fs.fd.studkat – Tjenester som leverer data til FS import-jobb på elle

Data lagres i mysql på elle (studkat), samt i flate filer. Dataene brukes av Mi side, Intranett, iPortal. Tidligere lå denne delen av eksport av FS-data på sebra-tjeneren.

digeks-kandidater – Returnerer liste med kandidater til digital eksamen (de neste 30 dagene)

GET https://fs.fd.uib.no/digeks/kandidater
response
200 OK
Content-Type: text/xml

	
  
  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

srdb-institusjoner – Institusjoner hvor vi har avtale eller hvor det har vært eller er studenter

GET https://fs.fd.uib.no/srdb/institusjoner
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<Institusjoner timeToLiveSeconds="...">
 <institusjon>
  <institusjonsnr>...</institusjonsnr>
  <institusjonsnavn_bokmal>...</institusjonsnavn_bokmal>
  <landnr>...</landnr>
 </institusjon>
 <institusjon>
  <institusjonsnr>...</institusjonsnr>
  <institusjonsnavn_bokmal>...</institusjonsnavn_bokmal>
  <landnr>...</landnr>
 </institusjon>
 <institusjon>
  <institusjonsnr>...</institusjonsnr>
  <institusjonsnavn_bokmal>...</institusjonsnavn_bokmal>
  <landnr>...</landnr>
 </institusjon>
 <institusjon>
  <institusjonsnr>...</institusjonsnr>
  <institusjonsnavn_bokmal>...</institusjonsnavn_bokmal>
  <landnr>...</landnr>
 </institusjon>
 <institusjon>
  <institusjonsnr>...</institusjonsnr>
  <institusjonsnavn_bokmal>...</institusjonsnavn_bokmal>
  <landnr>...</landnr>
 </institusjon>
 <institusjon>
  <institusjonsnr>...</institusjonsnr>
  <institusjonsnavn_bokmal>...</institusjonsnavn_bokmal>
  <landnr>...</landnr>
 </institusjon>
 <institusjon>
  <institusjonsnr>...</institusjonsnr>
  <institusjonsnavn_bokmal>...</institusjonsnavn_bokmal>
 ...
</Institusjoner>

  TimeToLive: 0 (seconds in caches)

Examples

 • Lister institusjoner hvor vi har avtale eller hvor det har vært eller er studenter https://fs.fd.uib.no/srdb/institusjoner

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <Institusjoner timeToLiveSeconds="0">
   <institusjon>
    <institusjonsnr>68401342</institusjonsnr>
    <institusjonsnavn_bokmal>Oregon State University</institusjonsnavn_bokmal>
    <landnr>684</landnr>
   </institusjon>
   <institusjon>
    <institusjonsnr>68401343</institusjonsnr>
    <institusjonsnavn_bokmal>Pacific Northwest College of Art</institusjonsnavn_bokmal>
    <landnr>684</landnr>
   </institusjon>
   <institusjon>
    <institusjonsnr>68401348</institusjonsnr>
    <institusjonsnavn_bokmal>University of Oregon</institusjonsnavn_bokmal>
    <landnr>684</landnr>
   </institusjon>
   <institusjon>
    <institusjonsnr>68401316</institusjonsnr>
    <institusjonsnavn_bokmal>Oklahoma State University</institusjonsnavn_bokmal>
    <landnr>684</landnr>
   </institusjon>
   <institusjon>
    <institusjonsnr>68401325</institusjonsnr>
    <institusjonsnavn_bokmal>University of Oklahoma</institusjonsnavn_bokmal>
    <landnr>684</landnr>
   </institusjon>
   <institusjon>
    <institusjonsnr>73000116</institusjonsnr>
    <institusjonsnavn_bokmal>Universidad Nacional de Colombia</institusjonsnavn_bokmal>
    <landnr>730</landnr>
   </institusjon>
   <institusjon>
    <institusjonsnr>11520002</institusjonsnr>
    <institusjonsnavn_bokmal>Multilingua Language Center</institusjonsnavn_bokmal>
   ...
  </Institusjoner>
  

srdb-land – Landinformasjon

GET https://fs.fd.uib.no/srdb/land
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<AlleLand timeToLiveSeconds="...">
 <Land>
  <landkode>...</landkode>
  <landnr>...</landnr>
  <landnavn_norsk>...</landnavn_norsk>
  <landnavn_engelsk>...</landnavn_engelsk>
  <verdensdel_engelsk>...</verdensdel_engelsk>
  <verdensdel_norsk>...</verdensdel_norsk>
 </Land>
 <Land>
  <landkode>...</landkode>
  <landnr>...</landnr>
  <landnavn_norsk>...</landnavn_norsk>
  <landnavn_engelsk>...</landnavn_engelsk>
  <verdensdel_engelsk>...</verdensdel_engelsk>
  <verdensdel_norsk>...</verdensdel_norsk>
 </Land>
 <Land>
  <landkode>...</landkode>
  <landnr>...</landnr>
  <landnavn_norsk>...</landnavn_norsk>
  <landnavn_engelsk>...</landnavn_engelsk>
  <verdensdel_engelsk>...</verdensdel_engelsk>
  <verdensdel_norsk>...</verdensdel_norsk>
 </Land>
 <Land>
  <landkode>...</landkode>
  <landnr>...</landnr>
  <landnavn_norsk>...</landnavn_norsk>
  <landnavn_engelsk>...</landnavn_engelsk>
  <verdensdel_engelsk>...</verdensdel_engelsk>
  <verdensdel_norsk>...</verdensdel_norsk>
 </Land>
 <Land>...</AlleLand>

  TimeToLive: 0 (seconds in caches)

Examples

 • Lister alle land med verdensdel https://fs.fd.uib.no/srdb/land

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <AlleLand timeToLiveSeconds="0">
   <Land>
    <landkode>KE</landkode>
    <landnr>276</landnr>
    <landnavn_norsk>Kenya</landnavn_norsk>
    <landnavn_engelsk>Kenya</landnavn_engelsk>
    <verdensdel_engelsk>Africa</verdensdel_engelsk>
    <verdensdel_norsk>Afrika</verdensdel_norsk>
   </Land>
   <Land>
    <landkode>IN</landkode>
    <landnr>444</landnr>
    <landnavn_norsk>India</landnavn_norsk>
    <landnavn_engelsk>India</landnavn_engelsk>
    <verdensdel_engelsk>Asia</verdensdel_engelsk>
    <verdensdel_norsk>Asia</verdensdel_norsk>
   </Land>
   <Land>
    <landkode>GM</landkode>
    <landnr>256</landnr>
    <landnavn_norsk>Gambia</landnavn_norsk>
    <landnavn_engelsk>Gambia</landnavn_engelsk>
    <verdensdel_engelsk>Africa</verdensdel_engelsk>
    <verdensdel_norsk>Afrika</verdensdel_norsk>
   </Land>
   <Land>
    <landkode>GR</landkode>
    <landnr>119</landnr>
    <landnavn_norsk>Hellas</landnavn_norsk>
    <landnavn_engelsk>Greece</landnavn_engelsk>
    <verdensdel_engelsk>Europe</verdensdel_engelsk>
    <verdensdel_norsk>Europa</verdensdel_norsk>
   </Land>
   <Land>
   ...
  </AlleLand>
  

srdb-utvekslingsperson-siste_aar – Utvekslingsopphold for person

GET https://fs.fd.uib.no/srdb/utvekslingsperson/siste_aar
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<utvekslingspersonopphold timeToLiveSeconds="...">
 <utvekslingspersonopphold>
  <brukernavn>...</brukernavn>
  <avtaleid>...</avtaleid>
  <dato_fra>...</dato_fra>
  <dato_til>...</dato_til>
  <institusjonsnr_int>...</institusjonsnr_int>
  <faknr_int>...</faknr_int>
  <instituttnr_int>...</instituttnr_int>
  <gruppenr_int>...</gruppenr_int>
  <institusjonsnr_ekst>...</institusjonsnr_ekst>
  <faknr_ekst>...</faknr_ekst>
  <instituttnr_ekst>...</instituttnr_ekst>
  <gruppenr_ekst>...</gruppenr_ekst>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
 </utvekslingspersonopphold>
 <utvekslingspersonopphold>
  <brukernavn>...</brukernavn>
  <avtaleid>...</avtaleid>
  <dato_fra>...</dato_fra>
  <dato_til>...</dato_til>
  <institusjonsnr_int>...</institusjonsnr_int>
  <faknr_int>...</faknr_int>
  <instituttnr_int>...</instituttnr_int>
  <gruppenr_int>...</gruppenr_int>
  <institusjonsnr_ekst>...</institusjonsnr_ekst>
  <faknr_ekst>...</faknr_ekst>
  <instituttnr_ekst>...</instituttnr_ekst>
  <gruppenr_ekst>...</gruppenr_ekst>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
 </utvekslingspersonopphold>
 <utvekslingspersonopphold>
  <brukernavn>...</brukernavn>
  <avtaleid>...</avtaleid>
 ...
</utvekslingspersonopphold>

  TimeToLive: 0 (seconds in caches)

Examples

 • Lister alle utvekslingsopphold avsluttet siste år eller max 30 dager fram i tid https://fs.fd.uib.no/srdb/utvekslingsperson/siste_aar

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <utvekslingspersonopphold timeToLiveSeconds="0">
   <utvekslingspersonopphold>
    <brukernavn>qud006</brukernavn>
    <avtaleid>251-5</avtaleid>
    <dato_fra>27.02.2023</dato_fra>
    <dato_til>22.07.2023</dato_til>
    <institusjonsnr_int>184</institusjonsnr_int>
    <faknr_int>16</faknr_int>
    <instituttnr_int>0</instituttnr_int>
    <gruppenr_int>0</gruppenr_int>
    <institusjonsnr_ekst>12300052</institusjonsnr_ekst>
    <faknr_ekst>0</faknr_ekst>
    <instituttnr_ekst>0</instituttnr_ekst>
    <gruppenr_ekst>0</gruppenr_ekst>
    <studieprogramkode>MAJUR</studieprogramkode>
   </utvekslingspersonopphold>
   <utvekslingspersonopphold>
    <brukernavn>ekl025</brukernavn>
    <avtaleid>350-3</avtaleid>
    <dato_fra>15.08.2022</dato_fra>
    <dato_til>15.06.2023</dato_til>
    <institusjonsnr_int>184</institusjonsnr_int>
    <faknr_int>11</faknr_int>
    <instituttnr_int>20</instituttnr_int>
    <gruppenr_int>0</gruppenr_int>
    <institusjonsnr_ekst>13700056</institusjonsnr_ekst>
    <faknr_ekst>0</faknr_ekst>
    <instituttnr_ekst>0</instituttnr_ekst>
    <gruppenr_ekst>0</gruppenr_ekst>
    <studieprogramkode>BAHF-SPLA</studieprogramkode>
   </utvekslingspersonopphold>
   <utvekslingspersonopphold>
    <brukernavn>nfo013</brukernavn>
    <avtaleid>242-4</avtaleid>
   ...
  </utvekslingspersonopphold>
  

studkat-emneinfo – Returnerer xml med emneinfo fra FS

GET https://fs.fd.uib.no/studkat/emneinfo
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<emneinfoer>
 <emneinfo>
  <emnekode>...</emnekode>
  <versjonskode>...</versjonskode>
  <emnenavnfork>...</emnenavnfork>
  <arstall_fra>...</arstall_fra>
  <terminkode_fra>...</terminkode_fra>
  <arstall_til/>
  <terminkode_til/>
  <infotypekode>...</infotypekode>
  <sprakkode>...</sprakkode>
  <infotekst_del1>...</infotekst_del1>
  <infotekst_del2/>
  <infotekst_del3/>
  <infotekst_del4/>
  <infotekst_del5/>
  <infotekst_del6/>
 </emneinfo>
 <emneinfo>
  <emnekode>...</emnekode>
  <versjonskode>...</versjonskode>
  <emnenavnfork>...</emnenavnfork>
  <arstall_fra>...</arstall_fra>
  <terminkode_fra>...</terminkode_fra>
  <arstall_til/>
  <terminkode_til/>
  <infotypekode>...</infotypekode>
  <sprakkode>...</sprakkode>
  <infotekst_del1>...</infotekst_del1>
  <infotekst_del2/>
  <infotekst_del3/>
  <infotekst_del4/>
  <infotekst_del5/>
  <infotekst_del6/>
 </emneinfo>
 <emneinfo>
  <emnekode>...</emnekode>
  <versjonskode>...</versjonskode>
  <emnenavnfork>...</emnenavnfork>
  <arstall_fra>...</arstall_fra>
  <terminkode_fra>...</terminkode_fra>
  <arstall_til/>
  <terminkode_til/>
  <infotypekode>...</infotypekode>
  <sprakkode>...</sprakkode>
  <infotekst_del1>...</infotekst_del1>
  <infotekst_del2/>
  <infotekst_del3/>
  <infotekst_del4/>
  <infotekst_del5/>
  <infotekst_del6/>
 </emneinfo>
 <emneinfo>
  <emnekode>...</emnekode>
  <versjonskode>...</versjonskode>
  <emnenavnfork>...</emnenavnfork>
  <arstall_fra>...</arstall_fra>
  <terminkode_fra>...</terminkode_fra>
  <arstall_til/>
  <terminkode_til/>
  <infotypekode>...</infotypekode>
  <sprakkode>...</sprakkode>
  <infotekst_del1>...</infotekst_del1>
  <infotekst_del2/>
  <infotekst_del3/>
  <infotekst_del4/>
  <infotekst_del5/>
  <infotekst_del6/>
 </emneinfo>
 <emneinfo>
  <emnekode>...</emnekode>
  <versjonskode>...</versjonskode>
  <emnenavnfork>...</emnenavnfork>
  <arstall_fra>...</arstall_fra>
  <terminkode_fra>...</terminkode_fra>
  <arstall_til/>
  <terminkode_til/>
  <infotypekode>...</infotypekode>
  <sprakkode>...</sprakkode>
  <infotekst_del1>...</infotekst_del1>
  <infotekst_del2/>
  <infotekst_del3/>
  <infotekst_del4/>
  <infotekst_del5/>
  <infotekst_del6/>
 </emneinfo>
</emneinfoer>


  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • Beskrivelsetekst mangler https://fs.fd.uib.no/studkat/emneinfo

  <?xml version="1.0"?>
  <emneinfoer>
   <emneinfo>
    <emnekode>AB201</emnekode>
    <versjonskode>0</versjonskode>
    <emnenavnfork>Terrestrisk ark.biol</emnenavnfork>
    <arstall_fra>2009</arstall_fra>
    <terminkode_fra>V&#xC3;&#x85;R</terminkode_fra>
    <arstall_til/>
    <terminkode_til/>
    <infotypekode>EMFAGINNH</infotypekode>
    <sprakkode>NYNORSK</sprakkode>
    <infotekst_del1>The course offers an introduction to terrestrial and fresh water biological communities of the Arctic. This will be approached by considering adaptations of organisms to Arctic terrestrial habitats and how the organism interact, both within and between tropic levels, with a special emphasis on Svalbard. The role of the physical conditions of the Arctic (the polar light, short growing season, strong wind, nutrient and moisture limitations) as well as the biological interactions in shaping Arctic communities will be explored in comparison with communities of other terrestrial and limnic regions, especially those of temperate alpine tundras and Antarctic tundras. The structure of plant communities and the representation of different plant growth forms (or functional types) will be studied in relation to climate, geomorphology, soil microflora and herbivory. For invertebrates, the emphasis will be on the ecology of those groups that are of greatest significance on Svalbard, i.e. soil and fresh water fauna. Among the vertebrates the ecology of terrestrial birds and mammals and freshwater fish will be discussed. The link between terrestrial and marine ecosystems through seabirds and sea-mammals will be discussed (i.e. nesting cliffs and their flora and fauna), but these aspects, will be dealt with in more detail in AB-202 Marine Arctic Biology.</infotekst_del1>
    <infotekst_del2/>
    <infotekst_del3/>
    <infotekst_del4/>
    <infotekst_del5/>
    <infotekst_del6/>
   </emneinfo>
   <emneinfo>
    <emnekode>AB201</emnekode>
    <versjonskode>0</versjonskode>
    <emnenavnfork>Terrestrisk ark.biol</emnenavnfork>
    <arstall_fra>2008</arstall_fra>
    <terminkode_fra>H&#xC3;&#x98;ST</terminkode_fra>
    <arstall_til/>
    <terminkode_til/>
    <infotypekode>EMFAGINNH</infotypekode>
    <sprakkode>NYNORSK</sprakkode>
    <infotekst_del1>The course offers an introduction to terrestrial and fresh water biological communities of the Arctic. This will be approached by considering adaptations of organisms to Arctic terrestrial habitats and how the organism interact, both within and between tropic levels, with a special emphasis on Svalbard. The role of the physical conditions of the Arctic (the polar light, short growing season, strong wind, nutrient and moisture limitations) as well as the biological interactions in shaping Arctic communities will be explored in comparison with communities of other terrestrial and limnic regions, especially those of temperate alpine tundras and Antarctic tundras. The structure of plant communities and the representation of different plant growth forms (or functional types) will be studied in relation to climate, geomorphology, soil microflora and herbivory. For invertebrates, the emphasis will be on the ecology of those groups that are of greatest significance on Svalbard, i.e. soil and fresh water fauna. Among the vertebrates the ecology of terrestrial birds and mammals and freshwater fish will be discussed. The link between terrestrial and marine ecosystems through seabirds and sea-mammals will be discussed (i.e. nesting cliffs and their flora and fauna), but these aspects, will be dealt with in more detail in AB-202 Marine Arctic Biology.</infotekst_del1>
    <infotekst_del2/>
    <infotekst_del3/>
    <infotekst_del4/>
    <infotekst_del5/>
    <infotekst_del6/>
   </emneinfo>
   <emneinfo>
    <emnekode>AB201</emnekode>
    <versjonskode>0</versjonskode>
    <emnenavnfork>Terrestrisk ark.biol</emnenavnfork>
    <arstall_fra>2008</arstall_fra>
    <terminkode_fra>V&#xC3;&#x85;R</terminkode_fra>
    <arstall_til/>
    <terminkode_til/>
    <infotypekode>EML&#xC3;&#x86;RM&#xC3;&#x85;L</infotypekode>
    <sprakkode>NYNORSK</sprakkode>
    <infotekst_del1>To introduce the structure and function of Arctic terrestrial and fresh water biological communities by focusing on the diversity of adaptations among organisms within a community and their interactions, both within and between trophic levels. The course will give a thorough background for understanding environmental problems in terrestrial and limnic environments. </infotekst_del1>
    <infotekst_del2/>
    <infotekst_del3/>
    <infotekst_del4/>
    <infotekst_del5/>
    <infotekst_del6/>
   </emneinfo>
   <emneinfo>
    <emnekode>AB201</emnekode>
    <versjonskode>0</versjonskode>
    <emnenavnfork>Terrestrisk ark.biol</emnenavnfork>
    <arstall_fra>2009</arstall_fra>
    <terminkode_fra>V&#xC3;&#x85;R</terminkode_fra>
    <arstall_til/>
    <terminkode_til/>
    <infotypekode>EML&#xC3;&#x86;RM&#xC3;&#x85;L</infotypekode>
    <sprakkode>NYNORSK</sprakkode>
    <infotekst_del1>To introduce the structure and function of Arctic terrestrial and fresh water biological communities by focusing on the diversity of adaptations among organisms within a community and their interactions, both within and between trophic levels. The course will give a thorough background for understanding environmental problems in terrestrial and limnic environments. </infotekst_del1>
    <infotekst_del2/>
    <infotekst_del3/>
    <infotekst_del4/>
    <infotekst_del5/>
    <infotekst_del6/>
   </emneinfo>
   <emneinfo>
    <emnekode>AB201</emnekode>
    <versjonskode>0</versjonskode>
    <emnenavnfork>Terrestrisk ark.biol</emnenavnfork>
    <arstall_fra>2008</arstall_fra>
    <terminkode_fra>V&#xC3;&#x85;R</terminkode_fra>
    <arstall_til/>
    <terminkode_til/>
    <infotypekode>EMFAGINNH</infotypekode>
    <sprakkode>NYNORSK</sprakkode>
    <infotekst_del1>The course offers an introduction to terrestrial and fresh water biological communities of the Arctic. This will be approached by considering adaptations of organisms to Arctic terrestrial habitats and how the organism interact, both within and between tropic levels, with a special emphasis on Svalbard. The role of the physical conditions of the Arctic (the polar light, short growing season, strong wind, nutrient and moisture limitations) as well as the biological interactions in shaping Arctic communities will be explored in comparison with communities of other terrestrial and limnic regions, especially those of temperate alpine tundras and Antarctic tundras. The structure of plant communities and the representation of different plant growth forms (or functional types) will be studied in relation to climate, geomorphology, soil microflora and herbivory. For invertebrates, the emphasis will be on the ecology of those groups that are of greatest significance on Svalbard, i.e. soil and fresh water fauna. Among the vertebrates the ecology of terrestrial birds and mammals and freshwater fish will be discussed. The link between terrestrial and marine ecosystems through seabirds and sea-mammals will be discussed (i.e. nesting cliffs and their flora and fauna), but these aspects, will be dealt with in more detail in AB-202 Marine Arctic Biology.</infotekst_del1>
    <infotekst_del2/>
    <infotekst_del3/>
    <infotekst_del4/>
    <infotekst_del5/>
    <infotekst_del6/>
   </emneinfo>
  </emneinfoer>
  

studkat-emner – Returnerer xml med info om emner. Når emner er avsluttet (enten und eller eks) på en sommertermin tolkes dette som vår.

GET https://fs.fd.uib.no/studkat/emner
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<emner>
 <emne>
  <emnekode>...</emnekode>
  <versjonskode>...</versjonskode>
  <emnenavnfork>...</emnenavnfork>
  <emnenavn_bokmal>...</emnenavn_bokmal>
  <vektingstall>...</vektingstall>
  <faknr_reglement>...</faknr_reglement>
  <instituttnr_reglement>...</instituttnr_reglement>
  <gruppenr_reglement>...</gruppenr_reglement>
  <faknr_kontroll>...</faknr_kontroll>
  <instituttnr_kontroll>...</instituttnr_kontroll>
  <gruppenr_kontroll>...</gruppenr_kontroll>
  <emnenavn_nynorsk>...</emnenavn_nynorsk>
  <emnenavn_engelsk>...</emnenavn_engelsk>
  <studienivakode>...</studienivakode>
  <fagkode_sortering>...</fagkode_sortering>
  <emnetypekode>...</emnetypekode>
  <terminkode_und_siste/>
  <arstall_und_siste/>
  <terminkode_eks_siste/>
  <arstall_eks_siste/>
  <merknadtekst_formal>...</merknadtekst_formal>
  <merknadtekst_innhold>...</merknadtekst_innhold>
  <terminkode_und_forste>...</terminkode_und_forste>
  <arstall_und_forste>...</arstall_und_forste>
  <undervisning_terminkode/>
  <undervisning_arstall/>
  <infoemne_terminkode/>
  <infoemne_arstall/>
  <studieprogramkode_rapportering>...</studieprogramkode_rapportering>
  <nuskode>...</nuskode>
 </emne>
 <emne>
  <emnekode>...</emnekode>
  <versjonskode>...</versjonskode>
  <emnenavnfork>...</emnenavnfork>
  <emnenavn_bokmal>...</emnenavn_bokmal>
  <vektingstall>...</vektingstall>
  <faknr_reglement>...</faknr_reglement>
  <instituttnr_reglement>...</instituttnr_reglement>
  <gruppenr_reglement>...</gruppenr_reglement>
  <faknr_kontroll>...</faknr_kontroll>
  <instituttnr_kontroll>...</instituttnr_kontroll>
  <gruppenr_kontroll>...</gruppenr_kontroll>
  <emnenavn_nynorsk>...</emnenavn_nynorsk>
  <emnenavn_engelsk>...</emnenavn_engelsk>
  <studienivakode>...</studienivakode>
  <fagkode_sortering>...</fagkode_sortering>
  <terminkode_und_siste/>
  <arstall_und_siste/>
  <terminkode_eks_siste/>
  <arstall_eks_siste/>
  <merknadtekst_formal>...</merknadtekst_formal>
  <merknadtekst_innhold>...</merknadtekst_innhold>
  <terminkode_und_forste>...</terminkode_und_forste>
  <arstall_und_forste>...</arstall_und_forste>
  <undervisning_terminkode/>
  <undervisning_arstall/>
  <infoemne_terminkode/>
  <infoemne_arstall/>
  <studieprogramkode_rapportering>...</studieprogramkode_rapportering>
  <nuskode>...</nuskode>
 </emne>
</emner>


  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • Beskrivelsetekst mangler https://fs.fd.uib.no/studkat/emner

  <?xml version="1.0"?>
  <emner>
   <emne>
    <emnekode>AB201</emnekode>
    <versjonskode>0</versjonskode>
    <emnenavnfork>Terrestrisk ark.biol</emnenavnfork>
    <emnenavn_bokmal>Terrestrisk arktisk biologi</emnenavn_bokmal>
    <vektingstall>15</vektingstall>
    <faknr_reglement>12</faknr_reglement>
    <instituttnr_reglement>0</instituttnr_reglement>
    <gruppenr_reglement>0</gruppenr_reglement>
    <faknr_kontroll>12</faknr_kontroll>
    <instituttnr_kontroll>0</instituttnr_kontroll>
    <gruppenr_kontroll>0</gruppenr_kontroll>
    <emnenavn_nynorsk>Terrestrisk arktisk biologi</emnenavn_nynorsk>
    <emnenavn_engelsk>Terrestrial Arctic Biology</emnenavn_engelsk>
    <studienivakode>200</studienivakode>
    <fagkode_sortering>BIOLOGI</fagkode_sortering>
    <emnetypekode>ADMIN</emnetypekode>
    <terminkode_und_siste/>
    <arstall_und_siste/>
    <terminkode_eks_siste/>
    <arstall_eks_siste/>
    <merknadtekst_formal>
  To introduce the structure and function of Arctic terrestrial and fresh water biological communities by focusing on the diversity of adaptations among organisms within a community and their interactions, both within and between trophic levels. The course will give a thorough background for understanding environmental problems in terrestrial and limnic environments. 
  </merknadtekst_formal>
    <merknadtekst_innhold>
  The course offers an introduction to terrestrial and fresh water biological communities of the Arctic. This will be approached by considering adaptations of organisms to Arctic terrestrial habitats and how the organism interact, both within and between tropic levels, with a special emphasis on Svalbard. The role of the physical conditions of the Arctic (the polar light, short growing season, strong wind, nutrient and moisture limitations) as well as the biological interactions in shaping Arctic communities will be explored in comparison with communities of other terrestrial and limnic regions, especially those of temperate alpine tundras and Antarctic tundras. The structure of plant communities and the representation of different plant growth forms (or functional types) will be studied in relation to climate, geomorphology, soil microflora and herbivory. For invertebrates, the emphasis will be on the ecology of those groups that are of greatest significance on Svalbard, i.e. soil and fresh water fauna. Among the vertebrates the ecology of terrestrial birds and mammals and freshwater fish will be discussed. The link between terrestrial and marine ecosystems through seabirds and sea-mammals will be discussed (i.e. nesting cliffs and their flora and fauna), but these aspects, will be dealt with in more detail in AB-202 Marine Arctic Biology.
  </merknadtekst_innhold>
    <terminkode_und_forste>H&#xD8;ST</terminkode_und_forste>
    <arstall_und_forste>2003</arstall_und_forste>
    <undervisning_terminkode/>
    <undervisning_arstall/>
    <infoemne_terminkode/>
    <infoemne_arstall/>
    <studieprogramkode_rapportering>LGMNFA</studieprogramkode_rapportering>
    <nuskode>651901</nuskode>
   </emne>
   <emne>
    <emnekode>AB202</emnekode>
    <versjonskode>0</versjonskode>
    <emnenavnfork>Marin arktisk biol.</emnenavnfork>
    <emnenavn_bokmal>Marin arktisk biologi</emnenavn_bokmal>
    <vektingstall>15</vektingstall>
    <faknr_reglement>12</faknr_reglement>
    <instituttnr_reglement>0</instituttnr_reglement>
    <gruppenr_reglement>0</gruppenr_reglement>
    <faknr_kontroll>12</faknr_kontroll>
    <instituttnr_kontroll>0</instituttnr_kontroll>
    <gruppenr_kontroll>0</gruppenr_kontroll>
    <emnenavn_nynorsk>Marin arktisk biologi</emnenavn_nynorsk>
    <emnenavn_engelsk>Marine Arctic Biology</emnenavn_engelsk>
    <studienivakode>200</studienivakode>
    <fagkode_sortering>BIOLOGI</fagkode_sortering>
    <terminkode_und_siste/>
    <arstall_und_siste/>
    <terminkode_eks_siste/>
    <arstall_eks_siste/>
    <merknadtekst_formal>
  To provide an introduction to marine Arctic plants and animals, and their adaptations to the environment, and to convey an understanding of how marine ecosystems are built up and how they function, as a background for better conservation policies for these systems. 
  </merknadtekst_formal>
    <merknadtekst_innhold>
  The course offers an introduction to the most important Arctic marine organisms, from plankton to whales, and their adaptations and physiological responses to the environment with regard to physical and chemical factors. Micro-organisms, plankton, invertebrates and fishes will be described as a background to understand plant and animal associations in pack-ice, ice-free water masses and the on the bottom of Arctic seas and fjords. The treatment of subjects such as seabirds and sea-mammals includes their distribution and migration patterns, life- histories and physiological adaptations. Energy budgets will be highlighted. Emphasis will also be put on the complexity of Arctic marine ecosystems from primary producers to top predators, the biomass and productivity at different trophic levels, and how the system functions. Food chains and energy transport paths will be discussed. The conditions in the Arctic will be compared to equivalent conditions in the Antarctic. Elementary physical oceanography will be included in the lectures. The excursions include pelagic and benthic localities. Sampling techniques and analytical methods for environmental variables will be presented. The role of key species in special ecosystems, e.g. the ice-edge, under-ice and bottom biotopes will be demonstrated. Students will take part in projects to be presented at the end of the course.
  </merknadtekst_innhold>
    <terminkode_und_forste>H&#xD8;ST</terminkode_und_forste>
    <arstall_und_forste>2003</arstall_und_forste>
    <undervisning_terminkode/>
    <undervisning_arstall/>
    <infoemne_terminkode/>
    <infoemne_arstall/>
    <studieprogramkode_rapportering>LGMNFA</studieprogramkode_rapportering>
    <nuskode>651901</nuskode>
   </emne>
  </emner>
  

studkat-emner_vurd – Returnerer xml med info om emner med vurdering uten undervisning. Når et emne er avsluttet (enten und eller eks.) på en sommertermin tolkes dette som vår.

