fs.fd.fond_og_legat – Ulike tjenester for Universitetets søknadssystem for fond og legater

students_karaktersnitt – karaktersnitt pr. fakultet og karaktertype

GET https://fs.fd.uib.no/students_karaktersnitt/{brukernavn}
response
200 OK
Content-Type: text/xml

	
  
  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

students_karaktersnitt-alle_fak_unntatt_exphil – Totalt karaktersnitt (unntatt exphil) og karaktertype

GET https://fs.fd.uib.no/students_karaktersnitt/alle_fak_unntatt_exphil/{brukernavn}
response
200 OK
Content-Type: text/xml

	
  
  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

students_oppnadde_grader – Gradsoppnåelser for student

GET https://fs.fd.uib.no/students_oppnadde_grader/{studentnr}
studentnr Studentens studentnummer i FS
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<students_oppnadde_grader>
 <grad id="...">
  <dato_fodt>...</dato_fodt>
  <dato_sist_endret>...</dato_sist_endret>
  <iso_landkode>...</iso_landkode>
  <gradkode>...</gradkode>
  <niva>...</niva>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
  <studieretningkode/>
  <fakultetsnr>...</fakultetsnr>
  <instituttnr>...</instituttnr>
  <sted>...</sted>
  <ar_oppnaelse>...</ar_oppnaelse>
  <kjonn>...</kjonn>
  <adrlin1/>
  <adrlin2>...</adrlin2>
  <adresselinje1>...</adresselinje1>
  <postnr_hjemsted>...</postnr_hjemsted>
  <poststednavn>...</poststednavn>
  <adrlin3_hjemsted>...</adrlin3_hjemsted>
  <adresseland_hjemsted/>
  <telefon_hjemsted>...</telefon_hjemsted>
  <mobiltlf>...</mobiltlf>
  <emailadresse_privat>...</emailadresse_privat>
  <emailadresse>...</emailadresse>
  <arstall_godkj_stkomp>...</arstall_godkj_stkomp>
 </grad>
 <grad id="...">
  <dato_fodt>...</dato_fodt>
  <dato_sist_endret>...</dato_sist_endret>
  <iso_landkode>...</iso_landkode>
  <gradkode>...</gradkode>
  <niva>...</niva>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
  <studieretningkode/>
  <fakultetsnr>...</fakultetsnr>
  <instituttnr>...</instituttnr>
  <sted>...</sted>
  <ar_oppnaelse>...</ar_oppnaelse>
  <kjonn>...</kjonn>
  <adrlin1/>
  <adrlin2>...</adrlin2>
  <adresselinje1>...</adresselinje1>
  <postnr_hjemsted>...</postnr_hjemsted>
  <poststednavn>...</poststednavn>
  <adrlin3_hjemsted>...</adrlin3_hjemsted>
  <adresseland_hjemsted/>
  <telefon_hjemsted>...</telefon_hjemsted>
  <mobiltlf>...</mobiltlf>
  <emailadresse_privat>...</emailadresse_privat>
  <emailadresse>...</emailadresse>
  <arstall_godkj_stkomp>...</arstall_godkj_stkomp>
 </grad>
</students_oppnadde_grader>


  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • Lister oppnådde grader for student med studentnr 999999 https://fs.fd.uib.no/studentsoppnaddegrader/999999

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <students_oppnadde_grader>
   <grad id="999999-TEST-28.06.2010">
    <dato_fodt>01.03.1972</dato_fodt>
    <dato_sist_endret>28.06.2010</dato_sist_endret>
    <iso_landkode>XX</iso_landkode>
    <gradkode>TEST</gradkode>
    <niva>LG</niva>
    <studieprogramkode>TEST</studieprogramkode>
    <studieretningkode/>
    <fakultetsnr>11</fakultetsnr>
    <instituttnr>0</instituttnr>
    <sted>110</sted>
    <ar_oppnaelse>2010</ar_oppnaelse>
    <kjonn>M</kjonn>
    <adrlin1/>
    <adrlin2>Åsane Senter 3</adrlin2>
    <adresselinje1>Åsane Senter 3</adresselinje1>
    <postnr_hjemsted>5016</postnr_hjemsted>
    <poststednavn>BERGEN</poststednavn>
    <adrlin3_hjemsted>5016 BERGEN</adrlin3_hjemsted>
    <adresseland_hjemsted/>
    <telefon_hjemsted>99999999</telefon_hjemsted>
    <mobiltlf>88888888</mobiltlf>
    <emailadresse_privat>testperson@student.uib.no</emailadresse_privat>
    <emailadresse>testperson@student.uib.no</emailadresse>
    <arstall_godkj_stkomp>1992</arstall_godkj_stkomp>
   </grad>
   <grad id="1933-CMSV-30.06.1996">
    <dato_fodt>01.03.1972</dato_fodt>
    <dato_sist_endret>27.04.1999</dato_sist_endret>
    <iso_landkode>XX</iso_landkode>
    <gradkode>CMSV</gradkode>
    <niva>LG</niva>
    <studieprogramkode>LGSVFA</studieprogramkode>
    <studieretningkode/>
    <fakultetsnr>15</fakultetsnr>
    <instituttnr>0</instituttnr>
    <sted>150</sted>
    <ar_oppnaelse>1996</ar_oppnaelse>
    <kjonn>M</kjonn>
    <adrlin1/>
    <adrlin2>Åsane Senter 3</adrlin2>
    <adresselinje1>Åsane Senter 3</adresselinje1>
    <postnr_hjemsted>5016</postnr_hjemsted>
    <poststednavn>BERGEN</poststednavn>
    <adrlin3_hjemsted>5016 BERGEN</adrlin3_hjemsted>
    <adresseland_hjemsted/>
    <telefon_hjemsted>99999999</telefon_hjemsted>
    <mobiltlf>88888888</mobiltlf>
    <emailadresse_privat>testperson@student.uib.no</emailadresse_privat>
    <emailadresse>testperson@student.uib.no</emailadresse>
    <arstall_godkj_stkomp>1992</arstall_godkj_stkomp>
   </grad>
  </students_oppnadde_grader>
  

students_studieretter – Lister ut studieretter for en student

GET https://fs.fd.uib.no/students_studieretter/{studentid}/{inkluder_ikkeaktiv}
brukernavn Brukernavn eller fødselsnummer (11 siffer)
inkluderxUNDERSCORExikkaktiv (J, N) (Ikke obligatorisk)
response
200 OK
Content-Type: text/xml

	
  
  TimeToLive: 0 (seconds in caches)

Examples

students_tildelte_stipend – Lister ut tildelte stipend for en student

GET https://fs.fd.uib.no/students_tildelte_stipend/{brukernavn}
brukernavn Brukernavn
response
200 OK
Content-Type: text/xml

	
  
  TimeToLive: 0 (seconds in caches)

Examples

students_veiledningsforhold – lister alle veiledningsforhold for student

GET https://fs.fd.uib.no/students_veiledningsforhold/{brukernavn}
response
200 OK
Content-Type: text/xml

	
  
  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples