fs.fd.system.kvalitetsbasen – Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor

littl_emne-v4 – Liste emne i et gitt semester med info om de har publisert litteraturliste. Støtter også emner som går over flere semester. Ikke tatt ibruk enda

GET https://fs.fd.uib.no/littl_emne/v4/{semester}/{emnekode}
semester Semester (årstall satt sammen med en bokstav for høst eller vår (V eller H), eks. 2010H)
emnekode optional
response
200 OK
Content-Type: text/xml


    TimeToLive: 900 (seconds in caches)

Examples