tp.aapnedata – Timeplanlegging (https://tp.uio.no/uib/)

Fra høsten 2017 vil UiB ta ibruk nytt timeplanleggingssystem TP. TP (TimePlanleggingssystem) er utviklet og driftes av UiO (ceres). En del av rest-api'ene er eksponert via tp.data.uib.no. Dataene caches i 10-15 minutter.

De gamle api'ene for timeplan/rom vil da ikke lenger bli oppdatert med nye data.