fs.fd.system.robot – Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor

dokument_i_dokumentarkiv_fil – Dokument i dokumentarkivet (fil)

GET https://fs.fd.uib.no/dokument_i_dokumentarkiv_fil/{dokumentnr}
dokumentnr Dokumentnummer til fil i dokumentarkivet i FS
response
200 OK
Content-Type: text/xml


  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

dokumenter_i_dokumentarkiv – Dokumenter i dokumentarkivet

GET https://fs.fd.uib.no/dokumenter_i_dokumentarkiv/{personlopenr}
personlopenr Personens personløpenummer i FS
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<dokumenter_i_dokumentarkiv timeToLiveSeconds="...">
 <dokument>
  <personlopenr>...</personlopenr>
  <brukernavn>...</brukernavn>
  <dokumentnr>...</dokumentnr>
  <filnavn>...</filnavn>
  <filextension>...</filextension>
  <dokumenttypekode>...</dokumenttypekode>
  <merknad>...</merknad>
 </dokument>
 <dokument>
  <personlopenr>...</personlopenr>
  <brukernavn>...</brukernavn>
  <dokumentnr>...</dokumentnr>
  <filnavn>...</filnavn>
  <filextension>...</filextension>
  <dokumenttypekode/>
  <merknad/>
 </dokument>
 <dokument>
  <personlopenr>...</personlopenr>
  <brukernavn>...</brukernavn>
  <dokumentnr>...</dokumentnr>
  <filnavn>...</filnavn>
  <filextension>...</filextension>
  <dokumenttypekode/>
  <merknad/>
 </dokument>
</dokumenter_i_dokumentarkiv>

 ...
</dokumenter_i_dokumentarkiv>

  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • Beskrivelsetekst mangler https://fs.fd.uib.no/dokumenteridokumentarkiv/238578

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <dokumenter_i_dokumentarkiv timeToLiveSeconds="300">
   <dokument>
    <personlopenr>238578</personlopenr>
    <brukernavn>ddu001</brukernavn>
    <dokumentnr>570039</dokumentnr>
    <filnavn>FS201_006.pdf</filnavn>
    <filextension>PDF</filextension>
    <dokumenttypekode>RAPPORT</dokumenttypekode>
    <merknad>Studentrapport UIB (184) generert før sammenslåing med KHiB (261)</merknad>
   </dokument>
   <dokument>
    <personlopenr>238578</personlopenr>
    <brukernavn>ddu001</brukernavn>
    <dokumentnr>57945</dokumentnr>
    <filnavn>adm_systemer (3).pdf</filnavn>
    <filextension>PDF</filextension>
    <dokumenttypekode/>
    <merknad/>
   </dokument>
   <dokument>
    <personlopenr>238578</personlopenr>
    <brukernavn>ddu001</brukernavn>
    <dokumentnr>57948</dokumentnr>
    <filnavn>adm_systemer (1).pdf</filnavn>
    <filextension>PDF</filextension>
    <dokumenttypekode/>
    <merknad/>
   </dokument>
  </dokumenter_i_dokumentarkiv>
  
   ...
  </dokumenter_i_dokumentarkiv>
  

insert-ekstilpasning – Setter inn eksamenstilpasning

GET https://fs.fd.uib.no/insert/ekstilpasning/{fodselsdato}/{personnr}/{institusjonsnr}/{emnekode}/{versjonskode}/{vurdkombkode}/{arstall}/{vurdtidkode}/{status-innvilget}/{timer_ekstra}/{minutter_ekstra}/{bygningskode_spesielt}/{romkode_spesielt}/{sw_merk}
fodselsdato r
personnr r
institusjonsnr r
emnekode g
versjonskode g
vurdkombkode g
arstall r
vurdtidkode g
status-innvilget )
timerxUNDERSCORExekstra r
minutterxUNDERSCORExekstra r
bygningskodexUNDERSCORExspesielt g
romkodexUNDERSCORExspesielt g
swxUNDERSCORExmerk g
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<none timeToLiveSeconds="...">...</none>


  TimeToLive: 0 (seconds in caches)

Examples

insert-ekstilpasning_utstyr – Setter inn utstyr på eksamenstilpasning

GET https://fs.fd.uib.no/insert/ekstilpasning_utstyr/{fodselsdato}/{personnr}/{institusjonsnr}/{emnekode}/{versjonskode}/{vurdkombkode}/{arstall}/{vurdtidkode}/{romutstyrkode}
fodselsdato r
personnr r
institusjonsnr r
emnekode g
versjonskode g
vurdkombkode g
arstall r
vurdtidkode g
romutstyrkode g
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<none timeToLiveSeconds="...">...</none>


  TimeToLive: 0 (seconds in caches)

Examples

insert-godkjentekstravurdforsok – Setter inn godkjent ekstra forsøk på vurdering (I2006-234)

GET https://fs.fd.uib.no/insert/godkjentekstravurdforsok/{studentid}/{emnekode}/{versjonskode}/{arstall}/{terminkode}/{merknad}
studentid fødselsnr eller studentnr
emnekode g
versjonskode g
arstall r
terminkode g
merknad g
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<none timeToLiveSeconds="...">...</none>


  TimeToLive: 0 (seconds in caches)

Examples

insert-lisens – Setter inn lisens på søker

GET https://fs.fd.uib.no/insert/lisens/{studentnr}/{studieprogramkode}/{lisenstypekode}/{journalnr}
studentnr r
studiepogramkode g
lisenstypekode g
journalnr g
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<insert timeToLiveSeconds="...">...</insert>


  TimeToLive: 0 (seconds in caches)

Examples

insert-personkvalgrunnlag – Setter inn kvalifikasjonsgrunnlag på søker

GET https://fs.fd.uib.no/insert/personkvalgrunnlag/{personlopenr}/{kvalgrunnlagkode}
personlopenr r
kvalgrunnlagkode g
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<none timeToLiveSeconds="...">...</none>

 ...
</none>

  TimeToLive: 0 (seconds in caches)

Examples

insert-persontilpasning – Setter inn persontilpasning

GET https://fs.fd.uib.no/insert/persontilpasning/{fodselsdato}/{personnr}/{spesialtilpkode}/{dato_fra}/{dato_til}/{status_kun_enkeltemner}/{journalnr}/{sw_merk}/{a_merk}
fodselsdato r
personnr r
spesialtilpkode g
datoxUNDERSCORExfra Format DD.MM.YYYY.
datoxUNDERSCORExtil Format DD.MM.YYYY.
statusxUNDERSCORExkunxUNDERSCORExenkeltemner
journalnr g
swxUNDERSCORExmerk g
axUNDERSCORExmerk g
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<none timeToLiveSeconds="...">...</none>


  TimeToLive: 0 (seconds in caches)

Examples

insert-persontilpasning_utstyr – Setter inn utstyrskode på persontilpasning

GET https://fs.fd.uib.no/insert/persontilpasning_utstyr/{fodselsdato}/{personnr}/{spesialtilpkode}/{romutstyrkode}
fodselsdato r
personnr r
spesialtilpkode g
romutstyrkode g
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<none timeToLiveSeconds="...">...</none>


  TimeToLive: 0 (seconds in caches)

Examples

insert-soknad-soknadsmangel – Setter inn mangel på søknad

GET https://fs.fd.uib.no/insert/soknad/soknadsmangel/{fodselsdato}/{personnr}/{opptakstypekode}/{arstall}/{terminkode}/{kravelementkode}/{merknadtekst}
fodselsdato r
personnr r
opptakstypekode g
arstall r
terminkode g
kravelementkode g
merknadtekst g
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<none timeToLiveSeconds="...">...</none>


  TimeToLive: 0 (seconds in caches)

Examples

kontaktpersoner_eksamen – Kontaktpersoner på eksamen (personroller på emner med rollekode KONTAKT)

GET https://fs.fd.uib.no/kontaktpersoner_eksamen/{dato}/{emnekode}
response
200 OK
Content-Type: text/xml

	
  
  TimeToLive: 0 (seconds in caches)

Examples

mangler_lisens – Lister studenter som mangler lisens (I2006-1568)

GET https://fs.fd.uib.no/mangler_lisens/{studieprogramkode}/{lisenstypekode}
studieprogramkode g
lisenstypekode g
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<lisenser timeToLiveSeconds="...">...</lisenser>

 ...
</lisenser>

  TimeToLive: 0 (seconds in caches)

Examples

mangler_lisens_alle – Lister studenter som mangler lisens (I2006-1568)

