fs.fd.system.gravitee_soekerdata_-_opptakt_kmd – Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor

sokerdata – Lister søkerdata til OPPTAKT - KMDs opptakssystem

GET https://fs.fd.uib.no/sokerdata/{opptakstypekode}/{årstall}/{terminkode}
opptakstypekode
arstall g
terminkode g
response
200 OK
Content-Type: text/xml


    TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples