cristin – Forskningsresultater, informasjon og dokumentasjon av vitenskapelige aktiviteter

Frida er et samarbeidstiltak mellom de fire universitetene:

  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU
  • Universitetet i Bergen, UiB
  • Universitetet i Oslo, UiO og
  • Universitetet i Tromsø, UiT

Frida er utviklet ved Universitetet i Oslo, USIT.

Formålet med Frida-samarbeidet er å sikre at eierinstitusjonene har et godt og hensiktsmessig system for registrering av forskningsresultater. Det er et mål at den videre utvikling av systemet også skal skje i regi av eierinstitusjonene og styres av disse. Gjennom Frida-samarbeidet skal også eierinstitusjonene sikre at rapportering av forskningsresultatene er kvalitetssikret og sammenlignbare mellom institusjonene.

Frida prosjektet er nå omdøpt Cristin.

Subsystems

Used by