GET https://fs.fd.uib.no/studkat/emner_vurd
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<emner_vurd timeToLiveSeconds="...">
 <emne_vurd>
  <emnekode>...</emnekode>
  <versjonskode>...</versjonskode>
  <emnenavnfork>...</emnenavnfork>
  <emnenavn_bokmal>...</emnenavn_bokmal>
  <vektingstall>...</vektingstall>
  <faknr_reglement>...</faknr_reglement>
  <instituttnr_reglement>...</instituttnr_reglement>
  <gruppenr_reglement>...</gruppenr_reglement>
  <faknr_kontroll>...</faknr_kontroll>
  <instituttnr_kontroll>...</instituttnr_kontroll>
  <gruppenr_kontroll>...</gruppenr_kontroll>
  <emnenavn_nynorsk>...</emnenavn_nynorsk>
  <emnenavn_engelsk>...</emnenavn_engelsk>
  <studienivakode>...</studienivakode>
  <fagkode_sortering>...</fagkode_sortering>
  <terminkode_und_siste/>
  <arstall_und_siste/>
  <terminkode_eks_siste/>
  <arstall_eks_siste/>
  <terminkode_und_forste>...</terminkode_und_forste>
  <arstall_und_forste>...</arstall_und_forste>
  <terminkode_gjelder_i>...</terminkode_gjelder_i>
  <arstall_gjelder_i>...</arstall_gjelder_i>
  <studieprogramkode_rapportering>...</studieprogramkode_rapportering>
  <nuskode>...</nuskode>
 </emne_vurd>
 <emne_vurd>
  <emnekode>...</emnekode>
  <versjonskode>...</versjonskode>
  <emnenavnfork>...</emnenavnfork>
  <emnenavn_bokmal>...</emnenavn_bokmal>
  <vektingstall>...</vektingstall>
 ...
</emner_vurd>

  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • Beskrivelsetekst mangler https://fs.fd.uib.no/studkat/emner_vurd

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <emner_vurd timeToLiveSeconds="300">
   <emne_vurd>
    <emnekode>AHKR210</emnekode>
    <versjonskode>0</versjonskode>
    <emnenavnfork>Antikkens Roma</emnenavnfork>
    <emnenavn_bokmal>Antikkens Roma</emnenavn_bokmal>
    <vektingstall>10</vektingstall>
    <faknr_reglement>11</faknr_reglement>
    <instituttnr_reglement>22</instituttnr_reglement>
    <gruppenr_reglement>0</gruppenr_reglement>
    <faknr_kontroll>11</faknr_kontroll>
    <instituttnr_kontroll>22</instituttnr_kontroll>
    <gruppenr_kontroll>0</gruppenr_kontroll>
    <emnenavn_nynorsk>Antikkens Roma</emnenavn_nynorsk>
    <emnenavn_engelsk>Ancient Rome</emnenavn_engelsk>
    <studienivakode>200</studienivakode>
    <fagkode_sortering>TVERRFAG</fagkode_sortering>
    <terminkode_und_siste/>
    <arstall_und_siste/>
    <terminkode_eks_siste/>
    <arstall_eks_siste/>
    <terminkode_und_forste>HØST</terminkode_und_forste>
    <arstall_und_forste>2018</arstall_und_forste>
    <terminkode_gjelder_i>HØST</terminkode_gjelder_i>
    <arstall_gjelder_i>2024</arstall_gjelder_i>
    <studieprogramkode_rapportering>BAHF-ARK</studieprogramkode_rapportering>
    <nuskode>613301</nuskode>
   </emne_vurd>
   <emne_vurd>
    <emnekode>AHKR215</emnekode>
    <versjonskode>0</versjonskode>
    <emnenavnfork>Antikkens Roma</emnenavnfork>
    <emnenavn_bokmal>Antikkens Roma</emnenavn_bokmal>
    <vektingstall>15</vektingstall>
   ...
  </emner_vurd>
  

studkat-fag – Returnerer xml med info om fag

GET https://fs.fd.uib.no/studkat/fag
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<fs_fag timeToLiveSeconds="...">
 <fag>
  <fagkode>...</fagkode>
  <fagnavn_norsk>...</fagnavn_norsk>
  <fagnavn_nynorsk>...</fagnavn_nynorsk>
  <fagnavn_engelsk>...</fagnavn_engelsk>
  <faknr_administrerer>...</faknr_administrerer>
  <instituttnr_administrerer>...</instituttnr_administrerer>
  <gruppenr_administrerer>...</gruppenr_administrerer>
 </fag>
 <fag>
  <fagkode>...</fagkode>
  <fagnavn_norsk>...</fagnavn_norsk>
  <fagnavn_nynorsk>...</fagnavn_nynorsk>
  <fagnavn_engelsk/>
  <faknr_administrerer>...</faknr_administrerer>
  <instituttnr_administrerer>...</instituttnr_administrerer>
  <gruppenr_administrerer>...</gruppenr_administrerer>
 </fag>
</fs_fag>


  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • Beskrivelsetekst mangler https://fs.fd.uib.no/studkat/fag

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <fs_fag timeToLiveSeconds="300">
   <fag>
    <fagkode>ARKEOLOGI</fagkode>
    <fagnavn_norsk>Arkeologi</fagnavn_norsk>
    <fagnavn_nynorsk>Arkeologi</fagnavn_nynorsk>
    <fagnavn_engelsk>Archaeology</fagnavn_engelsk>
    <faknr_administrerer>11</faknr_administrerer>
    <instituttnr_administrerer>22</instituttnr_administrerer>
    <gruppenr_administrerer>0</gruppenr_administrerer>
   </fag>
   <fag>
    <fagkode>BIOKJEMI</fagkode>
    <fagnavn_norsk>Biokjemi/bioteknologi</fagnavn_norsk>
    <fagnavn_nynorsk>Biokjemi/bioteknologi</fagnavn_nynorsk>
    <fagnavn_engelsk/>
    <faknr_administrerer>12</faknr_administrerer>
    <instituttnr_administrerer>0</instituttnr_administrerer>
    <gruppenr_administrerer>0</gruppenr_administrerer>
   </fag>
  </fs_fag>
  

studkat-infotype – Returnerer xml med info om infotype - mapper infotypekode til tagkode

GET https://fs.fd.uib.no/studkat/infotype
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<infotyper timeToLiveSeconds="...">
 <infotype>
  <infotypekode>...</infotypekode>
  <tagkode>...</tagkode>
 </infotype>
 <infotype>
  <infotypekode>...</infotypekode>
  <tagkode>...</tagkode>
 </infotype>
 <infotype>
  <infotypekode>...</infotypekode>
  <tagkode>...</tagkode>
 </infotype>
 <infotype>
  <infotypekode>...</infotypekode>
  <tagkode>...</tagkode>
 </infotype>
 <infotype>
  <infotypekode>...</infotypekode>
  <tagkode>...</tagkode>
 </infotype>
 <infotype>
  <infotypekode>...</infotypekode>
  <tagkode>...</tagkode>
 </infotype>
 <infotype>
  <infotypekode>...</infotypekode>
  <tagkode>...</tagkode>
 </infotype>
 <infotype>
  <infotypekode>...</infotypekode>
  <tagkode>...</tagkode>
 </infotype>
 <infotype>...</infotyper>

  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • Beskrivelsetekst mangler https://fs.fd.uib.no/studkat/infotype

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <infotyper timeToLiveSeconds="300">
   <infotype>
    <infotypekode>B_RE_PRESE</infotypekode>
    <tagkode>B_RE_PRESE</tagkode>
   </infotype>
   <infotype>
    <infotypekode>RE_SØKNA</infotypekode>
    <tagkode>RE_SOKNA</tagkode>
   </infotype>
   <infotype>
    <infotypekode>EVU_MALINN</infotypekode>
    <tagkode>EVU_MALINN</tagkode>
   </infotype>
   <infotype>
    <infotypekode>EVU_FINANS</infotypekode>
    <tagkode>EVU_FINANS</tagkode>
   </infotype>
   <infotype>
    <infotypekode>AVT_UNI</infotypekode>
    <tagkode>AVT_UNI</tagkode>
   </infotype>
   <infotype>
    <infotypekode>AVT_NETTVE</infotypekode>
    <tagkode>AVT_NETTVE</tagkode>
   </infotype>
   <infotype>
    <infotypekode>B_RE_SPRAK</infotypekode>
    <tagkode>B_RE_SPRAK</tagkode>
   </infotype>
   <infotype>
    <infotypekode>M_RE_SPRAK</infotypekode>
    <tagkode>M_RE_SPRAK</tagkode>
   </infotype>
   <infotype>
   ...
  </infotyper>
  

studkat-klasse – Returnerer xml med info klasse

GET https://fs.fd.uib.no/studkat/klasse
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<klasser timeToLiveSeconds="...">
 <klasse>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
  <kullkode>...</kullkode>
  <studieretningkode>...</studieretningkode>
  <klassekode>...</klassekode>
  <terminnr_gjelder>...</terminnr_gjelder>
 </klasse>
 <klasse>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
  <kullkode>...</kullkode>
  <studieretningkode>...</studieretningkode>
  <klassekode>...</klassekode>
  <terminnr_gjelder>...</terminnr_gjelder>
 </klasse>
 <klasse>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
  <kullkode>...</kullkode>
  <studieretningkode>...</studieretningkode>
  <klassekode>...</klassekode>
  <terminnr_gjelder>...</terminnr_gjelder>
 </klasse>
 <klasse>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
  <kullkode>...</kullkode>
  <studieretningkode/>
  <klassekode>...</klassekode>
  <terminnr_gjelder>...</terminnr_gjelder>
 </klasse>
 <klasse>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
  <kullkode>...</kullkode>
  <studieretningkode/>
  <klassekode>...</klassekode>
 ...
</klasser>

  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • Beskrivelsetekst mangler https://fs.fd.uib.no/studkat/klasse

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <klasser timeToLiveSeconds="300">
   <klasse>
    <studieprogramkode>BAMD-NUHUM</studieprogramkode>
    <kullkode>BAMD-NUHUM-2007H</kullkode>
    <studieretningkode>BIERNÆR</studieretningkode>
    <klassekode>NUHUM0710</klassekode>
    <terminnr_gjelder>1.0</terminnr_gjelder>
   </klasse>
   <klasse>
    <studieprogramkode>BAMD-NUHUM</studieprogramkode>
    <kullkode>BAMD-NUHUM-2008H</kullkode>
    <studieretningkode>BIERNÆR</studieretningkode>
    <klassekode>NUHUM0811</klassekode>
    <terminnr_gjelder>1.0</terminnr_gjelder>
   </klasse>
   <klasse>
    <studieprogramkode>BAMD-NUHUM</studieprogramkode>
    <kullkode>BAMD-NUHUM-2009H</kullkode>
    <studieretningkode>BIERNÆR</studieretningkode>
    <klassekode>NUHUM0912</klassekode>
    <terminnr_gjelder>1.0</terminnr_gjelder>
   </klasse>
   <klasse>
    <studieprogramkode>BAMD-NUHUM</studieprogramkode>
    <kullkode>BAMD-NUHUM-2010H</kullkode>
    <studieretningkode/>
    <klassekode>NUHUM1013</klassekode>
    <terminnr_gjelder>1.0</terminnr_gjelder>
   </klasse>
   <klasse>
    <studieprogramkode>BAMD-NUHUM</studieprogramkode>
    <kullkode>BAMD-NUHUM-2011H</kullkode>
    <studieretningkode/>
    <klassekode>NUHUM11-14</klassekode>
   ...
  </klasser>
  

studkat-personrolle – Returnerer xml med personroller

GET https://fs.fd.uib.no/studkat/personrolle
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<personroller timeToLiveSeconds="...">
 <personrolle>
  <brukernavn/>
  <emailadresse/>
  <fornavn>...</fornavn>
  <etternavn>...</etternavn>
  <emnekode>...</emnekode>
  <versjonskode>...</versjonskode>
  <dato_fra>...</dato_fra>
  <dato_til/>
  <rollekode>...</rollekode>
  <etterutdkurskode/>
  <kurstidsangivelsekode/>
  <merknadtekst/>
  <rollenr>...</rollenr>
 </personrolle>
 <personrolle>
  <brukernavn/>
  <emailadresse/>
  <fornavn>...</fornavn>
  <etternavn>...</etternavn>
  <emnekode>...</emnekode>
  <versjonskode>...</versjonskode>
  <dato_fra>...</dato_fra>
  <dato_til/>
  <rollekode>...</rollekode>
  <etterutdkurskode/>
  <kurstidsangivelsekode/>
  <merknadtekst/>
  <rollenr>...</rollenr>
 </personrolle>
 <personrolle>
  <brukernavn/>
  <emailadresse/>
 ...
</personroller>

  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • Beskrivelsetekst mangler https://fs.fd.uib.no/studkat/personrolle

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <personroller timeToLiveSeconds="300">
   <personrolle>
    <brukernavn/>
    <emailadresse/>
    <fornavn>Karen</fornavn>
    <etternavn>Rosendahl</etternavn>
    <emnekode>MEDKIR4</emnekode>
    <versjonskode>0</versjonskode>
    <dato_fra>2016-01-01</dato_fra>
    <dato_til/>
    <rollekode>FORELESER</rollekode>
    <etterutdkurskode/>
    <kurstidsangivelsekode/>
    <merknadtekst/>
    <rollenr>2</rollenr>
   </personrolle>
   <personrolle>
    <brukernavn/>
    <emailadresse/>
    <fornavn>Karen</fornavn>
    <etternavn>Rosendahl</etternavn>
    <emnekode>MEDRAD</emnekode>
    <versjonskode>0</versjonskode>
    <dato_fra>2016-01-01</dato_fra>
    <dato_til/>
    <rollekode>FORELESER</rollekode>
    <etterutdkurskode/>
    <kurstidsangivelsekode/>
    <merknadtekst/>
    <rollenr>3</rollenr>
   </personrolle>
   <personrolle>
    <brukernavn/>
    <emailadresse/>
   ...
  </personroller>
  

studkat-sevukurs – Returnerer xml med sevukurs - etterutdkurs

GET https://fs.fd.uib.no/studkat/sevukurs
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<sevukurs timeToLiveSeconds="...">
 <kurs>
  <etterutdkurskode>...</etterutdkurskode>
  <kurstidsangivelsekode>...</kurstidsangivelsekode>
  <etterutdkursnavn>...</etterutdkursnavn>
  <etterutdkursnavn_nynorsk>...</etterutdkursnavn_nynorsk>
  <etterutdkursnavn_engelsk/>
  <dato_fra>...</dato_fra>
  <dato_til>...</dato_til>
 </kurs>
</sevukurs>

 ...
</sevukurs>

  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • Beskrivelsetekst mangler https://fs.fd.uib.no/studkat/sevukurs

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <sevukurs timeToLiveSeconds="300">
   <kurs>
    <etterutdkurskode>TESTKURS 3</etterutdkurskode>
    <kurstidsangivelsekode>H2021</kurstidsangivelsekode>
    <etterutdkursnavn>TESTKURS SAMPOL</etterutdkursnavn>
    <etterutdkursnavn_nynorsk>TESTKURS SAMPOL (ENG)</etterutdkursnavn_nynorsk>
    <etterutdkursnavn_engelsk/>
    <dato_fra>2021-09-01</dato_fra>
    <dato_til>2021-12-31</dato_til>
   </kurs>
  </sevukurs>
  
   ...
  </sevukurs>
  

studkat-sevukursdeltakere – Returnerer xml med sevukursdeltakere

GET https://fs.fd.uib.no/studkat/sevukursdeltakere
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<sevukursdeltakere timeToLiveSeconds="...">...</sevukursdeltakere>

 ...
</sevukursdeltakere>

  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

studkat-sted – Returnerer xml med info om sted fra FS

GET https://fs.fd.uib.no/studkat/sted
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<fs_sted timeToLiveSeconds="...">
 <sted>
  <faknr>...</faknr>
  <instituttnr>...</instituttnr>
  <gruppenr>...</gruppenr>
  <stedakronym>...</stedakronym>
  <stedkortnavn>...</stedkortnavn>
  <stednavn_bokmal>...</stednavn_bokmal>
  <stednavn_nynorsk/>
  <stednavn_engelsk/>
  <adrlin1>...</adrlin1>
  <adrlin2>...</adrlin2>
  <postnr>...</postnr>
 </sted>
 <sted>
  <faknr>...</faknr>
  <instituttnr>...</instituttnr>
  <gruppenr>...</gruppenr>
  <stedakronym>...</stedakronym>
  <stedkortnavn>...</stedkortnavn>
  <stednavn_bokmal>...</stednavn_bokmal>
  <stednavn_nynorsk>...</stednavn_nynorsk>
  <stednavn_engelsk>...</stednavn_engelsk>
  <adrlin1/>
  <adrlin2>...</adrlin2>
  <postnr>...</postnr>
 </sted>
 <sted>
  <faknr>...</faknr>
  <instituttnr>...</instituttnr>
  <gruppenr>...</gruppenr>
  <stedakronym>...</stedakronym>
  <stedkortnavn>...</stedkortnavn>
  <stednavn_bokmal>...</stednavn_bokmal>
 ...
</fs_sted>

  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • Beskrivelsetekst mangler https://fs.fd.uib.no/studkat/sted

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <fs_sted timeToLiveSeconds="300">
   <sted>
    <faknr>35</faknr>
    <instituttnr>10</instituttnr>
    <gruppenr>0</gruppenr>
    <stedakronym>Broegelman</stedakronym>
    <stedkortnavn>BROEGELMANN FORSKN.LAB</stedkortnavn>
    <stednavn_bokmal>Broegelmanns forskningslaboratorium for mikrobiolo</stednavn_bokmal>
    <stednavn_nynorsk/>
    <stednavn_engelsk/>
    <adrlin1>Armauer Hansens hus</adrlin1>
    <adrlin2>Haukelandsvn. 28</adrlin2>
    <postnr>5021</postnr>
   </sted>
   <sted>
    <faknr>11</faknr>
    <instituttnr>0</instituttnr>
    <gruppenr>0</gruppenr>
    <stedakronym>HF</stedakronym>
    <stedkortnavn>HF</stedkortnavn>
    <stednavn_bokmal>Det humanistiske fakultet</stednavn_bokmal>
    <stednavn_nynorsk>Det humanistiske fakultet</stednavn_nynorsk>
    <stednavn_engelsk>Faculty of Humanities</stednavn_engelsk>
    <adrlin1/>
    <adrlin2>Postboks 7805</adrlin2>
    <postnr>5020</postnr>
   </sted>
   <sted>
    <faknr>11</faknr>
    <instituttnr>62</instituttnr>
    <gruppenr>0</gruppenr>
    <stedakronym>FOF</stedakronym>
    <stedkortnavn>Filosofi og førstesem</stedkortnavn>
    <stednavn_bokmal>Institutt for filosofi og førstesemesterstudier</stednavn_bokmal>
   ...
  </fs_sted>
  

studkat-student-eksamenprotokoll – Returnerer xml med info om eksamensprotokoll for studenter

GET https://fs.fd.uib.no/studkat/student/eksamenprotokoll
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<eksamensprotokoller>
 <eksamensprotokoll>
  <emnekode>...</emnekode>
  <versjonskode>...</versjonskode>
  <arstall_gjelder_i>...</arstall_gjelder_i>
  <termin>...</termin>
  <semester>...</semester>
  <studentnr_tildelt>...</studentnr_tildelt>
  <vurdresstatkode>...</vurdresstatkode>
  <veileder/>
 </eksamensprotokoll>
 <eksamensprotokoll>
  <emnekode>...</emnekode>
  <versjonskode>...</versjonskode>
  <arstall_gjelder_i>...</arstall_gjelder_i>
  <termin>...</termin>
  <semester>...</semester>
  <studentnr_tildelt>...</studentnr_tildelt>
  <vurdresstatkode>...</vurdresstatkode>
  <veileder/>
 </eksamensprotokoll>
 <eksamensprotokoll>
  <emnekode>...</emnekode>
  <versjonskode>...</versjonskode>
  <arstall_gjelder_i>...</arstall_gjelder_i>
  <termin>...</termin>
  <semester>...</semester>
  <studentnr_tildelt>...</studentnr_tildelt>
  <vurdresstatkode>...</vurdresstatkode>
  <veileder/>
 </eksamensprotokoll>
 <eksamensprotokoll>
  <emnekode>...</emnekode>
  <versjonskode>...</versjonskode>
  <arstall_gjelder_i>...</arstall_gjelder_i>
  <termin>...</termin>
  <semester>...</semester>
  <studentnr_tildelt>...</studentnr_tildelt>
  <vurdresstatkode>...</vurdresstatkode>
  <veileder/>
 </eksamensprotokoll>
 <eksamensprotokoll>
  <emnekode>...</emnekode>
  <versjonskode>...</versjonskode>
  <arstall_gjelder_i>...</arstall_gjelder_i>
  <termin>...</termin>
  <semester>...</semester>
  <studentnr_tildelt>...</studentnr_tildelt>
  <vurdresstatkode>...</vurdresstatkode>
  <veileder/>
 </eksamensprotokoll>
 <eksamensprotokoll>
  <emnekode>...</emnekode>
  <versjonskode>...</versjonskode>
  <arstall_gjelder_i>...</arstall_gjelder_i>
  <termin>...</termin>
  <semester>...</semester>
  <studentnr_tildelt>...</studentnr_tildelt>
  <vurdresstatkode>...</vurdresstatkode>
  <veileder/>
 </eksamensprotokoll>
 <eksamensprotokoll>
  <emnekode>...</emnekode>
  <versjonskode>...</versjonskode>
  <arstall_gjelder_i>...</arstall_gjelder_i>
  <termin>...</termin>
  <semester>...</semester>
  <studentnr_tildelt>...</studentnr_tildelt>
  <vurdresstatkode>...</vurdresstatkode>
  <veileder/>
 </eksamensprotokoll>
 <eksamensprotokoll>
  <emnekode>...</emnekode>
  <versjonskode>...</versjonskode>
  <arstall_gjelder_i>...</arstall_gjelder_i>
  <termin>...</termin>
  <semester>...</semester>
  <studentnr_tildelt>...</studentnr_tildelt>
  <vurdresstatkode>...</vurdresstatkode>
  <veileder/>
 </eksamensprotokoll>
 <eksamensprotokoll>
  <emnekode>...</emnekode>
  <versjonskode>...</versjonskode>
  <arstall_gjelder_i>...</arstall_gjelder_i>
  <termin>...</termin>
  <semester>...</semester>
  <studentnr_tildelt>...</studentnr_tildelt>
  <vurdresstatkode>...</vurdresstatkode>
  <veileder/>
 </eksamensprotokoll>
 <eksamensprotokoll>
  <emnekode>...</emnekode>
  <versjonskode>...</versjonskode>
  <arstall_gjelder_i>...</arstall_gjelder_i>
  <termin>...</termin>
  <semester>...</semester>
  <studentnr_tildelt>...</studentnr_tildelt>
  <vurdresstatkode>...</vurdresstatkode>
  <veileder/>
 </eksamensprotokoll>
 <eksamensprotokoll>
  <emnekode>...</emnekode>
  <versjonskode>...</versjonskode>
  <arstall_gjelder_i>...</arstall_gjelder_i>
  <termin>...</termin>
  <semester>...</semester>
  <studentnr_tildelt>...</studentnr_tildelt>
  <vurdresstatkode>...</vurdresstatkode>
  <veileder/>
 </eksamensprotokoll>
 <eksamensprotokoll>
  <emnekode>...</emnekode>
  <versjonskode>...</versjonskode>
  <arstall_gjelder_i>...</arstall_gjelder_i>
  <termin>...</termin>
  <semester>...</semester>
  <studentnr_tildelt>...</studentnr_tildelt>
  <vurdresstatkode>...</vurdresstatkode>
  <veileder/>
 </eksamensprotokoll>
 <eksamensprotokoll>
  <emnekode>...</emnekode>
  <versjonskode>...</versjonskode>
  <arstall_gjelder_i>...</arstall_gjelder_i>
  <termin>...</termin>
  <semester>...</semester>
  <studentnr_tildelt>...</studentnr_tildelt>
  <vurdresstatkode>...</vurdresstatkode>
  <veileder/>
 </eksamensprotokoll>
</eksamensprotokoller>


  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • Beskrivelsetekst mangler https://fs.fd.uib.no/studkat/student/eksamenprotokoll

  <?xml version="1.0"?>
  <eksamensprotokoller>
   <eksamensprotokoll>
    <emnekode>MABARN301</emnekode>
    <versjonskode>0</versjonskode>
    <arstall_gjelder_i>2009</arstall_gjelder_i>
    <termin>12</termin>
    <semester>2009H</semester>
    <studentnr_tildelt>xxxxx</studentnr_tildelt>
    <vurdresstatkode>B</vurdresstatkode>
    <veileder/>
   </eksamensprotokoll>
   <eksamensprotokoll>
    <emnekode>ZSPDG-00</emnekode>
    <versjonskode>0</versjonskode>
    <arstall_gjelder_i>2009</arstall_gjelder_i>
    <termin>12</termin>
    <semester>2009H</semester>
    <studentnr_tildelt>xxxxxx</studentnr_tildelt>
    <vurdresstatkode>B</vurdresstatkode>
    <veileder/>
   </eksamensprotokoll>
   <eksamensprotokoll>
    <emnekode>PSYK392</emnekode>
    <versjonskode>0</versjonskode>
    <arstall_gjelder_i>2009</arstall_gjelder_i>
    <termin>12</termin>
    <semester>2009H</semester>
    <studentnr_tildelt>xxxxxx</studentnr_tildelt>
    <vurdresstatkode>B</vurdresstatkode>
    <veileder/>
   </eksamensprotokoll>
   <eksamensprotokoll>
    <emnekode>SPLA101</emnekode>
    <versjonskode>0</versjonskode>
    <arstall_gjelder_i>2009</arstall_gjelder_i>
    <termin>12</termin>
    <semester>2009H</semester>
    <studentnr_tildelt>xxxxxx</studentnr_tildelt>
    <vurdresstatkode>B</vurdresstatkode>
    <veileder/>
   </eksamensprotokoll>
   <eksamensprotokoll>
    <emnekode>RELV101L</emnekode>
    <versjonskode>0</versjonskode>
    <arstall_gjelder_i>2009</arstall_gjelder_i>
    <termin>12</termin>
    <semester>2009H</semester>
    <studentnr_tildelt>xxxxxx</studentnr_tildelt>
    <vurdresstatkode>B</vurdresstatkode>
    <veileder/>
   </eksamensprotokoll>
   <eksamensprotokoll>
    <emnekode>GEOF130</emnekode>
    <versjonskode>0</versjonskode>
    <arstall_gjelder_i>2010</arstall_gjelder_i>
    <termin>6</termin>
    <semester>2010V</semester>
    <studentnr_tildelt>xxxxxxx</studentnr_tildelt>
    <vurdresstatkode>B</vurdresstatkode>
    <veileder/>
   </eksamensprotokoll>
   <eksamensprotokoll>
    <emnekode>MKU251</emnekode>
    <versjonskode>0</versjonskode>
    <arstall_gjelder_i>2009</arstall_gjelder_i>
    <termin>12</termin>
    <semester>2009H</semester>
    <studentnr_tildelt>xxxxxxxx</studentnr_tildelt>
    <vurdresstatkode>B</vurdresstatkode>
    <veileder/>
   </eksamensprotokoll>
   <eksamensprotokoll>
    <emnekode>MKU251</emnekode>
    <versjonskode>0</versjonskode>
    <arstall_gjelder_i>2009</arstall_gjelder_i>
    <termin>12</termin>
    <semester>2009H</semester>
    <studentnr_tildelt>xxxxxxxx</studentnr_tildelt>
    <vurdresstatkode>B</vurdresstatkode>
    <veileder/>
   </eksamensprotokoll>
   <eksamensprotokoll>
    <emnekode>KJEM214</emnekode>
    <versjonskode>0</versjonskode>
    <arstall_gjelder_i>2010</arstall_gjelder_i>
    <termin>6</termin>
    <semester>2010V</semester>
    <studentnr_tildelt>xxxxxxxx</studentnr_tildelt>
    <vurdresstatkode>B</vurdresstatkode>
    <veileder/>
   </eksamensprotokoll>
   <eksamensprotokoll>
    <emnekode>MABARN301</emnekode>
    <versjonskode>0</versjonskode>
    <arstall_gjelder_i>2009</arstall_gjelder_i>
    <termin>12</termin>
    <semester>2009H</semester>
    <studentnr_tildelt>xxxxxxxx</studentnr_tildelt>
    <vurdresstatkode>B</vurdresstatkode>
    <veileder/>
   </eksamensprotokoll>
   <eksamensprotokoll>
    <emnekode>BIO201</emnekode>
    <versjonskode>0</versjonskode>
    <arstall_gjelder_i>2009</arstall_gjelder_i>
    <termin>12</termin>
    <semester>2009H</semester>
    <studentnr_tildelt>xxxxxxxx</studentnr_tildelt>
    <vurdresstatkode>B</vurdresstatkode>
    <veileder/>
   </eksamensprotokoll>
   <eksamensprotokoll>
    <emnekode>FARM290</emnekode>
    <versjonskode>0</versjonskode>
    <arstall_gjelder_i>2010</arstall_gjelder_i>
    <termin>6</termin>
    <semester>2010V</semester>
    <studentnr_tildelt>xxxxxxx</studentnr_tildelt>
    <vurdresstatkode>B</vurdresstatkode>
    <veileder/>
   </eksamensprotokoll>
   <eksamensprotokoll>
    <emnekode>FARM290</emnekode>
    <versjonskode>0</versjonskode>
    <arstall_gjelder_i>2010</arstall_gjelder_i>
    <termin>6</termin>
    <semester>2010V</semester>
    <studentnr_tildelt>xxxxxxx</studentnr_tildelt>
    <vurdresstatkode>B</vurdresstatkode>
    <veileder/>
   </eksamensprotokoll>
  </eksamensprotokoller>
  

studkat-student-klasse – Returnerer xml med info om klassemedlemskap for studenter

GET https://fs.fd.uib.no/studkat/student/klasse
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<klassemedlemskap timeToLiveSeconds="...">
 <klasse>
  <kode>...</kode>
  <klassekode>...</klassekode>
  <studieretningkode/>
  <arstall>...</arstall>
  <terminkode>...</terminkode>
  <brukernavn>...</brukernavn>
  <fornavn>...</fornavn>
  <etternavn>...</etternavn>
 </klasse>
 <klasse>
  <kode>...</kode>
  <klassekode>...</klassekode>
  <studieretningkode/>
  <arstall>...</arstall>
  <terminkode>...</terminkode>
  <brukernavn>...</brukernavn>
  <fornavn>...</fornavn>
  <etternavn>...</etternavn>
 </klasse>
 <klasse>
  <kode>...</kode>
  <klassekode>...</klassekode>
  <studieretningkode/>
  <arstall>...</arstall>
  <terminkode>...</terminkode>
  <brukernavn>...</brukernavn>
  <fornavn>...</fornavn>
  <etternavn>...</etternavn>
 </klasse>
 <klasse>
  <kode>...</kode>
  <klassekode>...</klassekode>
 ...
</klassemedlemskap>

  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • Beskrivelsetekst mangler https://fs.fd.uib.no/studkat/student/klasse

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <klassemedlemskap timeToLiveSeconds="300">
   <klasse>
    <kode>PRMEDISIN-2018H</kode>
    <klassekode>MED18</klassekode>
    <studieretningkode/>
    <arstall>2018</arstall>
    <terminkode>HØST</terminkode>
    <brukernavn>kub011</brukernavn>
    <fornavn>Maren Larsen</fornavn>
    <etternavn>Norli</etternavn>
   </klasse>
   <klasse>
    <kode>PRMEDISIN-2018H</kode>
    <klassekode>MED18</klassekode>
    <studieretningkode/>
    <arstall>2018</arstall>
    <terminkode>HØST</terminkode>
    <brukernavn>kex010</brukernavn>
    <fornavn>Martin</fornavn>
    <etternavn>Førsvoll</etternavn>
   </klasse>
   <klasse>
    <kode>PRMEDISIN-2018H</kode>
    <klassekode>MED18</klassekode>
    <studieretningkode/>
    <arstall>2018</arstall>
    <terminkode>HØST</terminkode>
    <brukernavn>hgi006</brukernavn>
    <fornavn>Hedda Karete Bjerkelund</fornavn>
    <etternavn>Gimse</etternavn>
   </klasse>
   <klasse>
    <kode>PRMEDISIN-2018H</kode>
    <klassekode>MED18</klassekode>
   ...
  </klassemedlemskap>
  

studkat-student-studentnr – Returnerer xml med info om studentnr for studenter

GET https://fs.fd.uib.no/studkat/student/studentnr
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<studentnummer>
 <studentnr>
  <brukernavn>...</brukernavn>
  <fornavn>...</fornavn>
  <etternavn>...</etternavn>
  <studentnr_tildelt>...</studentnr_tildelt>
  <dato_fodt>...</dato_fodt>
 </studentnr>
 <studentnr>
  <brukernavn>...</brukernavn>
  <fornavn>...</fornavn>
  <etternavn>...</etternavn>
  <studentnr_tildelt>...</studentnr_tildelt>
  <dato_fodt>...</dato_fodt>
 </studentnr>
 <studentnr>
  <brukernavn>...</brukernavn>
  <fornavn>...</fornavn>
  <etternavn>...</etternavn>
  <studentnr_tildelt>...</studentnr_tildelt>
  <dato_fodt>...</dato_fodt>
 </studentnr>
 <studentnr>
  <brukernavn>...</brukernavn>
  <fornavn>...</fornavn>
  <etternavn>...</etternavn>
  <studentnr_tildelt>...</studentnr_tildelt>
  <dato_fodt>...</dato_fodt>
 </studentnr>
 <studentnr>
  <brukernavn>...</brukernavn>
  <fornavn>...</fornavn>
  <etternavn>...</etternavn>
  <studentnr_tildelt>...</studentnr_tildelt>
  <dato_fodt>...</dato_fodt>
 </studentnr>
 <studentnr>
  <brukernavn>...</brukernavn>
  <fornavn>...</fornavn>
  <etternavn>...</etternavn>
  <studentnr_tildelt>...</studentnr_tildelt>
  <dato_fodt>...</dato_fodt>
 </studentnr>
</studentnummer>


  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • Beskrivelsetekst mangler https://fs.fd.uib.no/studkat/student/studentnr

  <?xml version="1.0"?>
  <studentnummer>
   <studentnr>
    <brukernavn>jlo069</brukernavn>
    <fornavn>##### Jenny</fornavn>
    <etternavn>##### Loddebolt</etternavn>
    <studentnr_tildelt>120048</studentnr_tildelt>
    <dato_fodt>1911-02-02</dato_fodt>
   </studentnr>
   <studentnr>
    <brukernavn>rkn081</brukernavn>
    <fornavn>##### Rose N.</fornavn>
    <etternavn>##### Knoppen</etternavn>
    <studentnr_tildelt>120050</studentnr_tildelt>
    <dato_fodt>1903-02-02</dato_fodt>
   </studentnr>
   <studentnr>
    <brukernavn>ssi082</brukernavn>
    <fornavn>##### Sol</fornavn>
    <etternavn>##### Sikkert</etternavn>
    <studentnr_tildelt>120051</studentnr_tildelt>
    <dato_fodt>1909-04-01</dato_fodt>
   </studentnr>
   <studentnr>
    <brukernavn>ogl065</brukernavn>
    <fornavn>####Ola</fornavn>
    <etternavn>####Glomstulen</etternavn>
    <studentnr_tildelt>120052</studentnr_tildelt>
    <dato_fodt>1972-12-31</dato_fodt>
   </studentnr>
   <studentnr>
    <brukernavn>sse001</brukernavn>
    <fornavn>##### Suzi</fornavn>
    <etternavn>##### Serken</etternavn>
    <studentnr_tildelt>120053</studentnr_tildelt>
    <dato_fodt>1976-02-02</dato_fodt>
   </studentnr>
   <studentnr>
    <brukernavn>pkl083</brukernavn>
    <fornavn>##### Pr&#xF8;ve</fornavn>
    <etternavn>##### Klut</etternavn>
    <studentnr_tildelt>120054</studentnr_tildelt>
    <dato_fodt>1974-01-01</dato_fodt>
   </studentnr>
  </studentnummer>
  

studkat-student-studierett – Returnerer xml med info om studieretter for studenter

GET https://fs.fd.uib.no/studkat/student/studierett
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<studieretter>
 <studierett>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
  <brukernavn>...</brukernavn>
  <studieretningkode/>
  <fornavn>...</fornavn>
  <etternavn>...</etternavn>
 </studierett>
 <studierett>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
  <brukernavn>...</brukernavn>
  <studieretningkode>...</studieretningkode>
  <fornavn>...</fornavn>
  <etternavn>...</etternavn>
 </studierett>
 <studierett>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
  <brukernavn>...</brukernavn>
  <studieretningkode/>
  <fornavn>...</fornavn>
  <etternavn>...</etternavn>
 </studierett>
 <studierett>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
  <brukernavn>...</brukernavn>
  <studieretningkode/>
  <fornavn>...</fornavn>
  <etternavn>...</etternavn>
 </studierett>
 <studierett>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
  <brukernavn>...</brukernavn>
  <studieretningkode/>
  <fornavn>...</fornavn>
  <etternavn>...</etternavn>
 </studierett>
 <studierett>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
  <brukernavn>...</brukernavn>
  <studieretningkode/>
  <fornavn>...</fornavn>
  <etternavn>...</etternavn>
 </studierett>
</studieretter>


  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • Beskrivelsetekst mangler https://fs.fd.uib.no/studkat/student/studierett

  <?xml version="1.0"?>
  <studieretter>
   <studierett>
    <studieprogramkode>VIDUNIPED</studieprogramkode>
    <brukernavn>jlo069</brukernavn>
    <studieretningkode/>
    <fornavn>##### Jenny</fornavn>
    <etternavn>##### Loddebolt</etternavn>
   </studierett>
   <studierett>
    <studieprogramkode>BAHF-LITT</studieprogramkode>
    <brukernavn>rkn081</brukernavn>
    <studieretningkode>LITT-RUSS</studieretningkode>
    <fornavn>##### Rose N.</fornavn>
    <etternavn>##### Knoppen</etternavn>
   </studierett>
   <studierett>
    <studieprogramkode>PHDSV</studieprogramkode>
    <brukernavn>ssi082</brukernavn>
    <studieretningkode/>
    <fornavn>##### Sol</fornavn>
    <etternavn>##### Sikkert</etternavn>
   </studierett>
   <studierett>
    <studieprogramkode>SPES-ODO</studieprogramkode>
    <brukernavn>ogl065</brukernavn>
    <studieretningkode/>
    <fornavn>####Ola</fornavn>
    <etternavn>####Glomstulen</etternavn>
   </studierett>
   <studierett>
    <studieprogramkode>PHDODO</studieprogramkode>
    <brukernavn>sse001</brukernavn>
    <studieretningkode/>
    <fornavn>##### Suzi</fornavn>
    <etternavn>##### Serken</etternavn>
   </studierett>
   <studierett>
    <studieprogramkode>BAHF-M&#xD8;ST</studieprogramkode>
    <brukernavn>pkl083</brukernavn>
    <studieretningkode/>
    <fornavn>##### Pr&#xF8;ve</fornavn>
    <etternavn>##### Klut</etternavn>
   </studierett>
  </studieretter>
  

studkat-student-uaktivitet – Returnerer xml med info om uaktiviteter for studenter

GET https://fs.fd.uib.no/studkat/student/uaktivitet
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<uaktiviteter timeToLiveSeconds="...">
 <uaktivitet>
  <emnekode>...</emnekode>
  <versjonskode>...</versjonskode>
  <terminnr>...</terminnr>
  <aktivitetkode>...</aktivitetkode>
  <arstall>...</arstall>
  <terminkode>...</terminkode>
  <brukernavn>...</brukernavn>
  <fornavn>...</fornavn>
  <etternavn>...</etternavn>
 </uaktivitet>
 <uaktivitet>
  <emnekode>...</emnekode>
  <versjonskode>...</versjonskode>
  <terminnr>...</terminnr>
  <aktivitetkode>...</aktivitetkode>
  <arstall>...</arstall>
  <terminkode>...</terminkode>
  <brukernavn>...</brukernavn>
  <fornavn>...</fornavn>
  <etternavn>...</etternavn>
 </uaktivitet>
 <uaktivitet>
  <emnekode>...</emnekode>
  <versjonskode>...</versjonskode>
  <terminnr>...</terminnr>
  <aktivitetkode>...</aktivitetkode>
  <arstall>...</arstall>
  <terminkode>...</terminkode>
  <brukernavn>...</brukernavn>
  <fornavn>...</fornavn>
  <etternavn>...</etternavn>
 </uaktivitet>
</uaktiviteter>


  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • Beskrivelsetekst mangler https://fs.fd.uib.no/studkat/student/uaktivitet

  <?xml version="1.0"?>
  <uaktiviteter timeToLiveSeconds="300">
   <uaktivitet>
    <emnekode>PSYK202C</emnekode>
    <versjonskode>0</versjonskode>
    <terminnr>1</terminnr>
    <aktivitetkode>1-2</aktivitetkode>
    <arstall>2013</arstall>
    <terminkode>V&#xC5;R</terminkode>
    <brukernavn>abc123</brukernavn>
    <fornavn>Ola</fornavn>
    <etternavn>Normann</etternavn>
   </uaktivitet>
   <uaktivitet>
    <emnekode>PSYK202C</emnekode>
    <versjonskode>0</versjonskode>
    <terminnr>1</terminnr>
    <aktivitetkode>1-4</aktivitetkode>
    <arstall>2013</arstall>
    <terminkode>V&#xC5;R</terminkode>
    <brukernavn>abc456</brukernavn>
    <fornavn>Kari</fornavn>
    <etternavn>Normann</etternavn>
   </uaktivitet>
   <uaktivitet>
    <emnekode>MOL100</emnekode>
    <versjonskode>0</versjonskode>
    <terminnr>1</terminnr>
    <aktivitetkode>2-9</aktivitetkode>
    <arstall>2013</arstall>
    <terminkode>V&#xC5;R</terminkode>
    <brukernavn>abc789</brukernavn>
    <fornavn>Olav</fornavn>
    <etternavn>Normann</etternavn>
   </uaktivitet>
  </uaktiviteter>
  

studkat-student-undervisningsmelding – Returnerer xml med info om undervisningsmeldinger for studenter

GET https://fs.fd.uib.no/studkat/student/undervisningsmelding
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<undervisningsmeldinger>
 <undervisningmelding>
  <emnekode>...</emnekode>
  <arstall>...</arstall>
  <terminkode>...</terminkode>
  <brukernavn>...</brukernavn>
  <fornavn>...</fornavn>
  <etternavn>...</etternavn>
 </undervisningmelding>
 <undervisningmelding>
  <emnekode>...</emnekode>
  <arstall>...</arstall>
  <terminkode>...</terminkode>
  <brukernavn>...</brukernavn>
  <fornavn>...</fornavn>
  <etternavn>...</etternavn>
 </undervisningmelding>
</undervisningsmeldinger>


  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • Beskrivelsetekst mangler https://fs.fd.uib.no/studkat/student/undervisningsmelding

  <?xml version="1.0"?>
  <undervisningsmeldinger>
   <undervisningmelding>
    <emnekode>EXPHIL-HFSEM</emnekode>
    <arstall>2010</arstall>
    <terminkode>H&#xD8;ST</terminkode>
    <brukernavn>jlo069</brukernavn>
    <fornavn>##### Jenny</fornavn>
    <etternavn>##### Loddebolt</etternavn>
   </undervisningmelding>
   <undervisningmelding>
    <emnekode>PHDJUR-MOD2</emnekode>
    <arstall>2010</arstall>
    <terminkode>H&#xD8;ST</terminkode>
    <brukernavn>tho067</brukernavn>
    <fornavn>##### Tom I</fornavn>
    <etternavn>##### Hovve</etternavn>
   </undervisningmelding>
  </undervisningsmeldinger>
  

studkat-student-vurderingsmelding – Returnerer xml med info om vurderingsmeldinger for studenter

GET https://fs.fd.uib.no/studkat/student/vurderingsmelding
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<vurderingsmeldinger>
 <vurderingsmelding>
  <emnekode>...</emnekode>
  <arstall_gjelder_i>...</arstall_gjelder_i>
  <terminkode_gjelder_i>...</terminkode_gjelder_i>
  <brukernavn>...</brukernavn>
  <fornavn>...</fornavn>
  <etternavn>...</etternavn>
 </vurderingsmelding>
 <vurderingsmelding>
  <emnekode>...</emnekode>
  <arstall_gjelder_i>...</arstall_gjelder_i>
  <terminkode_gjelder_i>...</terminkode_gjelder_i>
  <brukernavn>...</brukernavn>
  <fornavn>...</fornavn>
  <etternavn>...</etternavn>
 </vurderingsmelding>
</vurderingsmeldinger>


  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • Beskrivelsetekst mangler https://fs.fd.uib.no/studkat/student/vurderingsmelding

  <?xml version="1.0"?>
  <vurderingsmeldinger>
   <vurderingsmelding>
    <emnekode>EXPHIL-HFSEM</emnekode>
    <arstall_gjelder_i>2010</arstall_gjelder_i>
    <terminkode_gjelder_i>H&#xD8;ST</terminkode_gjelder_i>
    <brukernavn>jlo069</brukernavn>
    <fornavn>##### Jenny</fornavn>
    <etternavn>##### Loddebolt</etternavn>
   </vurderingsmelding>
   <vurderingsmelding>
    <emnekode>PHDJUR-MOD2</emnekode>
    <arstall_gjelder_i>2010</arstall_gjelder_i>
    <terminkode_gjelder_i>H&#xD8;ST</terminkode_gjelder_i>
    <brukernavn>tho067</brukernavn>
    <fornavn>##### Tom I</fornavn>
    <etternavn>##### Hovve</etternavn>
   </vurderingsmelding>
  </vurderingsmeldinger>
  

studkat-studiekull – Returnerer xml med info om studiekull fra FS

GET https://fs.fd.uib.no/studkat/studiekull
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<studiekull timeToLiveSeconds="...">
 <kull>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
  <kullkode>...</kullkode>
  <studiekullnavn>...</studiekullnavn>
 </kull>
 <kull>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
  <kullkode>...</kullkode>
  <studiekullnavn>...</studiekullnavn>
 </kull>
 <kull>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
  <kullkode>...</kullkode>
  <studiekullnavn>...</studiekullnavn>
 </kull>
 <kull>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
  <kullkode>...</kullkode>
  <studiekullnavn>...</studiekullnavn>
 </kull>
 <kull>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
  <kullkode>...</kullkode>
  <studiekullnavn>...</studiekullnavn>
 </kull>
 <kull>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
  <kullkode>...</kullkode>
  <studiekullnavn>...</studiekullnavn>
 </kull>
 <kull>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
  <kullkode>...</kullkode>
 ...
</studiekull>

  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • Beskrivelsetekst mangler https://fs.fd.uib.no/studkat/studiekull

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <studiekull timeToLiveSeconds="300">
   <kull>
    <studieprogramkode>AHS202-F</studieprogramkode>
    <kullkode>AHS202-F-2019V</kullkode>
    <studiekullnavn>Studiekull våren 2019</studiekullnavn>
   </kull>
   <kull>
    <studieprogramkode>AHS202-F</studieprogramkode>
    <kullkode>AHS202-F-2014V</kullkode>
    <studiekullnavn>Studiekull 2014 vår</studiekullnavn>
   </kull>
   <kull>
    <studieprogramkode>AHS202-F</studieprogramkode>
    <kullkode>AHS202-F-2017V</kullkode>
    <studiekullnavn>Studiekull våren 2017</studiekullnavn>
   </kull>
   <kull>
    <studieprogramkode>AHS202-F</studieprogramkode>
    <kullkode>AHS202-F-2016V</kullkode>
    <studiekullnavn>Studiekull våren 2016</studiekullnavn>
   </kull>
   <kull>
    <studieprogramkode>AHS202-F</studieprogramkode>
    <kullkode>AHS202-F-2020V</kullkode>
    <studiekullnavn>Studiekull våren 2020</studiekullnavn>
   </kull>
   <kull>
    <studieprogramkode>AHS202-F</studieprogramkode>
    <kullkode>AHS202-F-2021V</kullkode>
    <studiekullnavn>Studiekull våren 2021</studiekullnavn>
   </kull>
   <kull>
    <studieprogramkode>AHS202-F</studieprogramkode>
    <kullkode>AHS202-F-2023V</kullkode>
   ...
  </studiekull>
  

studkat-studieprogram – Returnerer xml med info om studieprogram fra FS

GET https://fs.fd.uib.no/studkat/studieprogram
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<studieprogrammer timeToLiveSeconds="...">
 <studieprogram>
  <status_utgatt>...</status_utgatt>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
  <studieprognavn>...</studieprognavn>
  <studieprognavn_nynorsk>...</studieprognavn_nynorsk>
  <studieprognavn_engelsk>...</studieprognavn_engelsk>
  <studieprognavn_vitn_bokmal/>
  <studieprognavn_vitn_nynorsk/>
  <studieprognavn_vitn_engelsk/>
  <studienivakode>...</studienivakode>
  <vektingstall>...</vektingstall>
  <studiumkode>...</studiumkode>
  <utdomradekode/>
  <studieprogramkategorikode/>
  <gradkode_forer_til/>
  <institusjonsnr_studieansv>...</institusjonsnr_studieansv>
  <faknr_studieansv>...</faknr_studieansv>
  <instituttnr_studieansv>...</instituttnr_studieansv>
  <gruppenr_studieansv>...</gruppenr_studieansv>
  <terminkode_siste_opptak/>
  <arstall_siste_opptak/>
  <status_publiser>...</status_publiser>
 </studieprogram>
 <studieprogram>
  <status_utgatt>...</status_utgatt>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
  <studieprognavn>...</studieprognavn>
  <studieprognavn_nynorsk>...</studieprognavn_nynorsk>
  <studieprognavn_engelsk>...</studieprognavn_engelsk>
  <studieprognavn_vitn_bokmal/>
  <studieprognavn_vitn_nynorsk/>
  <studieprognavn_vitn_engelsk/>
  <studienivakode>...</studienivakode>
 ...
</studieprogrammer>

  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • Beskrivelsetekst mangler https://fs.fd.uib.no/studkat/studieprogram

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <studieprogrammer timeToLiveSeconds="300">
   <studieprogram>
    <status_utgatt>N</status_utgatt>
    <studieprogramkode>AHS202-F</studieprogramkode>
    <studieprognavn>Erfaring, kunnskap og profesjon </studieprognavn>
    <studieprognavn_nynorsk>Erfaring, kunnskap og profesjon </studieprognavn_nynorsk>
    <studieprognavn_engelsk>Experience, Knowledge and Profession</studieprognavn_engelsk>
    <studieprognavn_vitn_bokmal/>
    <studieprognavn_vitn_nynorsk/>
    <studieprognavn_vitn_engelsk/>
    <studienivakode>800</studienivakode>
    <vektingstall>15</vektingstall>
    <studiumkode>HUMAN</studiumkode>
    <utdomradekode/>
    <studieprogramkategorikode/>
    <gradkode_forer_til/>
    <institusjonsnr_studieansv>184</institusjonsnr_studieansv>
    <faknr_studieansv>11</faknr_studieansv>
    <instituttnr_studieansv>22</instituttnr_studieansv>
    <gruppenr_studieansv>0</gruppenr_studieansv>
    <terminkode_siste_opptak/>
    <arstall_siste_opptak/>
    <status_publiser>J</status_publiser>
   </studieprogram>
   <studieprogram>
    <status_utgatt>N</status_utgatt>
    <studieprogramkode>AHS203-F</studieprogramkode>
    <studieprognavn>Virksomhet, profesjon, samfunn </studieprognavn>
    <studieprognavn_nynorsk>Virksomhet, profesjon, samfunn </studieprognavn_nynorsk>
    <studieprognavn_engelsk>Enterprise, Profession, Society </studieprognavn_engelsk>
    <studieprognavn_vitn_bokmal/>
    <studieprognavn_vitn_nynorsk/>
    <studieprognavn_vitn_engelsk/>
    <studienivakode>800</studienivakode>
   ...
  </studieprogrammer>
  

studkat-studieprogram-studieretning – Returnerer xml med studieprogram/studieretning

GET https://fs.fd.uib.no/studkat/studieprogram/studieretning
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<studieprogram_studieretninger timeToLiveSeconds="...">
 <studieprogram_studieretning>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
  <studieretningkode>...</studieretningkode>
  <status_aktiv>...</status_aktiv>
 </studieprogram_studieretning>
 <studieprogram_studieretning>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
  <studieretningkode>...</studieretningkode>
  <status_aktiv>...</status_aktiv>
 </studieprogram_studieretning>
 <studieprogram_studieretning>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
  <studieretningkode>...</studieretningkode>
  <status_aktiv>...</status_aktiv>
 </studieprogram_studieretning>
 <studieprogram_studieretning>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
  <studieretningkode>...</studieretningkode>
  <status_aktiv>...</status_aktiv>
 </studieprogram_studieretning>
 <studieprogram_studieretning>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
  <studieretningkode>...</studieretningkode>
  <status_aktiv>...</status_aktiv>
 </studieprogram_studieretning>
 <studieprogram_studieretning>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
  <studieretningkode>...</studieretningkode>
  <status_aktiv>...</status_aktiv>
 </studieprogram_studieretning>
 <studieprogram_studieretning>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
  <studieretningkode>...</studieretningkode>
 ...
</studieprogram_studieretninger>

  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • Beskrivelsetekst mangler https://fs.fd.uib.no/studkat/studieprogram/studieretning

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <studieprogram_studieretninger timeToLiveSeconds="300">
   <studieprogram_studieretning>
    <studieprogramkode>MAMN-GVMAR</studieprogramkode>
    <studieretningkode>GEOVMAR</studieretningkode>
    <status_aktiv>J</status_aktiv>
   </studieprogram_studieretning>
   <studieprogram_studieretning>
    <studieprogramkode>MAMN-GVMIL</studieprogramkode>
    <studieretningkode>GEOVMIL</studieretningkode>
    <status_aktiv>J</status_aktiv>
   </studieprogram_studieretning>
   <studieprogram_studieretning>
    <studieprogramkode>MAMN-KJFYS</studieprogramkode>
    <studieretningkode>KJEFYS</studieretningkode>
    <status_aktiv>J</status_aktiv>
   </studieprogram_studieretning>
   <studieprogram_studieretning>
    <studieprogramkode>MAMN-PROFL</studieprogramkode>
    <studieretningkode>PROFLERFA</studieretningkode>
    <status_aktiv>J</status_aktiv>
   </studieprogram_studieretning>
   <studieprogram_studieretning>
    <studieprogramkode>MAMN-PROIN</studieprogramkode>
    <studieretningkode>PROINST</studieretningkode>
    <status_aktiv>J</status_aktiv>
   </studieprogram_studieretning>
   <studieprogram_studieretning>
    <studieprogramkode>MAMN-PROKJ</studieprogramkode>
    <studieretningkode>PROKJEMO</studieretningkode>
    <status_aktiv>J</status_aktiv>
   </studieprogram_studieretning>
   <studieprogram_studieretning>
    <studieprogramkode>MAMN-PROSE</studieprogramkode>
    <studieretningkode>PROSEP</studieretningkode>
   ...
  </studieprogram_studieretninger>
  

studkat-studieprograminfo – Returnerer xml med studieprograminfo fra FS

GET https://fs.fd.uib.no/studkat/studieprograminfo
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<studieprograminfoer>
 <studieprograminfo>
  <status_utgatt>...</status_utgatt>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
  <studieprogramnavn>...</studieprogramnavn>
  <arstall_fra>...</arstall_fra>
  <terminkode_fra>...</terminkode_fra>
  <arstall_til/>
  <terminkode_til/>
  <infotypekode>...</infotypekode>
  <sprakkode>...</sprakkode>
  <infotekst_del1>...</infotekst_del1>
  <infotekst_del2/>
  <infotekst_del3/>
  <infotekst_del4/>
  <infotekst_del5/>
  <infotekst_del6/>
 </studieprograminfo>
 <studieprograminfo>
  <status_utgatt>...</status_utgatt>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
  <studieprogramnavn>...</studieprogramnavn>
  <arstall_fra>...</arstall_fra>
  <terminkode_fra>...</terminkode_fra>
  <arstall_til/>
  <terminkode_til/>
  <infotypekode>...</infotypekode>
  <sprakkode>...</sprakkode>
  <infotekst_del1>...</infotekst_del1>
  <infotekst_del2/>
  <infotekst_del3/>
  <infotekst_del4/>
  <infotekst_del5/>
  <infotekst_del6/>
 </studieprograminfo>
 <studieprograminfo>
  <status_utgatt>...</status_utgatt>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
  <studieprogramnavn>...</studieprogramnavn>
  <arstall_fra>...</arstall_fra>
  <terminkode_fra>...</terminkode_fra>
  <arstall_til/>
  <terminkode_til/>
  <infotypekode>...</infotypekode>
  <sprakkode>...</sprakkode>
  <infotekst_del1>...</infotekst_del1>
  <infotekst_del2/>
  <infotekst_del3/>
  <infotekst_del4/>
  <infotekst_del5/>
  <infotekst_del6/>
 </studieprograminfo>
 <studieprograminfo>
  <status_utgatt>...</status_utgatt>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
  <studieprogramnavn>...</studieprogramnavn>
  <arstall_fra>...</arstall_fra>
  <terminkode_fra>...</terminkode_fra>
  <arstall_til/>
  <terminkode_til/>
  <infotypekode>...</infotypekode>
  <sprakkode>...</sprakkode>
  <infotekst_del1>...</infotekst_del1>
  <infotekst_del2/>
  <infotekst_del3/>
  <infotekst_del4/>
  <infotekst_del5/>
  <infotekst_del6/>
 </studieprograminfo>
 <studieprograminfo>
  <status_utgatt>...</status_utgatt>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
  <studieprogramnavn>...</studieprogramnavn>
  <arstall_fra>...</arstall_fra>
  <terminkode_fra>...</terminkode_fra>
  <arstall_til/>
  <terminkode_til/>
  <infotypekode>...</infotypekode>
  <sprakkode>...</sprakkode>
  <infotekst_del1>...</infotekst_del1>
  <infotekst_del2/>
  <infotekst_del3/>
  <infotekst_del4/>
  <infotekst_del5/>
  <infotekst_del6/>
 </studieprograminfo>
 <studieprograminfo>
  <status_utgatt>...</status_utgatt>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
  <studieprogramnavn>...</studieprogramnavn>
  <arstall_fra>...</arstall_fra>
  <terminkode_fra>...</terminkode_fra>
  <arstall_til/>
  <terminkode_til/>
  <infotypekode>...</infotypekode>
  <sprakkode>...</sprakkode>
  <infotekst_del1>...</infotekst_del1>
  <infotekst_del2/>
  <infotekst_del3/>
  <infotekst_del4/>
  <infotekst_del5/>
  <infotekst_del6/>
 </studieprograminfo>
 <studieprograminfo>
  <status_utgatt>...</status_utgatt>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
  <studieprogramnavn>...</studieprogramnavn>
  <arstall_fra>...</arstall_fra>
  <terminkode_fra>...</terminkode_fra>
  <arstall_til/>
  <terminkode_til/>
  <infotypekode>...</infotypekode>
  <sprakkode>...</sprakkode>
  <infotekst_del1>...</infotekst_del1>
  <infotekst_del2/>
  <infotekst_del3/>
  <infotekst_del4/>
  <infotekst_del5/>
  <infotekst_del6/>
 </studieprograminfo>
 <studieprograminfo>
  <status_utgatt>...</status_utgatt>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
  <studieprogramnavn>...</studieprogramnavn>
  <arstall_fra>...</arstall_fra>
  <terminkode_fra>...</terminkode_fra>
  <arstall_til/>
  <terminkode_til/>
  <infotypekode>...</infotypekode>
  <sprakkode>...</sprakkode>
  <infotekst_del1>...</infotekst_del1>
  <infotekst_del2/>
  <infotekst_del3/>
  <infotekst_del4/>
  <infotekst_del5/>
  <infotekst_del6/>
 </studieprograminfo>
 <studieprograminfo>
  <status_utgatt>...</status_utgatt>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
  <studieprogramnavn>...</studieprogramnavn>
  <arstall_fra>...</arstall_fra>
  <terminkode_fra>...</terminkode_fra>
  <arstall_til/>
  <terminkode_til/>
  <infotypekode>...</infotypekode>
  <sprakkode>...</sprakkode>
  <infotekst_del1>...</infotekst_del1>
  <infotekst_del2/>
  <infotekst_del3/>
  <infotekst_del4/>
  <infotekst_del5/>
  <infotekst_del6/>
 </studieprograminfo>
 <studieprograminfo>
  <status_utgatt>...</status_utgatt>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
  <studieprogramnavn>...</studieprogramnavn>
  <arstall_fra>...</arstall_fra>
  <terminkode_fra>...</terminkode_fra>
  <arstall_til/>
  <terminkode_til/>
  <infotypekode>...</infotypekode>
  <sprakkode>...</sprakkode>
  <infotekst_del1>...</infotekst_del1>
  <infotekst_del2/>
  <infotekst_del3/>
  <infotekst_del4/>
  <infotekst_del5/>
  <infotekst_del6/>
 </studieprograminfo>
 <studieprograminfo>
  <status_utgatt>...</status_utgatt>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
  <studieprogramnavn>...</studieprogramnavn>
  <arstall_fra>...</arstall_fra>
  <terminkode_fra>...</terminkode_fra>
  <arstall_til/>
  <terminkode_til/>
  <infotypekode>...</infotypekode>
  <sprakkode>...</sprakkode>
  <infotekst_del1>...</infotekst_del1>
  <infotekst_del2/>
  <infotekst_del3/>
  <infotekst_del4/>
  <infotekst_del5/>
  <infotekst_del6/>
 </studieprograminfo>
 <studieprograminfo>
  <status_utgatt>...</status_utgatt>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
  <studieprogramnavn>...</studieprogramnavn>
  <arstall_fra>...</arstall_fra>
  <terminkode_fra>...</terminkode_fra>
  <arstall_til/>
  <terminkode_til/>
  <infotypekode>...</infotypekode>
  <sprakkode>...</sprakkode>
  <infotekst_del1>...</infotekst_del1>
  <infotekst_del2/>
  <infotekst_del3/>
  <infotekst_del4/>
  <infotekst_del5/>
  <infotekst_del6/>
 </studieprograminfo>
 <studieprograminfo>
  <status_utgatt>...</status_utgatt>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
  <studieprogramnavn>...</studieprogramnavn>
  <arstall_fra>...</arstall_fra>
  <terminkode_fra>...</terminkode_fra>
  <arstall_til/>
  <terminkode_til/>
  <infotypekode>...</infotypekode>
  <sprakkode>...</sprakkode>
  <infotekst_del1>...</infotekst_del1>
  <infotekst_del2/>
  <infotekst_del3/>
  <infotekst_del4/>
  <infotekst_del5/>
  <infotekst_del6/>
 </studieprograminfo>
 <studieprograminfo>
  <status_utgatt>...</status_utgatt>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
  <studieprogramnavn>...</studieprogramnavn>
  <arstall_fra>...</arstall_fra>
  <terminkode_fra>...</terminkode_fra>
  <arstall_til/>
  <terminkode_til/>
  <infotypekode>...</infotypekode>
  <sprakkode>...</sprakkode>
  <infotekst_del1>...</infotekst_del1>
  <infotekst_del2/>
  <infotekst_del3/>
  <infotekst_del4/>
  <infotekst_del5/>
  <infotekst_del6/>
 </studieprograminfo>
 <studieprograminfo>
  <status_utgatt>...</status_utgatt>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
  <studieprogramnavn>...</studieprogramnavn>
  <arstall_fra>...</arstall_fra>
  <terminkode_fra>...</terminkode_fra>
  <arstall_til/>
  <terminkode_til/>
  <infotypekode>...</infotypekode>
  <sprakkode>...</sprakkode>
  <infotekst_del1>...</infotekst_del1>
  <infotekst_del2/>
  <infotekst_del3/>
  <infotekst_del4/>
  <infotekst_del5/>
  <infotekst_del6/>
 </studieprograminfo>
 <studieprograminfo>
  <status_utgatt>...</status_utgatt>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
  <studieprogramnavn>...</studieprogramnavn>
  <arstall_fra>...</arstall_fra>
  <terminkode_fra>...</terminkode_fra>
  <arstall_til/>
  <terminkode_til/>
  <infotypekode>...</infotypekode>
  <sprakkode>...</sprakkode>
  <infotekst_del1>...</infotekst_del1>
  <infotekst_del2/>
  <infotekst_del3/>
  <infotekst_del4/>
  <infotekst_del5/>
  <infotekst_del6/>
 </studieprograminfo>
 <studieprograminfo>
  <status_utgatt>...</status_utgatt>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
  <studieprogramnavn>...</studieprogramnavn>
  <arstall_fra>...</arstall_fra>
  <terminkode_fra>...</terminkode_fra>
  <arstall_til/>
  <terminkode_til/>
  <infotypekode>...</infotypekode>
  <sprakkode>...</sprakkode>
  <infotekst_del1>...</infotekst_del1>
  <infotekst_del2/>
  <infotekst_del3/>
  <infotekst_del4/>
  <infotekst_del5/>
  <infotekst_del6/>
 </studieprograminfo>
 <studieprograminfo>
  <status_utgatt>...</status_utgatt>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
  <studieprogramnavn>...</studieprogramnavn>
  <arstall_fra>...</arstall_fra>
  <terminkode_fra>...</terminkode_fra>
  <arstall_til/>
  <terminkode_til/>
  <infotypekode>...</infotypekode>
  <sprakkode>...</sprakkode>
  <infotekst_del1>...</infotekst_del1>
  <infotekst_del2/>
  <infotekst_del3/>
  <infotekst_del4/>
  <infotekst_del5/>
  <infotekst_del6/>
 </studieprograminfo>
</studieprograminfoer>


  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • Beskrivelsetekst mangler https://fs.fd.uib.no/studkat/studieprograminfo

  <?xml version="1.0"?>
  <studieprograminfoer>
   <studieprograminfo>
    <status_utgatt>N</status_utgatt>
    <studieprogramkode>BAHF-ALLV</studieprogramkode>
    <studieprogramnavn>Bachelorprogram i litteraturvitenskap</studieprogramnavn>
    <arstall_fra>2010</arstall_fra>
    <terminkode_fra>V&#xC5;R</terminkode_fra>
    <arstall_til/>
    <terminkode_til/>
    <infotypekode>B_RE_PLASS</infotypekode>
    <sprakkode>NYNORSK</sprakkode>
    <infotekst_del1>35</infotekst_del1>
    <infotekst_del2/>
    <infotekst_del3/>
    <infotekst_del4/>
    <infotekst_del5/>
    <infotekst_del6/>
   </studieprograminfo>
   <studieprograminfo>
    <status_utgatt>N</status_utgatt>
    <studieprogramkode>BAHF-ALLV</studieprogramkode>
    <studieprogramnavn>Bachelorprogram i litteraturvitenskap</studieprogramnavn>
    <arstall_fra>2010</arstall_fra>
    <terminkode_fra>V&#xC5;R</terminkode_fra>
    <arstall_til/>
    <terminkode_til/>
    <infotypekode>B_RE_OPPBY</infotypekode>
    <sprakkode>NYNORSK</sprakkode>
    <infotekst_del1>&lt;p&gt;Studiet skal innehalde inntil 30 studiepoeng med innf&#xF8;ringsemne (ex.phil. og ex.fac.) og 90 studiepoeng med spesialisering i litteraturvitskap. Du kan velje alle, eller delar av dei siste 60 studiepoenga fr&#xE5; andre fag.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nedanfor kan du sj&#xE5; eit d&#xF8;me p&#xE5; korleis du kan leggje opp studiet ditt. Det vil ogs&#xE5; vere mogleg &#xE5; velje ei anna rekkjef&#xF8;lgje p&#xE5; emna i programmet - mellom anna ved &#xE5; ta spesialiseringa seinare i studiet, eller ved &#xE5; bruke eit semester til studieopphald i utlandet. Kanskje har du ogs&#xE5; h&#xF8;gare utdanning fr&#xE5; f&#xF8;r som du vil s&#xF8;kje om &#xE5; f&#xE5; innpassa i studiet ditt? Studierettleiaren for programmet ditt kan hjelpe deg med &#xE5; setje opp ein plan.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Semester og emne&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. semester  Examen philosophicum og Examen facultatum&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. semester  Spesialisering i litteraturvitskap&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3. semester  Spesialisering i litteraturvitskap&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4. semester  Spesialisering i litteraturvitskap&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5. semester  Valfrie emne&lt;/p&gt;&lt;p&gt;6. semester  Valfrie emne&lt;/p&gt;</infotekst_del1>
    <infotekst_del2/>
    <infotekst_del3/>
    <infotekst_del4/>
    <infotekst_del5/>
    <infotekst_del6/>
   </studieprograminfo>
   <studieprograminfo>
    <status_utgatt>N</status_utgatt>
    <studieprogramkode>BAHF-ALLV</studieprogramkode>
    <studieprogramnavn>Bachelorprogram i litteraturvitenskap</studieprogramnavn>
    <arstall_fra>2010</arstall_fra>
    <terminkode_fra>V&#xC5;R</terminkode_fra>
    <arstall_til/>
    <terminkode_til/>
    <infotypekode>B_RE_YRKES</infotypekode>
    <sprakkode>NYNORSK</sprakkode>
    <infotekst_del1>Bachelorprogrammet i litteraturvitskap kan gi grunnlag for arbeid med litteratur i forsking, undervisning, bibliotek og innanfor andre felt der litteratur blir produsert og formidla: forlag, mediebransje, n&#xE6;ringsliv, forfattarverksemd og offentleg forvalting. Vi finn att tidlegare litteraturstudentar i alle desse verksemdene.</infotekst_del1>
    <infotekst_del2/>
    <infotekst_del3/>
    <infotekst_del4/>
    <infotekst_del5/>
    <infotekst_del6/>
   </studieprograminfo>
   <studieprograminfo>
    <status_utgatt>N</status_utgatt>
    <studieprogramkode>BAHF-ALLV</studieprogramkode>
    <studieprogramnavn>Bachelorprogram i litteraturvitenskap</studieprogramnavn>
    <arstall_fra>2010</arstall_fra>
    <terminkode_fra>V&#xC5;R</terminkode_fra>
    <arstall_til/>
    <terminkode_til/>
    <infotypekode>SP_ANBFORK</infotypekode>
    <sprakkode>NYNORSK</sprakkode>
    <infotekst_del1>Ingen.</infotekst_del1>
    <infotekst_del2/>
    <infotekst_del3/>
    <infotekst_del4/>
    <infotekst_del5/>
    <infotekst_del6/>
   </studieprograminfo>
   <studieprograminfo>
    <status_utgatt>N</status_utgatt>
    <studieprogramkode>BAHF-ALLV</studieprogramkode>
    <studieprogramnavn>Bachelorprogram i litteraturvitenskap</studieprogramnavn>
    <arstall_fra>2010</arstall_fra>
    <terminkode_fra>V&#xC5;R</terminkode_fra>
    <arstall_til/>
    <terminkode_til/>
    <infotypekode>SP_EVALUER</infotypekode>
    <sprakkode>NYNORSK</sprakkode>
    <infotekst_del1>Evaluering av programmet vert gjennomf&#xF8;rt i tr&#xE5;d med Universitetet i Bergen sitt kvalitetssikringssystem.</infotekst_del1>
    <infotekst_del2/>
    <infotekst_del3/>
    <infotekst_del4/>
    <infotekst_del5/>
    <infotekst_del6/>
   </studieprograminfo>
   <studieprograminfo>
    <status_utgatt>N</status_utgatt>
    <studieprogramkode>BAHF-ALLV</studieprogramkode>
    <studieprogramnavn>Bachelorprogram i litteraturvitenskap</studieprogramnavn>
    <arstall_fra>2010</arstall_fra>
    <terminkode_fra>V&#xC5;R</terminkode_fra>
    <arstall_til/>
    <terminkode_til/>
    <infotypekode>SP_PROGRES</infotypekode>
    <sprakkode>NYNORSK</sprakkode>
    <infotekst_del1>For ein fulltidsstudent er normal studieprogresjon 30 studiepoeng kvart semester.</infotekst_del1>
    <infotekst_del2/>
    <infotekst_del3/>
    <infotekst_del4/>
    <infotekst_del5/>
    <infotekst_del6/>
   </studieprograminfo>
   <studieprograminfo>
    <status_utgatt>N</status_utgatt>
    <studieprogramkode>BAHF-ALLV</studieprogramkode>
    <studieprogramnavn>Bachelorprogram i litteraturvitenskap</studieprogramnavn>
    <arstall_fra>2010</arstall_fra>
    <terminkode_fra>V&#xC5;R</terminkode_fra>
    <arstall_til/>
    <terminkode_til/>
    <infotypekode>SP_OPPTAK</infotypekode>
    <sprakkode>NYNORSK</sprakkode>
    <infotekst_del1>Generell studiekompetanse eller realkompetanse. </infotekst_del1>
    <infotekst_del2/>
    <infotekst_del3/>
    <infotekst_del4/>
    <infotekst_del5/>
    <infotekst_del6/>
   </studieprograminfo>
   <studieprograminfo>
    <status_utgatt>N</status_utgatt>
    <studieprogramkode>BAHF-ALLV</studieprogramkode>
    <studieprogramnavn>Bachelorprogram i litteraturvitenskap</studieprogramnavn>
    <arstall_fra>2010</arstall_fra>
    <terminkode_fra>V&#xC5;R</terminkode_fra>
    <arstall_til/>
    <terminkode_til/>
    <infotypekode>SP_K-SKALA</infotypekode>
    <sprakkode>NYNORSK</sprakkode>
    <infotekst_del1>&lt;p&gt;Ved sensur kan det blinytta ein av to karakterskalaer: &lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) Karakterskala A-F&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2) Best&#xE5;tt/ikkje best&#xE5;tt&lt;/p&gt;&lt;p&gt;For meir detaljert informasjon, sj&#xE5; emneplanen for det einskilde emnet.&lt;/p&gt;</infotekst_del1>
    <infotekst_del2/>
    <infotekst_del3/>
    <infotekst_del4/>
    <infotekst_del5/>
    <infotekst_del6/>
   </studieprograminfo>
   <studieprograminfo>
    <status_utgatt>N</status_utgatt>
    <studieprogramkode>BAHF-ALLV</studieprogramkode>
    <studieprogramnavn>Bachelorprogram i litteraturvitenskap</studieprogramnavn>
    <arstall_fra>2010</arstall_fra>
    <terminkode_fra>V&#xC5;R</terminkode_fra>
    <arstall_til/>
    <terminkode_til/>
    <infotypekode>SP_FAGANSV</infotypekode>
    <sprakkode>NYNORSK</sprakkode>
    <infotekst_del1>&lt;p&gt;Institutt for lingvistiske, litter&#xE6;re og estetiske studium&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</infotekst_del1>
    <infotekst_del2/>
    <infotekst_del3/>
    <infotekst_del4/>
    <infotekst_del5/>
    <infotekst_del6/>
   </studieprograminfo>
   <studieprograminfo>
    <status_utgatt>N</status_utgatt>
    <studieprogramkode>BAHF-ALLV</studieprogramkode>
    <studieprogramnavn>Bachelorprogram i litteraturvitenskap</studieprogramnavn>
    <arstall_fra>2010</arstall_fra>
    <terminkode_fra>V&#xC5;R</terminkode_fra>
    <arstall_til/>
    <terminkode_til/>
    <infotypekode>SP_VALGFRI</infotypekode>
    <sprakkode>NYNORSK</sprakkode>
    <infotekst_del1>Studenten kan, i tillegg til spesialiseringa, velje emne innanfor skulefag, spr&#xE5;kfag, historie- og kulturfag, estetiske fag eller andre fag som er relevante for studenten si vidare utdanning eller yrkesplanar&lt;italic&gt;.&lt;/italic&gt;</infotekst_del1>
    <infotekst_del2/>
    <infotekst_del3/>
    <infotekst_del4/>
    <infotekst_del5/>
    <infotekst_del6/>
   </studieprograminfo>
   <studieprograminfo>
    <status_utgatt>N</status_utgatt>
    <studieprogramkode>BAHF-ALLV</studieprogramkode>
    <studieprogramnavn>Bachelorprogram i litteraturvitenskap</studieprogramnavn>
    <arstall_fra>2010</arstall_fra>
    <terminkode_fra>V&#xC5;R</terminkode_fra>
    <arstall_til/>
    <terminkode_til/>
    <infotypekode>SP_UNDMETO</infotypekode>
    <sprakkode>NYNORSK</sprakkode>
    <infotekst_del1>&lt;p&gt;Bachelorprogrammet omfattar ulike undervisningsformer; til d&#xF8;mes forelesing, seminar, gruppeundervisning og individuell rettleiing. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;For meir detaljert informasjon, sj&#xE5; emneplanen for det einskilde emnet.&lt;/p&gt;</infotekst_del1>
    <infotekst_del2/>
    <infotekst_del3/>
    <infotekst_del4/>
    <infotekst_del5/>
    <infotekst_del6/>
   </studieprograminfo>
   <studieprograminfo>
    <status_utgatt>N</status_utgatt>
    <studieprogramkode>BAHF-ALLV</studieprogramkode>
    <studieprogramnavn>Bachelorprogram i litteraturvitenskap</studieprogramnavn>
    <arstall_fra>2010</arstall_fra>
    <terminkode_fra>V&#xC5;R</terminkode_fra>
    <arstall_til/>
    <terminkode_til/>
    <infotypekode>B_RE_OVERG</infotypekode>
    <sprakkode>NYNORSK</sprakkode>
    <infotekst_del1>Du har h&#xF8;ve til &#xE5; byte studieprogram haust og v&#xE5;r. Informasjon om kva for program som er opne for intern overgang og korleis du s&#xF8;kjer, finn du p&#xE5; uib.no/utdanning.</infotekst_del1>
    <infotekst_del2/>
    <infotekst_del3/>
    <infotekst_del4/>
    <infotekst_del5/>
    <infotekst_del6/>
   </studieprograminfo>
   <studieprograminfo>
    <status_utgatt>N</status_utgatt>
    <studieprogramkode>BAHF-ALLV</studieprogramkode>
    <studieprogramnavn>Bachelorprogram i litteraturvitenskap</studieprogramnavn>
    <arstall_fra>2010</arstall_fra>
    <terminkode_fra>V&#xC5;R</terminkode_fra>
    <arstall_til/>
    <terminkode_til/>
    <infotypekode>B_RE_UTVEK</infotypekode>
    <sprakkode>NYNORSK</sprakkode>
    <infotekst_del1>Som del av graden kan du studere eitt eller to semester i utlandet. UiB har avtaler med mange universitet over heile verda. Litteraturstudentar har til d&#xF8;mes reist til Berlin, Paris, K&#xF8;benhavn, Chicago og Cape Town.</infotekst_del1>
    <infotekst_del2/>
    <infotekst_del3/>
    <infotekst_del4/>
    <infotekst_del5/>
    <infotekst_del6/>
   </studieprograminfo>
   <studieprograminfo>
    <status_utgatt>N</status_utgatt>
    <studieprogramkode>BAHF-ALLV</studieprogramkode>
    <studieprogramnavn>Bachelorprogram i litteraturvitenskap</studieprogramnavn>
    <arstall_fra>2010</arstall_fra>
    <terminkode_fra>V&#xC5;R</terminkode_fra>
    <arstall_til/>
    <terminkode_til/>
    <infotypekode>SP_STED</infotypekode>
    <sprakkode>NYNORSK</sprakkode>
    <infotekst_del1>Bergen.</infotekst_del1>
    <infotekst_del2/>
    <infotekst_del3/>
    <infotekst_del4/>
    <infotekst_del5/>
    <infotekst_del6/>
   </studieprograminfo>
   <studieprograminfo>
    <status_utgatt>N</status_utgatt>
    <studieprogramkode>BAHF-ALLV</studieprogramkode>
    <studieprogramnavn>Bachelorprogram i litteraturvitenskap</studieprogramnavn>
    <arstall_fra>2010</arstall_fra>
    <terminkode_fra>V&#xC5;R</terminkode_fra>
    <arstall_til/>
    <terminkode_til/>
    <infotypekode>SP_START</infotypekode>
    <sprakkode>NYNORSK</sprakkode>
    <infotekst_del1>Kvar haust </infotekst_del1>
    <infotekst_del2/>
    <infotekst_del3/>
    <infotekst_del4/>
    <infotekst_del5/>
    <infotekst_del6/>
   </studieprograminfo>
   <studieprograminfo>
    <status_utgatt>N</status_utgatt>
    <studieprogramkode>BAHF-ALLV</studieprogramkode>
    <studieprogramnavn>Bachelorprogram i litteraturvitenskap</studieprogramnavn>
    <arstall_fra>2010</arstall_fra>
    <terminkode_fra>V&#xC5;R</terminkode_fra>
    <arstall_til/>
    <terminkode_til/>
    <infotypekode>SP_SPRAK</infotypekode>
    <sprakkode>NYNORSK</sprakkode>
    <infotekst_del1>Normalt norsk, med mindre anna er opplyst i emneplanen for det einskilde emnet.</infotekst_del1>
    <infotekst_del2/>
    <infotekst_del3/>
    <infotekst_del4/>
    <infotekst_del5/>
    <infotekst_del6/>
   </studieprograminfo>
   <studieprograminfo>
    <status_utgatt>N</status_utgatt>
    <studieprogramkode>BAHF-ALLV</studieprogramkode>
    <studieprogramnavn>Bachelorprogram i litteraturvitenskap</studieprogramnavn>
    <arstall_fra>2010</arstall_fra>
    <terminkode_fra>V&#xC5;R</terminkode_fra>
    <arstall_til/>
    <terminkode_til/>
    <infotypekode>SP_ADMANSV</infotypekode>
    <sprakkode>NYNORSK</sprakkode>
    <infotekst_del1>&lt;p&gt;Institutt for lingvistiske, litter&#xE6;re og estetiske studium&lt;/p&gt;&lt;p&gt;E-post: studierettleiar@lle.uib.no&lt;/p&gt;</infotekst_del1>
    <infotekst_del2/>
    <infotekst_del3/>
    <infotekst_del4/>
    <infotekst_del5/>
    <infotekst_del6/>
   </studieprograminfo>
   <studieprograminfo>
    <status_utgatt>N</status_utgatt>
    <studieprogramkode>BAHF-ALLV</studieprogramkode>
    <studieprogramnavn>Bachelorprogram i litteraturvitenskap</studieprogramnavn>
    <arstall_fra>2010</arstall_fra>
    <terminkode_fra>V&#xC5;R</terminkode_fra>
    <arstall_til/>
    <terminkode_til/>
    <infotypekode>B_RE_VISST</infotypekode>
    <sprakkode>NYNORSK</sprakkode>
    <infotekst_del1>Ordet &#xAB;litteratur&#xBB; kjem fr&#xE5; det latinske &#xAB;littera&#xBB;, som betyr bokstav, og hadde opphavleg ikkje noko med det vi no kallar for &#xAB;skj&#xF8;nnlitteratur&#xBB; &#xE5; gjere. Dagens skilje mellom tekstar som er litter&#xE6;re, og dei som ikkje er det, oppstod f&#xF8;rst med Romantikken for om lag 200 &#xE5;r sidan.</infotekst_del1>
    <infotekst_del2/>
    <infotekst_del3/>
    <infotekst_del4/>
    <infotekst_del5/>
    <infotekst_del6/>
   </studieprograminfo>
  </studieprograminfoer>
  

