fs.fd.infokategoristruktur – Lister informasjon om sammenhengen mellom infokategorier, infogrupper og infotyper

Tjenestene levererer data om hvilke infokategorier som finnes, hvilke infogrupper som finnes under hver infokategori og hvilke infotyper som er aktuelle under hver av disse gruppene.

infotypefeil – Oversikt infotyper brukt feil ihht. pubinfo

GET https://fs.fd.uib.no/infotypefeil/{språk}/{kategori}/{termin}
språk Velg språkvariant en ønsker å kontrollere for
kategori Infokategori (f.eks. emne, bachelorprogram, kurs, studieretning m.fl.)
termin Termin (årstall satt sammen med en bokstav for høst eller vår (V eller H), eks. 2010H)
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<infotyper timeToLiveSeconds="...">
 <infotype>
  <kategori>...</kategori>
  <fakultet>...</fakultet>
  <objekt>...</objekt>
  <arstall>...</arstall>
  <terminkode>...</terminkode>
  <sprak>...</sprak>
  <infotypekode>...</infotypekode>
  <tagkode>...</tagkode>
 </infotype>
 <infotype>
  <kategori>...</kategori>
  <fakultet>...</fakultet>
  <objekt>...</objekt>
  <arstall>...</arstall>
  <terminkode>...</terminkode>
  <sprak>...</sprak>
  <infotypekode>...</infotypekode>
  <tagkode>...</tagkode>
 </infotype>
 <infotype>
  <kategori>...</kategori>
  <fakultet>...</fakultet>
  <objekt>...</objekt>
  <arstall>...</arstall>
  <terminkode>...</terminkode>
  <sprak>...</sprak>
  <infotypekode>...</infotypekode>
  <tagkode>...</tagkode>
 </infotype>
 <infotype>
  <kategori>...</kategori>
  <fakultet>...</fakultet>
 ...
</infotyper>

  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • Lister feilbrukte infotyper https://fs.fd.uib.no/infotypefeil/nynorsk/emne/2010V

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <infotyper timeToLiveSeconds="300">
   <infotype>
    <kategori>emne</kategori>
    <fakultet>11</fakultet>
    <objekt>DIDAFIL1-0</objekt>
    <arstall>2010</arstall>
    <terminkode>VÅR</terminkode>
    <sprak>NYNORSK</sprak>
    <infotypekode>E_RE_SPRAK</infotypekode>
    <tagkode>E_RE_SPRAK</tagkode>
   </infotype>
   <infotype>
    <kategori>emne</kategori>
    <fakultet>11</fakultet>
    <objekt>EKSTWEB100-0</objekt>
    <arstall>2010</arstall>
    <terminkode>VÅR</terminkode>
    <sprak>NYNORSK</sprak>
    <infotypekode>E_RE_INNH</infotypekode>
    <tagkode>E_RE_INNH</tagkode>
   </infotype>
   <infotype>
    <kategori>emne</kategori>
    <fakultet>11</fakultet>
    <objekt>FIL250-0</objekt>
    <arstall>2010</arstall>
    <terminkode>VÅR</terminkode>
    <sprak>NYNORSK</sprak>
    <infotypekode>E_RE_MAL</infotypekode>
    <tagkode>E_RE_MAL</tagkode>
   </infotype>
   <infotype>
    <kategori>emne</kategori>
    <fakultet>11</fakultet>
   ...
  </infotyper>
  

infotypefeilkobling – Oversikt infotyper som er kodet feil i pubinfo

GET https://fs.fd.uib.no/infotypefeilkobling
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<infotyper>
 <infotype>
  <gruppe>...</gruppe>
  <kode/>
  <navn/>
  <engelsk_navn/>
  <sortorder/>
 </infotype>
 <infotype>
  <gruppe>...</gruppe>
  <kode>...</kode>
  <navn>...</navn>
  <engelsk_navn>...</engelsk_navn>
  <sortorder>...</sortorder>
 </infotype>
</infotyper>


  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • Lister feilkoblede infotyper https://fs.fd.uib.no/infotypefeilkobling

