fs.fd.gravitee_cim – CIM fs.fd rest-tjenester eksponert via Gravitee

Bruk https://gw-uib.intark.uh-it.no/fsfd/... som url istedenfor https://fs.fd.uib.no/...

distlist_medlemmer – Lister medlemmer i distribusjonslister

GET https://fs.fd.uib.no/distlist_medlemmer
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<distlist_medlemmer timeToLiveSeconds="...">
 <distlist_medlem>
  <studentnr>...</studentnr>
  <distlistenavn>...</distlistenavn>
 </distlist_medlem>
 <distlist_medlem>
  <studentnr>...</studentnr>
  <distlistenavn>...</distlistenavn>
 </distlist_medlem>
 <distlist_medlem>
  <studentnr>...</studentnr>
  <distlistenavn>...</distlistenavn>
 </distlist_medlem>
 <distlist_medlem>
  <studentnr>...</studentnr>
  <distlistenavn>...</distlistenavn>
 </distlist_medlem>
 <distlist_medlem>
  <studentnr>...</studentnr>
  <distlistenavn>...</distlistenavn>
 </distlist_medlem>
 <distlist_medlem>
  <studentnr>...</studentnr>
  <distlistenavn>...</distlistenavn>
 </distlist_medlem>
 <distlist_medlem>
  <studentnr>...</studentnr>
  <distlistenavn>...</distlistenavn>
 </distlist_medlem>
</distlist_medlemmer>


  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • Beskrivelsetekst mangler https://fs.fd.uib.no/distlist_medlemmer

  <?xml version="1.0"?>
  <distlist_medlemmer timeToLiveSeconds="300">
   <distlist_medlem>
    <studentnr>uib.no:student:120477</studentnr>
    <distlistenavn>UT/BY: Storbritannia og Nord-Irland: London</distlistenavn>
   </distlist_medlem>
   <distlist_medlem>
    <studentnr>uib.no:student:104776</studentnr>
    <distlistenavn>UT/INST: Queen Mary University of London</distlistenavn>
   </distlist_medlem>
   <distlist_medlem>
    <studentnr>uib.no:student:104776</studentnr>
    <distlistenavn>UT/LAND: Storbritannia og Nord-Irland</distlistenavn>
   </distlist_medlem>
   <distlist_medlem>
    <studentnr>uib.no:student:104776</studentnr>
    <distlistenavn>UT/VDEL: Europe</distlistenavn>
   </distlist_medlem>
   <distlist_medlem>
    <studentnr>uib.no:student:115089</studentnr>
    <distlistenavn>UT/BY: Storbritannia og Nord-Irland: London</distlistenavn>
   </distlist_medlem>
   <distlist_medlem>
    <studentnr>uib.no:student:115089</studentnr>
    <distlistenavn>UT/INST: King's College London, University of London</distlistenavn>
   </distlist_medlem>
   <distlist_medlem>
    <studentnr>uib.no:student:115089</studentnr>
    <distlistenavn>UT/LAND: Storbritannia og Nord-Irland</distlistenavn>
   </distlist_medlem>
  </distlist_medlemmer>
  

kontakter – Liste med (kontakt)personer til CIM

GET https://fs.fd.uib.no/kontakter
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<Kontakter timeToLiveSeconds="...">
 <Kontakt>
  <studentnummer>...</studentnummer>
  <firstname>...</firstname>
  <lastname>...</lastname>
  <private_mobile>...</private_mobile>
  <email>...</email>
  <email_secondary>...</email_secondary>
  <company>...</company>
  <studieprogram>...</studieprogram>
  <department>...</department>
  <subdep1>...</subdep1>
  <job_title>...</job_title>
  <description>...</description>
 </Kontakt>
</Kontakter>


  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • Beskrivelsetekst mangler https://fs.fd.uib.no/kontakter

  <?xml version="1.0"?>
  <Kontakter timeToLiveSeconds="300">
   <Kontakt>
    <studentnummer>uib.no:student:197259</studentnummer>
    <firstname>Nordmann</firstname>
    <lastname>Ola</lastname>
    <private_mobile>9999999</private_mobile>
    <email>xyx20345@uib.no</email>
    <email_secondary>ola.normanninen@gmail.com</email_secondary>
    <company>Studenter</company>
    <studieprogram>BASV-SOS</studieprogram>
    <department>Det samfunnsvitenskapelige fakultet</department>
    <subdep1>Sosiologisk institutt (15 11)</subdep1>
    <job_title>Student</job_title>
    <description>F&#xF8;dselsdato: 04.05.1997 Kj&#xF8;nn: Kvinne Studierett(er): BASV-SOS (Start: 2020 H&#xD8;ST, Kull: 2020 H&#xD8;ST, Studierettperiode: 02.08.2020 - 30.06.2023, Status: AKTIV) Vurderingsmeldt: VM:EXPHIL-SVSEM-2020H, VM:SOS100A-2020H Undervisningsmeldt: UM:EXPHIL-SVSEM-2020H, UM:SOS100A-2020H Utveksling: Ingen aktive opphold</description>
   </Kontakt>
  </Kontakter>
  

v2-kontakter – Liste med (kontakt)personer til CIM

GET https://fs.fd.uib.no/v2/kontakter
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<Kontakter timeToLiveSeconds="...">
 <Kontakt>
  <username>...</username>
  <employee_id>...</employee_id>
  <studentnummer>...</studentnummer>
  <firstname>...</firstname>
  <lastname>...</lastname>
  <private_mobile>...</private_mobile>
  <email>...</email>
  <email_secondary>...</email_secondary>
  <org_import_id>...</org_import_id>
  <job_title>...</job_title>
  <description>...</description>
 </Kontakt>
</Kontakter>


  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • Beskrivelsetekst mangler https://fs.fd.uib.no/v2/kontakter

  <?xml version="1.0"?>
  <Kontakter timeToLiveSeconds="300">
   <Kontakt>
    <username>194259</username>
    <employee_id>194259</employee_id>
    <studentnummer>uib.no:student:194259</studentnummer>
    <firstname>Ola</firstname>
    <lastname>Nordmann</lastname>
    <private_mobile>99999999</private_mobile>
    <email>xyz1322@uib.no</email>
    <email_secondary>ola.normanninen@gmail.com</email_secondary>
    <org_import_id>1511</org_import_id>
    <job_title>Student</job_title>
    <description>F&#xF8;dselsdato: 01.04.1998 Kj&#xF8;nn: Kvinne Studierett(er): BASV-SOS (Start: 2020 H&#xD8;ST, Kull: 2020 H&#xD8;ST, Studierettperiode: 02.08.2020 - 30.06.2023, Status: AKTIV) Vurderingsmeldt: VM:EXPHIL-SVSEM-2020H, VM:SOS100A-2020H Undervisningsmeldt: UM:EXPHIL-SVSEM-2020H, UM:SOS100A-2020H Utveksling: Ingen aktive opphold</description>
   </Kontakt>
  </Kontakter>