studkat-studieretning – Returnerer xml med studieinfo

GET https://fs.fd.uib.no/studkat/studieretning
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<studieretninger timeToLiveSeconds="...">
 <studieretning>
  <studieretningkode>...</studieretningkode>
  <status_aktiv>...</status_aktiv>
  <studieretningnavn_bokmal>...</studieretningnavn_bokmal>
  <studieretningnavn_nynorsk>...</studieretningnavn_nynorsk>
  <studieretningnavn_engelsk>...</studieretningnavn_engelsk>
 </studieretning>
 <studieretning>
  <studieretningkode>...</studieretningkode>
  <status_aktiv>...</status_aktiv>
  <studieretningnavn_bokmal>...</studieretningnavn_bokmal>
  <studieretningnavn_nynorsk>...</studieretningnavn_nynorsk>
  <studieretningnavn_engelsk>...</studieretningnavn_engelsk>
 </studieretning>
 <studieretning>
  <studieretningkode>...</studieretningkode>
  <status_aktiv>...</status_aktiv>
  <studieretningnavn_bokmal>...</studieretningnavn_bokmal>
  <studieretningnavn_nynorsk>...</studieretningnavn_nynorsk>
  <studieretningnavn_engelsk>...</studieretningnavn_engelsk>
 </studieretning>
 <studieretning>
  <studieretningkode>...</studieretningkode>
  <status_aktiv>...</status_aktiv>
  <studieretningnavn_bokmal>...</studieretningnavn_bokmal>
  <studieretningnavn_nynorsk>...</studieretningnavn_nynorsk>
  <studieretningnavn_engelsk>...</studieretningnavn_engelsk>
 </studieretning>
 <studieretning>
  <studieretningkode>...</studieretningkode>
  <status_aktiv>...</status_aktiv>
  <studieretningnavn_bokmal>...</studieretningnavn_bokmal>
  <studieretningnavn_nynorsk>...</studieretningnavn_nynorsk>
 ...
</studieretninger>

  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • Beskrivelsetekst mangler https://fs.fd.uib.no/studkat/studieretning

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <studieretninger timeToLiveSeconds="300">
   <studieretning>
    <studieretningkode>KUVI</studieretningkode>
    <status_aktiv>J</status_aktiv>
    <studieretningnavn_bokmal>Kulturvitenskap</studieretningnavn_bokmal>
    <studieretningnavn_nynorsk>Kulturvitskap</studieretningnavn_nynorsk>
    <studieretningnavn_engelsk>Cultural Studies</studieretningnavn_engelsk>
   </studieretning>
   <studieretning>
    <studieretningkode>TRAD.MUSIK</studieretningkode>
    <status_aktiv>J</status_aktiv>
    <studieretningnavn_bokmal>Tradisjonsmusikk - Ole Bull akademiet</studieretningnavn_bokmal>
    <studieretningnavn_nynorsk>Tradisjonsmusikk - Ole Bull akademiet</studieretningnavn_nynorsk>
    <studieretningnavn_engelsk>Traditional Music - Ole Bull Academy</studieretningnavn_engelsk>
   </studieretning>
   <studieretning>
    <studieretningkode>HESCI-PUHE</studieretningkode>
    <status_aktiv>J</status_aktiv>
    <studieretningnavn_bokmal>Public Health</studieretningnavn_bokmal>
    <studieretningnavn_nynorsk>Public Health</studieretningnavn_nynorsk>
    <studieretningnavn_engelsk>Public Health</studieretningnavn_engelsk>
   </studieretning>
   <studieretning>
    <studieretningkode>HESCI-REHE</studieretningkode>
    <status_aktiv>J</status_aktiv>
    <studieretningnavn_bokmal>Reproductive Health</studieretningnavn_bokmal>
    <studieretningnavn_nynorsk>Reproductive Health</studieretningnavn_nynorsk>
    <studieretningnavn_engelsk>Reproductive Health</studieretningnavn_engelsk>
   </studieretning>
   <studieretning>
    <studieretningkode>HESCI-NUTR</studieretningkode>
    <status_aktiv>J</status_aktiv>
    <studieretningnavn_bokmal>Nutrition</studieretningnavn_bokmal>
    <studieretningnavn_nynorsk>Nutrition</studieretningnavn_nynorsk>
   ...
  </studieretninger>
  

studkat-studieretning-info – Returnerer xml med studieretninginfo for inneværende år

GET https://fs.fd.uib.no/studkat/studieretning/info
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<studieretningsinfos timeToLiveSeconds="...">
 <studieretninginfo>
  <studieretningkode>...</studieretningkode>
  <infotypekode>...</infotypekode>
  <sprakkode>...</sprakkode>
  <terminkode_fra>...</terminkode_fra>
  <arstall_fra>...</arstall_fra>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
  <infotekst>...</infotekst>
 </studieretninginfo>
 <studieretninginfo>
  <studieretningkode>...</studieretningkode>
  <infotypekode>...</infotypekode>
  <sprakkode>...</sprakkode>
  <terminkode_fra>...</terminkode_fra>
  <arstall_fra>...</arstall_fra>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
  <infotekst>...</infotekst>
 </studieretninginfo>
 <studieretninginfo>
  <studieretningkode>...</studieretningkode>
  <infotypekode>...</infotypekode>
  <sprakkode>...</sprakkode>
  <terminkode_fra>...</terminkode_fra>
  <arstall_fra>...</arstall_fra>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
  <infotekst>...</infotekst>
 </studieretninginfo>
 <studieretninginfo>
  <studieretningkode>...</studieretningkode>
  <infotypekode>...</infotypekode>
  <sprakkode>...</sprakkode>
  <terminkode_fra>...</terminkode_fra>
  <arstall_fra>...</arstall_fra>
 ...
</studieretningsinfos>

  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • Beskrivelsetekst mangler https://fs.fd.uib.no/studkat/studieretning/info

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <studieretningsinfos timeToLiveSeconds="300">
   <studieretninginfo>
    <studieretningkode>MAMN-BIOGEO</studieretningkode>
    <infotypekode>SP_VALGFRI</infotypekode>
    <sprakkode>NYNORSK</sprakkode>
    <terminkode_fra>HØST</terminkode_fra>
    <arstall_fra>2024</arstall_fra>
    <studieprogramkode>MAMN-BIO</studieprogramkode>
    <infotekst>&lt;p&gt;Spesialisering geobiologi: Tilrådde valemne kan vere spesialiseringemne i mikrobiologi, BIO318-Aktuelle geobiologiske tema, GEOV348-Aktuelle tema i geokjemi og geobiologi, andre geologiske emne, molekylærbiologiske emne, INF380-Biologisk sekvens- og strukturanalyse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;</infotekst>
   </studieretninginfo>
   <studieretninginfo>
    <studieretningkode>MAMN-BIOGEO</studieretningkode>
    <infotypekode>SP_VSTUDIE</infotypekode>
    <sprakkode>NYNORSK</sprakkode>
    <terminkode_fra>HØST</terminkode_fra>
    <arstall_fra>2024</arstall_fra>
    <studieprogramkode>MAMN-BIO</studieprogramkode>
    <infotekst>Masterstudiet gir grunnlag for Ph.d-studiar innan fagområdet. For å vere kvalifisert for å søkje opptak til Ph.d-utdanninga må gjennomsnittskarakterane på emna i spesialiseringa i bachelorgraden, emna i mastergraden, samt masteroppgåva være C eller betre. Ph.d.-utdanningen finansieres vanligvis ved at kandidaten har søkt og blitt tilsett i ei stipendiatstilling for 3 eller 4 år. </infotekst>
   </studieretninginfo>
   <studieretninginfo>
    <studieretningkode>MAMN-BIOGEO</studieretningkode>
    <infotypekode>SP_VURDERI</infotypekode>
    <sprakkode>ENGELSK</sprakkode>
    <terminkode_fra>HØST</terminkode_fra>
    <arstall_fra>2024</arstall_fra>
    <studieprogramkode>MAMN-BIO</studieprogramkode>
    <infotekst>&lt;p&gt;When the master thesis is submitted, approved and evaluated, the study will end with an oral master degree exam.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The form of evaluation for subjects included in the course part is reported in the description for each individual subject. &lt;/p&gt;</infotekst>
   </studieretninginfo>
   <studieretninginfo>
    <studieretningkode>MAMN-BIOUT</studieretningkode>
    <infotypekode>M_RE_START</infotypekode>
    <sprakkode>NYNORSK</sprakkode>
    <terminkode_fra>HØST</terminkode_fra>
    <arstall_fra>2024</arstall_fra>
   ...
  </studieretningsinfos>
  

studkat-utvekslingsavtaler – Returner utvekslingsavtaler ved UiB

GET https://fs.fd.uib.no/studkat/utvekslingsavtaler
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<avtaler timeToLiveSeconds="...">
 <avtale>
  <soknadsalternativ>...</soknadsalternativ>
  <utvekslingsprogram>...</utvekslingsprogram>
  <land>...</land>
  <institusjon>...</institusjon>
  <fakultet>...</fakultet>
  <institutt>...</institutt>
  <fagnavn>...</fagnavn>
  <antall_plasser>...</antall_plasser>
 </avtale>
 <avtale>
  <soknadsalternativ>...</soknadsalternativ>
  <utvekslingsprogram>...</utvekslingsprogram>
  <land>...</land>
  <institusjon>...</institusjon>
  <fakultet>...</fakultet>
  <institutt>...</institutt>
  <fagnavn>...</fagnavn>
  <antall_plasser>...</antall_plasser>
 </avtale>
</avtaler>


  TimeToLive: 900 (seconds in caches)

Examples

 • Beskrivelsetekst mangler https://fs.fd.uib.no/studkat/utvekslingsavtaler

  <?xml version="1.0"?>
  <avtaler timeToLiveSeconds="0">
   <avtale>
    <soknadsalternativ>6322</soknadsalternativ>
    <utvekslingsprogram>ERASMUS</utvekslingsprogram>
    <land>Italia</land>
    <institusjon>Universit&#xE0; degli Studi della Calabria</institusjon>
    <fakultet>Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet</fakultet>
    <institutt>Matematisk institutt</institutt>
    <fagnavn>Matematikk</fagnavn>
    <antall_plasser>4</antall_plasser>
   </avtale>
   <avtale>
    <soknadsalternativ>6323</soknadsalternativ>
    <utvekslingsprogram>ERASMUS</utvekslingsprogram>
    <land>Italia</land>
    <institusjon>Universit&#xE0; degli Studi di Genova</institusjon>
    <fakultet>Det humanistiske fakultet</fakultet>
    <institutt>Institutt for fremmedspr&#xE5;k</institutt>
    <fagnavn>Humanistiske fag</fagnavn>
    <antall_plasser>1</antall_plasser>
   </avtale>
  </avtaler>