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <infotyper>
   <infotype>
    <gruppe>0</gruppe>
    <kode/>
    <navn/>
    <engelsk_navn/>
    <sortorder/>
   </infotype>
   <infotype>
    <gruppe>4</gruppe>
    <kode>EB_EKSEM</kode>
    <navn>Eksamenssemester</navn>
    <engelsk_navn>Exam offered (semester)</engelsk_navn>
    <sortorder>19</sortorder>
   </infotype>
  </infotyper>
  

infotypegrupper – liste infotype-grupper for "pubinfo"

GET https://fs.fd.uib.no/infotypegrupper/{språk}/{kategori}
språk Velg språkvariant for <navn>-elementet
kategori Infokategori (f.eks. emne, bachelorprogram, kurs, studieretning m.fl.)
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<infotypegrupper>
 <gruppe id="...">
  <navn>...</navn>
  <sortorder>...</sortorder>
 </gruppe>
 <gruppe id="...">
  <navn>...</navn>
  <sortorder>...</sortorder>
 </gruppe>
</infotypegrupper>

 ...
</infotypegrupper>

  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • Beskrivelsetekst mangler https://fs.fd.uib.no/infotypegrupper/bokmål/emne

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <infotypegrupper xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" timeToLiveSeconds="300">
   <gruppe id="em-emnebeskrivelse" xlink:href="/infotyper/bokm%C3%A5l/emne/em-emnebeskrivelse">
    <navn>Emnebeskrivelse</navn>
    <sortorder>5</sortorder>
   </gruppe>
   <gruppe id="em-anneninfo" xlink:href="/infotyper/bokm%C3%A5l/emne/em-anneninfo">
    <navn>Annen informasjon</navn>
    <sortorder>6</sortorder>
   </gruppe>
  </infotypegrupper>
  
   ...
  </infotypegrupper>
  

infotypeoversikt – Lister informasjon om aktuelle infogrupper og aktuelle infotyper innenfor disse. Leverer også overskrift tilhørende infotypen.

GET https://fs.fd.uib.no/infotypeoversikt/{infokategori}
infokategori Aktuelle infokategorier bestemmes i verktøyet "Styring_av_infokategorier"
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<infotyper timeToLiveSeconds="...">
 <infotype>
  <kategori>...</kategori>
  <gruppekode>...</gruppekode>
  <gruppenavn>...</gruppenavn>
  <infotypekode>...</infotypekode>
  <infotypenavn>...</infotypenavn>
 </infotype>
 <infotype>
  <kategori>...</kategori>
  <gruppekode>...</gruppekode>
  <gruppenavn>...</gruppenavn>
  <infotypekode>...</infotypekode>
  <infotypenavn>...</infotypenavn>
 </infotype>
 <infotype>
  <kategori>...</kategori>
  <gruppekode>...</gruppekode>
  <gruppenavn>...</gruppenavn>
  <infotypekode>...</infotypekode>
  <infotypenavn>...</infotypenavn>
 </infotype>
 <infotype>
  <kategori>...</kategori>
  <gruppekode>...</gruppekode>
  <gruppenavn>...</gruppenavn>
  <infotypekode>...</infotypekode>
  <infotypenavn>...</infotypenavn>
 </infotype>
 <infotype>
  <kategori>...</kategori>
  <gruppekode>...</gruppekode>
  <gruppenavn>...</gruppenavn>
  <infotypekode>...</infotypekode>
 ...
</infotyper>

  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • Lister informasjon om infogrupper og lovlige infotyper innenfor en infokategorien arsstudium https://fs.fd.uib.no/infotypeoversikt/arsstudium

