fs.fd.system.digiforms – Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor

praksis-studenter_og_emne_pa_skole – Studenter knyttet til emne på en gitt skole for inneværende semester

GET https://fs.fd.uib.no/praksis/studenter_og_emne_pa_skole/{skoleid}
skoleid Skoleid (fak+institutt+gruppenr)
response
200 OK
Content-Type: text/xml


    TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples