fs.fd.studieprogram – liste diverse info om studieprogram

emnevalgstatuser – liste emnevalgstatuser

GET https://fs.fd.uib.no/emnevalgstatuser/{språk}
språk Velg språkvariant for <navn>-elementet
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<emnevalgstatuser timeToLiveSeconds="...">
 <emnevalgstatus id="...">
  <navn>...</navn>
  <sortering>...</sortering>
 </emnevalgstatus>
 <emnevalgstatus id="...">
  <navn>...</navn>
  <sortering>...</sortering>
 </emnevalgstatus>
 <emnevalgstatus id="...">
  <navn>...</navn>
  <sortering>...</sortering>
 </emnevalgstatus>
 <emnevalgstatus id="...">
  <navn>...</navn>
  <sortering>...</sortering>
 </emnevalgstatus>
 <emnevalgstatus id="...">
  <navn>...</navn>
  <sortering>...</sortering>
 </emnevalgstatus>
 <emnevalgstatus id="...">
  <navn>...</navn>
  <sortering>...</sortering>
 </emnevalgstatus>
 <emnevalgstatus id="...">
  <navn>...</navn>
  <sortering>...</sortering>
 </emnevalgstatus>
 <emnevalgstatus id="...">
  <navn/>
  <sortering>...</sortering>
 </emnevalgstatus>
 <emnevalgstatus id="...">...</emnevalgstatuser>

  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • Lister emnevalgstatuser med bokmålsnavn https://fs.fd.uib.no/emnevalgstatuser/bokmål

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <emnevalgstatuser timeToLiveSeconds="300">
   <emnevalgstatus id="M1MAKS1-2">
    <navn>Velg ett av emnene</navn>
    <sortering>3</sortering>
   </emnevalgstatus>
   <emnevalgstatus id="M1MAKS1-3">
    <navn>Velg ett av emnene</navn>
    <sortering>3</sortering>
   </emnevalgstatus>
   <emnevalgstatus id="M3EMNER">
    <navn>Velg minst tre emner</navn>
    <sortering>2</sortering>
   </emnevalgstatus>
   <emnevalgstatus id="M1EMNE2">
    <navn>Velg minst ett av emnene</navn>
    <sortering>2</sortering>
   </emnevalgstatus>
   <emnevalgstatus id="M1MAKS">
    <navn>Velg ett av emnene</navn>
    <sortering>3</sortering>
   </emnevalgstatus>
   <emnevalgstatus id="M50SP">
    <navn>Minst 50 studiepoeng</navn>
    <sortering>5</sortering>
   </emnevalgstatus>
   <emnevalgstatus id="O">
    <navn>Obligatorisk emne</navn>
    <sortering>1</sortering>
   </emnevalgstatus>
   <emnevalgstatus id="M9VT">
    <navn/>
    <sortering>2</sortering>
   </emnevalgstatus>
   <emnevalgstatus id="M10SP">
   ...
  </emnevalgstatuser>
  

engelsk_opptakstyper – Lister opptakstyper som tilbys utenlandske søkere

GET https://fs.fd.uib.no/engelsk_opptakstyper
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<engelsk_opptakstyper timeToLiveSeconds="...">
 <engelsk_opptakstype id="...">
  <opptakstypenavn>...</opptakstypenavn>
 </engelsk_opptakstype>
 <engelsk_opptakstype id="...">
  <opptakstypenavn>...</opptakstypenavn>
 </engelsk_opptakstype>
</engelsk_opptakstyper>

 ...
</engelsk_opptakstyper>

  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • Lister opptakstyper som tilbys utenlandske søkere https://fs.fd.uib.no/engelsk_opptakstyper

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <engelsk_opptakstyper timeToLiveSeconds="300">
   <engelsk_opptakstype id="INTGRAD">
    <opptakstypenavn>Master's Programmes in English</opptakstypenavn>
   </engelsk_opptakstype>
   <engelsk_opptakstype id="KVOTE">
    <opptakstypenavn>Master's Programmes - Quota</opptakstypenavn>
   </engelsk_opptakstype>
  </engelsk_opptakstyper>
  
   ...
  </engelsk_opptakstyper>
  

engelsk_studieprogrammer – Lister engelske opptakstyper og studieprogram

GET https://fs.fd.uib.no/engelsk_studieprogrammer
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<engelsk_studieprogrammer timeToLiveSeconds="...">
 <engelsk_studieprogram>
  <opptakstypekode>...</opptakstypekode>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
 </engelsk_studieprogram>
 <engelsk_studieprogram>
  <opptakstypekode>...</opptakstypekode>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
 </engelsk_studieprogram>
 <engelsk_studieprogram>
  <opptakstypekode>...</opptakstypekode>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
 </engelsk_studieprogram>
 <engelsk_studieprogram>
  <opptakstypekode>...</opptakstypekode>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
 </engelsk_studieprogram>
 <engelsk_studieprogram>
  <opptakstypekode>...</opptakstypekode>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
 </engelsk_studieprogram>
 <engelsk_studieprogram>
  <opptakstypekode>...</opptakstypekode>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
 </engelsk_studieprogram>
 <engelsk_studieprogram>
  <opptakstypekode>...</opptakstypekode>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
 </engelsk_studieprogram>
 <engelsk_studieprogram>
  <opptakstypekode>...</opptakstypekode>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
 </engelsk_studieprogram>
 <engelsk_studieprogram>...</engelsk_studieprogrammer>

  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • Lister engelske opptakstyper og studieprogram https://fs.fd.uib.no/engelsk_studieprogrammer

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <engelsk_studieprogrammer timeToLiveSeconds="300">
   <engelsk_studieprogram>
    <opptakstypekode>INTGRAD</opptakstypekode>
    <studieprogramkode>MAHF-FRAN</studieprogramkode>
   </engelsk_studieprogram>
   <engelsk_studieprogram>
    <opptakstypekode>INTGRAD</opptakstypekode>
    <studieprogramkode>MAHF-TYS</studieprogramkode>
   </engelsk_studieprogram>
   <engelsk_studieprogram>
    <opptakstypekode>INTGRAD</opptakstypekode>
    <studieprogramkode>MAMN-INF</studieprogramkode>
   </engelsk_studieprogram>
   <engelsk_studieprogram>
    <opptakstypekode>INTGRAD</opptakstypekode>
    <studieprogramkode>MAMN-MAT</studieprogramkode>
   </engelsk_studieprogram>
   <engelsk_studieprogram>
    <opptakstypekode>INTGRAD</opptakstypekode>
    <studieprogramkode>MAHF-SPLA</studieprogramkode>
   </engelsk_studieprogram>
   <engelsk_studieprogram>
    <opptakstypekode>INTGRAD</opptakstypekode>
    <studieprogramkode>MAMN-PHYS</studieprogramkode>
   </engelsk_studieprogram>
   <engelsk_studieprogram>
    <opptakstypekode>INTGRAD</opptakstypekode>
    <studieprogramkode>MAMN-MAB</studieprogramkode>
   </engelsk_studieprogram>
   <engelsk_studieprogram>
    <opptakstypekode>INTGRAD</opptakstypekode>
    <studieprogramkode>MAMN-MOL</studieprogramkode>
   </engelsk_studieprogram>
   <engelsk_studieprogram>
   ...
  </engelsk_studieprogrammer>
  

studienivakoder – liste nsd studienivåkoder

GET https://fs.fd.uib.no/studienivakoder/{språk}
språk Velg språkvariantt for <navn>-elementet
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<studienivaer timeToLiveSeconds="...">
 <studieniva id="...">
  <navn>...</navn>
 </studieniva>
 <studieniva id="...">
  <navn>...</navn>
 </studieniva>
 <studieniva id="...">
  <navn>...</navn>
 </studieniva>
 <studieniva id="...">
  <navn>...</navn>
 </studieniva>
 <studieniva id="...">
  <navn>...</navn>
 </studieniva>
 <studieniva id="...">
  <navn>...</navn>
 </studieniva>
 <studieniva id="...">
  <navn>...</navn>
 </studieniva>
 <studieniva id="...">
  <navn>...</navn>
 </studieniva>
 <studieniva id="...">
  <navn>...</navn>
 </studieniva>
 <studieniva id="...">
  <navn>...</navn>
 </studieniva>
 <studieniva id="...">
  <navn>...</navn>
 </studieniva>
 ...
</studienivaer>

  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • Lister studienivåkoder med bokmålsnavn https://fs.fd.uib.no/studienivakoder/bokmål

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <studienivaer timeToLiveSeconds="300">
   <studieniva id="AN">
    <navn>-</navn>
   </studieniva>
   <studieniva id="FU">
    <navn>-</navn>
   </studieniva>
   <studieniva id="AR">
    <navn>Årsstudium</navn>
   </studieniva>
   <studieniva id="B3">
    <navn>Bachelorprogram</navn>
   </studieniva>
   <studieniva id="B4">
    <navn>Bachelorprogram</navn>
   </studieniva>
   <studieniva id="M5">
    <navn>Integrerte masterprogram/profesjonsstudium</navn>
   </studieniva>
   <studieniva id="M2">
    <navn>Masterprogram</navn>
   </studieniva>
   <studieniva id="VS">
    <navn>-</navn>
   </studieniva>
   <studieniva id="LN">
    <navn>-</navn>
   </studieniva>
   <studieniva id="HN">
    <navn>-</navn>
   </studieniva>
   <studieniva id="HK">
    <navn>-</navn>
   </studieniva>
   ...
  </studienivaer>
  

studieprogram-info – viser info om studieprogram ( pk_fs200040.p_studieprogram )

GET https://fs.fd.uib.no/studieprogram/info/{språk}/{studieprogramkode}/{semester}
språk Velg språkvariant for <navn>-elementet
studieprogramkode Gyldig studieprogramkode fra FS
semester Semester
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<fs-studieinfo timeToLiveSeconds="...">
 <studieprogram sprak="...">
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
  <studieprogramnavn>...</studieprogramnavn>
  <studieprogramnavn_vitn>...</studieprogramnavn_vitn>
  <studieprogramnavn_en>...</studieprogramnavn_en>
  <studieprogramnavn_vitn_en>...</studieprogramnavn_vitn_en>
  <studiepoeng>...</studiepoeng>
  <studieniva>...</studieniva>
  <studienivakode>...</studienivakode>
  <studienivanavn>...</studienivanavn>
  <sted type="...">
   <institusjonsnr>...</institusjonsnr>
   <fakultetsnr>...</fakultetsnr>
   <instituttnr>...</instituttnr>
   <gruppenr>...</gruppenr>
   <navn>...</navn>
   <avdnavn>...</avdnavn>
  </sted>
  <gradnavn>...</gradnavn>
  <nuskode>...</nuskode>
  <url>...</url>
  <finansieringsprosent>...</finansieringsprosent>
  <heltidsprosent>...</heltidsprosent>
  <varighet>...</varighet>
  <grunnstudium>...</grunnstudium>
  <kulltrinnplan>...</kulltrinnplan>
  <SP_START>
      <p/>
   <p/>
  </SP_START>
  <SP_INNHOLD>
   

  TimeToLive: 0 (seconds in caches)

Examples

 • Viser studieprograminfo for BAPS-PSYK våren 2010 https://fs.fd.uib.no/studieprogram/info/nynorsk/BAPS-PSYK/2010v

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <fs-studieinfo timeToLiveSeconds="0">
   <studieprogram sprak="NYNORSK">
    <studieprogramkode>BAPS-PSYK</studieprogramkode>
    <studieprogramnavn>Bachelorprogram i generell psykologi</studieprogramnavn>
    <studieprogramnavn_vitn>Generell psykologi</studieprogramnavn_vitn>
    <studieprogramnavn_en>Bachelor's programme in general psychology</studieprogramnavn_en>
    <studieprogramnavn_vitn_en>General Psychology</studieprogramnavn_vitn_en>
    <studiepoeng>180</studiepoeng>
    <studieniva>B3</studieniva>
    <studienivakode>390</studienivakode>
    <studienivanavn>Bachelor studium</studienivanavn>
    <sted type="fagansvarlig">
     <institusjonsnr>184</institusjonsnr>
     <fakultetsnr>17</fakultetsnr>
     <instituttnr>35</instituttnr>
     <gruppenr>0</gruppenr>
     <navn>Institutt for samfunnspsykologi</navn>
     <avdnavn>Det psykologiske fakultet</avdnavn>
    </sted>
    <gradnavn>Bachelor i generell psykologi</gradnavn>
    <nuskode>636101</nuskode>
    <url>http://www.uib.no/studieprogram/BAPS-PSYK</url>
    <finansieringsprosent>100</finansieringsprosent>
    <heltidsprosent>100</heltidsprosent>
    <varighet>3 Ã
  

  r J N

  Kvar haust. Søknad til studiet skjer gjennom Samordna opptak (SO).

  Bachelorprogrammet i generell psykologi skal gje deg generell og teoretisk kunnskap innan dei utvalde psykologiske basalområda (biologisk psykologi, kognitiv psykologi, utviklingspsykologi, personlegdomspsykologi og sosialpsykologi) med høve til fordjuping i utvalde fagfelt.

studieprogram-kategori – liste studieprogrammer fra gitt studieprogramkategori

GET https://fs.fd.uib.no/studieprogram/kategori/{språk}/{studieprogramkategori}
språk Velg språkvariant for <navn>-elementet
studieprogramkategori Studieprogramkategorikode (gyldige koder returneres av tjenesten "Studieprogramkategorier")
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<studieprogrammer>
 <studieprogram id="...">
  <navn>...</navn>
  <studieprogramkategori>...</studieprogramkategori>
 </studieprogram>
 <studieprogram id="...">
  <navn>...</navn>
  <studieprogramkategori>...</studieprogramkategori>
 </studieprogram>
 <studieprogram id="...">
  <navn>...</navn>
  <studieprogramkategori>...</studieprogramkategori>
 </studieprogram>
 <studieprogram id="...">
  <navn>...</navn>
  <studieprogramkategori>...</studieprogramkategori>
 </studieprogram>
 <studieprogram id="...">
  <navn>...</navn>
  <studieprogramkategori>...</studieprogramkategori>
 </studieprogram>
 <studieprogram id="...">
  <navn>...</navn>
  <studieprogramkategori>...</studieprogramkategori>
 </studieprogram>
 <studieprogram id="...">
  <navn>...</navn>
  <studieprogramkategori>...</studieprogramkategori>
 </studieprogram>
 <studieprogram id="...">
  <navn>...</navn>
  <studieprogramkategori>...</studieprogramkategori>
 </studieprogram>
 <studieprogram id="...">
 ...
</studieprogrammer>

  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • Lister studieprogram knyttet til studieprogramkategori BA https://fs.fd.uib.no/studieprogram/kategori/nynorsk/BA

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <studieprogrammer xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" timeToLiveSeconds="300">
   <studieprogram id="BASV-SANT" xlink:href="/studieprogram/info/nynorsk/BASV-SANT">
    <navn>Bachelorprogram i sosialantropologi</navn>
    <studieprogramkategori>BA</studieprogramkategori>
   </studieprogram>
   <studieprogram id="BAHF-MUS" xlink:href="/studieprogram/info/nynorsk/BAHF-MUS">
    <navn>Bachelorprogram i utøvande musikk eller komposisjon</navn>
    <studieprogramkategori>BA</studieprogramkategori>
   </studieprogram>
   <studieprogram id="BASV-KOGNI" xlink:href="/studieprogram/info/nynorsk/BASV-KOGNI">
    <navn>Bachelorprogram i kognitiv vitskap</navn>
    <studieprogramkategori>BA</studieprogramkategori>
   </studieprogram>
   <studieprogram id="BAHF-JAP" xlink:href="/studieprogram/info/nynorsk/BAHF-JAP">
    <navn>Bachelorprogram i japansk</navn>
    <studieprogramkategori>BA</studieprogramkategori>
   </studieprogram>
   <studieprogram id="BAHF-KUVI" xlink:href="/studieprogram/info/nynorsk/BAHF-KUVI">
    <navn>Bachelorprogram i kulturvitskap</navn>
    <studieprogramkategori>BA</studieprogramkategori>
   </studieprogram>
   <studieprogram id="BAHF-RUSS" xlink:href="/studieprogram/info/nynorsk/BAHF-RUSS">
    <navn>Bachelorprogram i russisk</navn>
    <studieprogramkategori>BA</studieprogramkategori>
   </studieprogram>
   <studieprogram id="BAHF-KIN" xlink:href="/studieprogram/info/nynorsk/BAHF-KIN">
    <navn>Bachelorprogram i kinesisk</navn>
    <studieprogramkategori>BA</studieprogramkategori>
   </studieprogram>
   <studieprogram id="BAMN-MATEK" xlink:href="/studieprogram/info/nynorsk/BAMN-MATEK">
    <navn>Bachelorprogram i anvendt matematikk </navn>
    <studieprogramkategori>BA</studieprogramkategori>
   </studieprogram>
   <studieprogram id="BAMN-DSIK" xlink:href="/studieprogram/info/nynorsk/BAMN-DSIK">
   ...
  </studieprogrammer>
  

studieprogram-nus – liste studieprogrammer fra gitt nuskode

GET https://fs.fd.uib.no/studieprogram/nus/{språk}/{fagfeltnr}/{faggruppenr}
språk Velg språkvariant for <navn>-elementet
fagfeltnr Filtering på fagfelt
faggruppenr Filtering på faggruppering
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<studieprogrammer>
 <studieprogram id="...">
  <navn>...</navn>
  <studieprogramkategori>...</studieprogramkategori>
 </studieprogram>
 <studieprogram id="...">
  <navn>...</navn>
  <studieprogramkategori>...</studieprogramkategori>
 </studieprogram>
 <studieprogram id="...">
  <navn>...</navn>
  <studieprogramkategori>...</studieprogramkategori>
 </studieprogram>
</studieprogrammer>

 ...
</studieprogrammer>

  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • Liste studieprogram knyttet til fagfeltnr 3 og faggruppenr 2 https://fs.fd.uib.no/studieprogram/nus/bokmål/3/2

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <studieprogrammer xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" timeToLiveSeconds="300">
   <studieprogram id="ÅRSV-SOS" xlink:href="/studieprogram/info/bokm%C3%A5l/%C3%85RSV-SOS/">
    <navn>Årsstudium i sosiologi</navn>
    <studieprogramkategori>ÅR</studieprogramkategori>
   </studieprogram>
   <studieprogram id="BASV-SOS" xlink:href="/studieprogram/info/bokm%C3%A5l/BASV-SOS/">
    <navn>Bachelorprogram i sosiologi</navn>
    <studieprogramkategori>BA</studieprogramkategori>
   </studieprogram>
   <studieprogram id="MASV-SOS" xlink:href="/studieprogram/info/bokm%C3%A5l/MASV-SOS/">
    <navn>Masterprogram i sosiologi</navn>
    <studieprogramkategori>MA</studieprogramkategori>
   </studieprogram>
  </studieprogrammer>
  
   ...
  </studieprogrammer>
  

studieprogram-studieretninger – list studieretninger for et program

GET https://fs.fd.uib.no/studieprogram/studieretninger/{språk}/{studieprogramkode}
språk Velg språkvariant for <navn>-elementet
studieprogramkode Studieprogramkode fra FS
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<studieretninger>
 <studieretning id="...">
  <navn>...</navn>
  <type>...</type>
 </studieretning>
 <studieretning id="...">
  <navn>...</navn>
  <type>...</type>
 </studieretning>
 <studieretning id="...">
  <navn>...</navn>
  <type>...</type>
 </studieretning>
 <studieretning id="...">
  <navn>...</navn>
  <type>...</type>
 </studieretning>
 <studieretning id="...">
  <navn>...</navn>
  <type>...</type>
 </studieretning>
 <studieretning id="...">
  <navn>...</navn>
  <type>...</type>
 </studieretning>
</studieretninger>

 ...
</studieretninger>

  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • Lister studieretninger med studieretningnavn på bokmål for studieprogrammet MAMN-BIO https://fs.fd.uib.no/studieprogram/studieretninger/bokmål/MAMN-BIO

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <studieretninger xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" timeToLiveSeconds="300">
   <studieretning id="MAMN-BIOMI" xlink:href="/studieretning/info/bokm%C3%A5l/MAMN-BIOMI/">
    <navn>Mikrobiologi</navn>
    <type>STUDIERETN</type>
   </studieretning>
   <studieretning id="MAMN-BIOHAV" xlink:href="/studieretning/info/bokm%C3%A5l/MAMN-BIOHAV/">
    <navn>Havbruksbiologi</navn>
    <type>STUDIERETN</type>
   </studieretning>
   <studieretning id="MAMN-BIOMILJ" xlink:href="/studieretning/info/bokm%C3%A5l/MAMN-BIOMILJ/">
    <navn>Miljøtoksikologi</navn>
    <type>STUDIERETN</type>
   </studieretning>
   <studieretning id="MAMN-BIODI" xlink:href="/studieretning/info/bokm%C3%A5l/MAMN-BIODI/">
    <navn>Biodiversitet, evolusjon og økologi</navn>
    <type>STUDIERETN</type>
   </studieretning>
   <studieretning id="MAMN-BIOUTFYE" xlink:href="/studieretning/info/bokm%C3%A5l/MAMN-BIOUTFYE/">
    <navn>Utviklingsbiologi, fysiologi og ernæring</navn>
    <type>STUDIERETN</type>
   </studieretning>
   <studieretning id="MAMN-MARFIFO" xlink:href="/studieretning/info/bokm%C3%A5l/MAMN-MARFIFO/">
    <navn>Marinbiologi, fiskeribiologi og forvaltning</navn>
    <type>STUDIERETN</type>
   </studieretning>
  </studieretninger>
  
   ...
  </studieretninger>
  

studieprogramkategori-nynorsk – liste studieprogramkategorier

GET https://fs.fd.uib.no/studieprogramkategori/nynorsk
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<studieprogramkategorier timeToLiveSeconds="...">
 <studieprogramkategori id="...">
  <navn>...</navn>
 </studieprogramkategori>
 <studieprogramkategori id="...">
  <navn>...</navn>
 </studieprogramkategori>
 <studieprogramkategori id="...">
  <navn>...</navn>
 </studieprogramkategori>
 <studieprogramkategori id="...">
  <navn>...</navn>
 </studieprogramkategori>
 <studieprogramkategori id="...">
  <navn>...</navn>
 </studieprogramkategori>
 <studieprogramkategori id="...">
  <navn>...</navn>
 </studieprogramkategori>
 <studieprogramkategori id="...">
  <navn>...</navn>
 </studieprogramkategori>
 <studieprogramkategori id="...">
  <navn>...</navn>
 </studieprogramkategori>
 <studieprogramkategori id="...">
  <navn>...</navn>
 </studieprogramkategori>
 <studieprogramkategori id="...">
  <navn>...</navn>
 </studieprogramkategori>
 <studieprogramkategori id="...">
  <navn>...</navn>
 </studieprogramkategori>
 ...
</studieprogramkategorier>

  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • Lister studieprogramkategorier med nynorsk navn https://fs.fd.uib.no/studieprogramkategori/nynorsk

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <studieprogramkategorier timeToLiveSeconds="300">
   <studieprogramkategori id="DRGRAD">
    <navn>Doktorgradsprogram</navn>
   </studieprogramkategori>
   <studieprogramkategori id="BA">
    <navn>Bachelorprogram</navn>
   </studieprogramkategori>
   <studieprogramkategori id="MA">
    <navn>Masterprogram</navn>
   </studieprogramkategori>
   <studieprogramkategori id="ÅR">
    <navn>Årsstudium</navn>
   </studieprogramkategori>
   <studieprogramkategori id="INTGR/PR">
    <navn>Integrerte masterpr./Profesjonsst.</navn>
   </studieprogramkategori>
   <studieprogramkategori id="ELTE">
    <navn>Kvalifiseringsprogram i klinisk psykolog</navn>
   </studieprogramkategori>
   <studieprogramkategori id="VID-AUTREG">
    <navn>Videreutdanning uten krav om semreg</navn>
   </studieprogramkategori>
   <studieprogramkategori id="TVEPS">
    <navn>TVEPS</navn>
   </studieprogramkategori>
   <studieprogramkategori id="RI-KONTO">
    <navn>RI-KONTO</navn>
   </studieprogramkategori>
   <studieprogramkategori id="KUST">
    <navn>Stipendprogram for kunstnerisk utvikling</navn>
   </studieprogramkategori>
   <studieprogramkategori id="AUTOREG">
    <navn>Studieprogram uten krav om semreg</navn>
   </studieprogramkategori>
   ...
  </studieprogramkategorier>
  

studieprogrammer-info – TEST - viser info om alle studieprogrammer ( pk_fs200040.p_studieprogrammer )

GET https://fs.fd.uib.no/studieprogrammer/info/*/*
spraak, semester (nb: reverteres internt i script) string
response
200 OK
Content-Type: text/xml

	
  
  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

studieretning-info – viser info om studieretning ( pk_fs200040.p_studieretning )

GET https://fs.fd.uib.no/studieretning/info/*/*/*
spraak, studieretningkode, semester (nb: reverteres internt i script) string
response
200 OK
Content-Type: text/xml

	
  
  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

studieretningtyper – list studieretningstyper

GET https://fs.fd.uib.no/studieretningtyper/{språk}
språk Velg språkvariant for <navn>-elementet
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<studieretningtyper timeToLiveSeconds="...">
 <studieretningtype id="...">
  <navn>...</navn>
 </studieretningtype>
 <studieretningtype id="...">
  <navn>...</navn>
 </studieretningtype>
</studieretningtyper>

 ...
</studieretningtyper>

  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • Lister studieretningstyper https://fs.fd.uib.no/studieretningtyper/bokmål

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <studieretningtyper timeToLiveSeconds="300">
   <studieretningtype id="SPES">
    <navn>Spesialiseringer</navn>
   </studieretningtype>
   <studieretningtype id="STUDIERETN">
    <navn>Studieretninger</navn>
   </studieretningtype>
  </studieretningtyper>
  
   ...
  </studieretningtyper>