GET https://fs.fd.uib.no/mangler_lisens_alle
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<lisenser timeToLiveSeconds="...">
 <lisens>
  <studentnr_tildelt>...</studentnr_tildelt>
  <personlopenr>...</personlopenr>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
  <lisenstypekode>...</lisenstypekode>
  <lisenstypenavn>...</lisenstypenavn>
 </lisens>
 <lisens>
  <studentnr_tildelt>...</studentnr_tildelt>
  <personlopenr>...</personlopenr>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
  <lisenstypekode>...</lisenstypekode>
  <lisenstypenavn>...</lisenstypenavn>
 </lisens>
 <lisens>
  <studentnr_tildelt>...</studentnr_tildelt>
  <personlopenr>...</personlopenr>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
  <lisenstypekode>...</lisenstypekode>
  <lisenstypenavn>...</lisenstypenavn>
 </lisens>
 <lisens>
  <studentnr_tildelt>...</studentnr_tildelt>
  <personlopenr>...</personlopenr>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
  <lisenstypekode>...</lisenstypekode>
  <lisenstypenavn>...</lisenstypenavn>
 </lisens>
 <lisens>
  <studentnr_tildelt>...</studentnr_tildelt>
  <personlopenr>...</personlopenr>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
  <lisenstypekode>...</lisenstypekode>
 ...
</lisenser>

  TimeToLive: 0 (seconds in caches)

Examples

 • Beskrivelsetekst mangler https://fs.fd.uib.no/manglerlisensalle

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <lisenser timeToLiveSeconds="0">
   <lisens>
    <studentnr_tildelt>127741</studentnr_tildelt>
    <personlopenr>142064</personlopenr>
    <studieprogramkode>PRMEDISIN</studieprogramkode>
    <lisenstypekode>MIDLIS</lisenstypekode>
    <lisenstypenavn>Studentlisens</lisenstypenavn>
   </lisens>
   <lisens>
    <studentnr_tildelt>127741</studentnr_tildelt>
    <personlopenr>142064</personlopenr>
    <studieprogramkode>PRMEDISIN</studieprogramkode>
    <lisenstypekode>VAKSINE</lisenstypekode>
    <lisenstypenavn>Egenerklæring på vaksine og MRSA</lisenstypenavn>
   </lisens>
   <lisens>
    <studentnr_tildelt>120048</studentnr_tildelt>
    <personlopenr>180482</personlopenr>
    <studieprogramkode>INTL-MED</studieprogramkode>
    <lisenstypekode>PKHT</lisenstypekode>
    <lisenstypenavn>Politiattest</lisenstypenavn>
   </lisens>
   <lisens>
    <studentnr_tildelt>172034</studentnr_tildelt>
    <personlopenr>266315</personlopenr>
    <studieprogramkode>MAMN-LÆRE</studieprogramkode>
    <lisenstypekode>PUGV</lisenstypekode>
    <lisenstypenavn>Politiattest</lisenstypenavn>
   </lisens>
   <lisens>
    <studentnr_tildelt>329972</studentnr_tildelt>
    <personlopenr>295591</personlopenr>
    <studieprogramkode>PPU-MUS</studieprogramkode>
    <lisenstypekode>TAUSHET</lisenstypekode>
   ...
  </lisenser>
  

romplasseringer – Oversikt over romplasseringer og kapasitet på eksamen

GET https://fs.fd.uib.no/romplasseringer/{dato_eksamen}
datoxUNDERSCORExeksamen Dato for eksamen i formatet dd.mm.yyyy eller mm.yyyy
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<romplasseringer timeToLiveSeconds="...">...</romplasseringer>

 ...
</romplasseringer>

  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

soker_innveksling – Informasjon om søker til UTV-INN

GET https://fs.fd.uib.no/soker_innveksling/{arstall}/{terminkode}/{opptakstypekode}/{personlopenr}
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<soker_innveksling timeToLiveSeconds="...">...</soker_innveksling>

 ...
</soker_innveksling>

  TimeToLive: 0 (seconds in caches)

Examples

soker_mangelkoder – Liste over en søkers mangelkoder

GET https://fs.fd.uib.no/soker_mangelkoder/{opptakstypekode}/{arstall}/{terminkode}/{personlopenr}
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<soker_mangelkoder timeToLiveSeconds="...">...</soker_mangelkoder>

 ...
</soker_mangelkoder>

  TimeToLive: 0 (seconds in caches)

Examples

sokere – Søkere til et gitt opptak

GET https://fs.fd.uib.no/sokere/{opptak}/{arstall}/{terminkode}
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<sokere timeToLiveSeconds="...">...</sokere>

 ...
</sokere>

  TimeToLive: 0 (seconds in caches)

Examples

student_eksamenstilpasninger – Eksamenstilpasninger for student

GET https://fs.fd.uib.no/student_eksamenstilpasninger/{studentnr}
studentnr Studentens studentnummer i FS
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<student_eksamenstilpasninger timeToLiveSeconds="...">
 <eksamenstilpasning>
  <institusjonsnr>...</institusjonsnr>
  <emnekode>...</emnekode>
  <versjonskode>...</versjonskode>
  <vurdkombkode>...</vurdkombkode>
  <arstall>...</arstall>
  <vurdtidkode>...</vurdtidkode>
  <status_innvilget>...</status_innvilget>
  <varighettimer_eksamenstid>...</varighettimer_eksamenstid>
  <timer_ekstra>...</timer_ekstra>
  <minutter_ekstra>...</minutter_ekstra>
  <bygningskode_spesielt>...</bygningskode_spesielt>
  <romkode_spesielt>...</romkode_spesielt>
 </eksamenstilpasning>
</student_eksamenstilpasninger>


  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • Lister eksamenstilpasninger for studentnr 999999 https://fs.fd.uib.no/student_eksamenstilpasninger/999999

  <?xml version="1.0"?>
  <student_eksamenstilpasninger timeToLiveSeconds="300">
   <eksamenstilpasning>
    <institusjonsnr>184</institusjonsnr>
    <emnekode>DIGVURD100</emnekode>
    <versjonskode>0</versjonskode>
    <vurdkombkode>DIG</vurdkombkode>
    <arstall>2014</arstall>
    <vurdtidkode>H&#xD8;ST</vurdtidkode>
    <status_innvilget>J</status_innvilget>
    <varighettimer_eksamenstid>,5</varighettimer_eksamenstid>
    <timer_ekstra>0</timer_ekstra>
    <minutter_ekstra>30</minutter_ekstra>
    <bygningskode_spesielt>E_DIV</bygningskode_spesielt>
    <romkode_spesielt>E_EGET</romkode_spesielt>
   </eksamenstilpasning>
  </student_eksamenstilpasninger>
  

student_ekstilpasning_utstyr – Utstyr i eksamenstilpasninger for student

GET https://fs.fd.uib.no/student_ekstilpasning_utstyr/{studentnr}
studentnr Studentens studentnummer i FS
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<ekstilpasning_utstyr timeToLiveSeconds="...">...</ekstilpasning_utstyr>

 ...
</ekstilpasning_utstyr>

  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

student_lisenser – Registrerte lisenser/attester på en students aktive studieretter

GET https://fs.fd.uib.no/student_lisenser/{studentnr}
studentnr Studentens studentnummer i FS
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<student_lisenser timeToLiveSeconds="...">...</student_lisenser>

 ...
</student_lisenser>

  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

student_persontilpasning_utstyr – Utstyr i persontilpasninger for student

GET https://fs.fd.uib.no/student_persontilpasning_utstyr/{studentnr}
studentnr Studentens studentnummer i FS
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<persontilpasninger_utstyr timeToLiveSeconds="...">...</persontilpasninger_utstyr>

 ...
</persontilpasninger_utstyr>

  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

student_persontilpasninger – Persontilpasninger for student

GET https://fs.fd.uib.no/student_persontilpasninger/{studentnr}
studentnr Studentens studentnummer i FS
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<student_persontilpasninger timeToLiveSeconds="...">...</student_persontilpasninger>

