py"
   },{
   "subject": "A3 om møter",
   "start": "2016-01-14T08:00:00.000+00:00",
   "end": "2016-01-14T09:30:00.000+00:00",
   "id": "AAMkADQyZjQzYWQ2LWFiOTktNDExYi04OTlkLWQ3...",
   "change_key": "DwAAABYAAAD88wwMHgulSpU1tBKNjyuRAAA6h9gZ"
   },{
   "subject": "Nito - styremøte",
   "start": "2016-01-14T12:30:00.000+00:00",
   "end": "2016-01-14T14:00:00.000+00:00",
   "id": "AAMkADQyZjQzYWQ2LWFiOTktNDExYi04OTlkLWQ3",
   "change_key": "DwAAABYAAAD88wwMHgulSpU1tBKNjyuRAAA6h9Q2"
}]}

events.users – liste over free/busy events for en eller flere brukere

GET https://ews.datatest.uib.no/[APIKEY]/api/v1/events/year:{year}/week:{week}/day:{day}/users:{username1,username2}
year integer Årstall
week integer Ukenummer
day integer = 0 Dag idag, 1 = imorgen, -1 = igår, osv. Overstyrer week hvis begge er angitt.
users string Ett eller flere brukernavn (kommaseparert)
JSON
200 OK
Content-Type: application/json

	{"events": [{
	  "user": "username1",
	  "datetime_range": {
	  	"start": "...",
	  	"end": "..."
		}
	  "end": "...",
	  "free_busy_events": [{
	  	"start": "...",
	  	"end": "...",
	  	"free_busy": "..."
		},{
	  	"start": "...",
	  	"end": "...",
	  	"free_busy": "..."
		}...]
	  },{
	  "user": "username2",
	  "datetime_range": {
	  	"start": "...",
	  	"end": "..."
		}
	  "end": "...",
	  "free_busy_events": []
	  "error": "GetUserAvailability produced an error: ErrorMailRecipientNotFound: "
	  },{
	  "user": "username3",
	  "datetime_range": {
	  	"start": "...",
	  	"end": "..."
		}
	  "end": "...",
	  "free_busy_events": [{
	  	"start": "...",
	  	"end": "...",
	  	"free_busy": "..."
		},{
	  	"start": "...",
	  	"end": "...",
	  	"free_busy": "..."
		}...]
	  }
	  ...
    ]}

Examples

Viser alle free/busy events idag for en bruker med Exchange og en uten: https://ews.datatest.uib.no/APIKEY/api/v1/events/day:0/users:edpck,ddu001

Hvis json-strukturen inneholder 'error' oppstod det problem med å finne free/busy events på brukeren. Den kan være forårsaket av forskjellige årsaker; brukernavnet er feil, bruker har ikke Exchange-konto, osv.

{"events": [{
      "user": "edpck",
    "datetime_range": {
      "start": "2016-12-07",
      "end": "2016-12-08"
    },
    "free_busy_events": [{
      "start": "2016-12-07T08:30:00+00:00",
    "end": "2016-12-07T09:30:00+00:00",
    "free_busy":"Busy"
    },{
    "start": "2016-12-07T09:00:00+00:00",
    "end": "2016-12-07T10:30:00+00:00",
    "free_busy": "Busy"
    }]
    },{
    "user":"ddu001",
    "datetime_range":{
      "start": "2016-12-07",
      "end":" 2016-12-08"
    },
    "free_busy_events":[],
    "error": "GetUserAvailability produced an error: ErrorMailRecipientNotFound: "
    }
]}