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <infotyper timeToLiveSeconds="300">
   <infotype>
    <kategori>arsstudium</kategori>
    <gruppekode>RE_NYSTUD</gruppekode>
    <gruppenavn>Ny student</gruppenavn>
    <infotypekode>RE_NYSTUD</infotypekode>
    <infotypenavn>Ny student</infotypenavn>
   </infotype>
   <infotype>
    <kategori>arsstudium</kategori>
    <gruppekode>ar_introduksjon</gruppekode>
    <gruppenavn>Introduksjon</gruppenavn>
    <infotypekode>RE_UTGAAT</infotypekode>
    <infotypenavn>Programmet utgår</infotypenavn>
   </infotype>
   <infotype>
    <kategori>arsstudium</kategori>
    <gruppekode>ar_introduksjon</gruppekode>
    <gruppenavn>Introduksjon</gruppenavn>
    <infotypekode>B_RE_INTRO</infotypekode>
    <infotypenavn>Introduksjon</infotypenavn>
   </infotype>
   <infotype>
    <kategori>arsstudium</kategori>
    <gruppekode>ar_introduksjon</gruppekode>
    <gruppenavn>Introduksjon</gruppenavn>
    <infotypekode>B_RE_MÅLGR</infotypekode>
    <infotypenavn>Målgruppe</infotypenavn>
   </infotype>
   <infotype>
    <kategori>arsstudium</kategori>
    <gruppekode>ar_introduksjon</gruppekode>
    <gruppenavn>Introduksjon</gruppenavn>
    <infotypekode>P-ADMISSIO</infotypekode>
   ...
  </infotyper>
  

infotyper – liste infotyper for en "gruppe"

GET https://fs.fd.uib.no/infotyper/{språk}/{kategori}/{infogruppekode}
språk Velg språkvariant for <navn>-elementet
kategori Infokategori (f.eks. emne, bachelorprogram, kurs, studieretning m.fl.)
infogruppekode Infogruppekode (gyldige koder leveres av tjenesten "infotypegrupper")
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<infotyper timeToLiveSeconds="...">
 <infotype id="...">
  <navn>...</navn>
  <sortorder>...</sortorder>
 </infotype>
 <infotype id="...">
  <navn>...</navn>
  <sortorder>...</sortorder>
 </infotype>
 <infotype id="...">
  <navn>...</navn>
  <sortorder>...</sortorder>
 </infotype>
 <infotype id="...">
  <navn>...</navn>
  <sortorder>...</sortorder>
 </infotype>
 <infotype id="...">
  <navn>...</navn>
  <sortorder>...</sortorder>
 </infotype>
 <infotype id="...">
  <navn>...</navn>
  <sortorder>...</sortorder>
 </infotype>
 <infotype id="...">
  <navn>...</navn>
  <sortorder>...</sortorder>
 </infotype>
 <infotype id="...">
  <navn>...</navn>
  <sortorder>...</sortorder>
 </infotype>
 <infotype id="...">...</infotyper>

  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • Lister infotypekoder tillatt under infogruppekoden em-emnebeskrivelse for kategorien emne https://fs.fd.uib.no/infotyper/bokmål/emne/em-emnebeskrivelse

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <infotyper timeToLiveSeconds="300">
   <infotype id="EB_POENG">
    <navn>Studiepoeng, omfang</navn>
    <sortorder>1</sortorder>
   </infotype>
   <infotype id="EB_NIVA">
    <navn>Studienivå (studiesyklus)</navn>
    <sortorder>2</sortorder>
   </infotype>
   <infotype id="EB_FULLDEL">
    <navn> Fulltid/deltid</navn>
    <sortorder>3</sortorder>
   </infotype>
   <infotype id="EB_SPRAK">
    <navn>Undervisningsspråk</navn>
    <sortorder>4</sortorder>
   </infotype>
   <infotype id="EB_UNDSEM">
    <navn>Undervisningssemester</navn>
    <sortorder>5</sortorder>
   </infotype>
   <infotype id="EB_UNDSTED">
    <navn>Undervisningsstad</navn>
    <sortorder>6</sortorder>
   </infotype>
   <infotype id="EB_INNHOLD">
    <navn>Mål og innhald</navn>
    <sortorder>7</sortorder>
   </infotype>
   <infotype id="EB_UTBYTTE">
    <navn>Læringsutbyte</navn>
    <sortorder>8</sortorder>
   </infotype>
   <infotype id="EB_KRAV">
   ...
  </infotyper>