fs.fd.system.digiforms – Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor

students_soknader_sarskilt – Informasjon om særskilte søknader

GET https://fs.fd.uib.no/students_soknader_sarskilt/{studentid}/{opptakstypekode}
response
200 OK
Content-Type: text/xml

	
    
    TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples