fs.fd.system.canvas – Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor

Used by

eksamensplan – Eksamenstidspunkt for gitt termin for studenter

GET https://fs.fd.uib.no/eksamensplan/{årstall}/{terminkode}/{brukernavn}
response
200 OK
Content-Type: text/xml

	
  
  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

emne_personroller – Personroller på emnenivå for en gitt termin

GET https://fs.fd.uib.no/emne_personroller/{årstall}/{terminkode}/{eksporter_alt}
response
200 OK
Content-Type: text/xml

	
  
  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

klasser – Informasjon om klasse til canvas

GET https://fs.fd.uib.no/klasser
response
200 OK
Content-Type: text/xml

	
  
  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

kull – Informasjon om kull til canvas

GET https://fs.fd.uib.no/kull
response
200 OK
Content-Type: text/xml

	
  
  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

partiplassert – Partiplasserte for en gitt termin

GET https://fs.fd.uib.no/partiplassert/{årstall}/{terminkode}/{eksporter_alt}
årstall r
terminkode (VÅR, HØST)
eksporterxUNDERSCORExalt (J, N) (Ikke obligatorisk)
response
200 OK
Content-Type: text/xml


  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

privatister – Privatister som skal holdes utenfor Mitt UiB

GET https://fs.fd.uib.no/privatister
response
200 OK
Content-Type: text/xml

	
  
  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

studieprogram_medlemmer – Informasjon om medlemmer på studieprogram, kull og klasse til canvas

GET https://fs.fd.uib.no/studieprogram_medlemmer
response
200 OK
Content-Type: text/xml

	
  
  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

studieprogrammer – Informasjon om studieprogrammer til canvas

GET https://fs.fd.uib.no/studieprogrammer
response
200 OK
Content-Type: text/xml

	
  
  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

studieretninger – Informasjon om studieretninger til canvas

GET https://fs.fd.uib.no/studieretninger
response
200 OK
Content-Type: text/xml

	
  
  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

studkat-v2-personrolle – Returnerer xml med personroller eventuelt filtert på emnekode

GET https://fs.fd.uib.no/studkat/v2/personrolle/{emnekode}
emnekode e
response
200 OK
Content-Type: text/xml


  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

undervisningsaktivitet – Undervisningsaktiviteter for en gitt termin

GET https://fs.fd.uib.no/undervisningsaktivitet/{årstall}/{terminkode}/{eksporter_alt}
årstall r
terminkode (VÅR, HØST)
eksporterxUNDERSCORExalt (J, N) (Ikke obligatorisk)
response
200 OK
Content-Type: text/xml


  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

undervisningsaktivitet_personrolle – Personroller på undervisningsaktivitet for en gitt termin

GET https://fs.fd.uib.no/undervisningsaktivitet_personrolle/{årstall}/{terminkode}/{eksporter_alt}
response
200 OK
Content-Type: text/xml

	
  
  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

undervisningsenhet – Undervisningsenheter for en gitt termin

GET https://fs.fd.uib.no/undervisningsenhet/{årstall}/{terminkode}/{eksporter_alt}
årstall r
terminkode (VÅR, HØST)
eksporterxUNDERSCORExalt (J, N) (Ikke obligatorisk)
response
200 OK
Content-Type: text/xml


  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

undervisningsenhet_personroller – Personroller på undervisningsenhet for en gitt termin

GET https://fs.fd.uib.no/undervisningsenhet_personroller/{årstall}/{terminkode}/{eksporter_alt}
response
200 OK
Content-Type: text/xml

	
  
  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

vurderingsenhet – Vurderingsenheter for en gitt termin (uten undervisning)

GET https://fs.fd.uib.no/vurderingsenhet/{årstall}/{terminkode}/{eksporter_alt}
årstall r
terminkode (VÅR, HØST)
eksporterxUNDERSCORExalt (J, N) (Ikke obligatorisk)
response
200 OK
Content-Type: text/xml


  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

vurderingsenhet_medlemmer – Vurdmeldte for en gitt termin hvor det ikke er undervisning

GET https://fs.fd.uib.no/vurderingsenhet_medlemmer/{årstall}/{terminkode}/{eksporter_alt}
årstall r
terminkode (VÅR, HØST)
eksporterxUNDERSCORExalt (J, N) (Ikke obligatorisk)
response
200 OK
Content-Type: text/xml


  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples