fs.fd.system.digiforms – Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor

student_undervisningsmeldinger – Undervisningsmeldinger for student

GET https://fs.fd.uib.no/student_undervisningsmeldinger/{studentid}
studentid Studentens studentnummer i FS eller fødselsnummer 11 siffer
response
200 OK
Content-Type: text/xml


    TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples