fs.fd.system.digiforms – Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor

praksis-veileders_praksissteder – Veileders praksissteder (emner) (I2002-2851)

GET https://fs.fd.uib.no/praksis/veileders_praksissteder/{fodselsdato}/{personnr}
fodselsdato r
personnr r
response
200 OK
Content-Type: text/xml


    TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples