nsd.dbh – Database for statistikk om høgre utdanning

Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) er et datavarehus som samler informasjon om alle aspekt ved virksomheten på norske universiteter og høgskoler - studenter, forskning, økonomi, selskapsdata med mer.

Used by

nokkeltall – Rapport nøkkeltall for utdanningssektoren

GET http://dbh.nsd.uib.no/dbh-service/NokkeltallPort?wsdl
POST http://dbh.nsd.uib.no/dbh-service/NokkeltallPort
Content-Type: application/soap+xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<S:Envelope xmlns:S="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <S:Body>
 <ns2:nokkeltall xmlns:ns2="http://nokkeltall.ws.dbh.nsd.no/">
  <institution>{institution}</institution>
  <measure code="{param1} from="{year_from_1}" to="{year_from_2}"/>
  <measure code="{param2} from="{year_from_2}" to="{year_from_2}"/>
  ...
 </ns2:nokkeltall>
 </S:Body>
</S:Envelope>
response
200 OK
Content-Type: application/soap+xml
<S:Envelope xmlns:S="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
<S:Body>
 <ns2:nokkeltallResponse xmlns:ns2="http://nokkeltall.ws.dbh.nsd.no/">
  <measure>
   <code>...</code>
   <name>...</name>
   <definition>...</definition>
   <reportLink>
	<url>http://...</url>
	<description>...</description>
   </reportLink>
   <dataElement>
	<value year="2010">...</value>
	 ...
   </dataElement>
  </measure>
  ...
 </ns2:nokkeltallResponse>
</S:Body>
</S:Envelope>
  

Nøkkeltall for utdanningssektoren er tilgjengelig via en SOAP basert tjeneste som er nærmere beskrevet på http://dbh.nsd.uib.no/dbh-service/ (krever innlogging).