 ...
</student_persontilpasninger>

  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

student_vurderingsmeldinger – Vurderingsmeldinger for student

GET https://fs.fd.uib.no/student_vurderingsmeldinger/{studentid}
studentid Studentens studentnummer i FS eller fødselsnummer 11 siffer
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<student_vurderingsmeldinger timeToLiveSeconds="...">
 <vurderingsmelding>
  <fodselsdato>...</fodselsdato>
  <personnr>...</personnr>
  <fornavn>...</fornavn>
  <etternavn>...</etternavn>
  <institusjonsnr>...</institusjonsnr>
  <emnekode>...</emnekode>
  <versjonskode>...</versjonskode>
  <arstall>...</arstall>
  <vurdtidkode>...</vurdtidkode>
  <vurdkombkode>...</vurdkombkode>
  <vurderingsformkode>...</vurderingsformkode>
  <vurdpresentasjon_bokmal>...</vurdpresentasjon_bokmal>
 </vurderingsmelding>
 <vurderingsmelding>
  <fodselsdato>...</fodselsdato>
  <personnr>...</personnr>
  <fornavn>...</fornavn>
  <etternavn>...</etternavn>
  <institusjonsnr>...</institusjonsnr>
  <emnekode>...</emnekode>
  <versjonskode>...</versjonskode>
  <arstall>...</arstall>
  <vurdtidkode>...</vurdtidkode>
  <vurdkombkode>...</vurdkombkode>
  <vurderingsformkode>...</vurderingsformkode>
  <vurdpresentasjon_bokmal>...</vurdpresentasjon_bokmal>
 </vurderingsmelding>
 <vurderingsmelding>
  <fodselsdato>...</fodselsdato>
  <personnr>...</personnr>
  <fornavn>...</fornavn>
  <etternavn>...</etternavn>
  <institusjonsnr>...</institusjonsnr>
  <emnekode>...</emnekode>
  <versjonskode>...</versjonskode>
  <arstall>...</arstall>
  <vurdtidkode>...</vurdtidkode>
  <vurdkombkode>...</vurdkombkode>
  <vurderingsformkode>...</vurderingsformkode>
  <vurdpresentasjon_bokmal>...</vurdpresentasjon_bokmal>
 </vurderingsmelding>
</student_vurderingsmeldinger>


  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • Lister vurderingsmeldinger for student med studentnr 999999 https://fs.fd.uib.no/student_vurderingsmeldinger/999999

  <?xml version="1.0"?>
  <student_vurderingsmeldinger timeToLiveSeconds="300">
   <vurderingsmelding>
    <fodselsdato>20211</fodselsdato>
    <personnr>35073</personnr>
    <fornavn>##### Jenny Birte</fornavn>
    <etternavn>##### Loddebolt</etternavn>
    <institusjonsnr>184</institusjonsnr>
    <emnekode>DIGVURD100</emnekode>
    <versjonskode>0</versjonskode>
    <arstall>2014</arstall>
    <vurdtidkode>H&#xD8;ST</vurdtidkode>
    <vurdkombkode>DIG</vurdkombkode>
    <vurderingsformkode>DIGEKS</vurderingsformkode>
    <vurdpresentasjon_bokmal>Digital eksamen</vurdpresentasjon_bokmal>
   </vurderingsmelding>
   <vurderingsmelding>
    <fodselsdato>20211</fodselsdato>
    <personnr>35073</personnr>
    <fornavn>##### Jenny Birte</fornavn>
    <etternavn>##### Loddebolt</etternavn>
    <institusjonsnr>184</institusjonsnr>
    <emnekode>DIGVURD100</emnekode>
    <versjonskode>0</versjonskode>
    <arstall>2014</arstall>
    <vurdtidkode>H&#xD8;ST</vurdtidkode>
    <vurdkombkode>DIG-1</vurdkombkode>
    <vurderingsformkode>DIGEKS</vurderingsformkode>
    <vurdpresentasjon_bokmal>Digital eksamen</vurdpresentasjon_bokmal>
   </vurderingsmelding>
   <vurderingsmelding>
    <fodselsdato>20211</fodselsdato>
    <personnr>35073</personnr>
    <fornavn>##### Jenny Birte</fornavn>
    <etternavn>##### Loddebolt</etternavn>
    <institusjonsnr>184</institusjonsnr>
    <emnekode>DIGVURD100</emnekode>
    <versjonskode>0</versjonskode>
    <arstall>2014</arstall>
    <vurdtidkode>H&#xD8;ST</vurdtidkode>
    <vurdkombkode>DIG-2</vurdkombkode>
    <vurderingsformkode>DIGEKS</vurderingsformkode>
    <vurdpresentasjon_bokmal>Digital eksamen</vurdpresentasjon_bokmal>
   </vurderingsmelding>
  </student_vurderingsmeldinger>
  

update-dokumentasjonstatuskode – Oppdaterer dokumentasjonstatuskode på søker (I2002-1421)

GET https://fs.fd.uib.no/update/dokumentasjonstatuskode/{personlopenr}/{opptakstypekode}/{arstall}/{terminkode}/{dokumentasjonstatuskode}
personlopenr r
opptakstypekode g
arstall r
terminkode g
dokumentasjonstatuskode g
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<none timeToLiveSeconds="...">...</none>

 ...
</none>

  TimeToLive: 0 (seconds in caches)

Examples

update-fagprofil – Oppdaterer status på fagprofil på søker (I2002-1414)

GET https://fs.fd.uib.no/update/fagprofil/{personlopenr}/{kravelementkode}/{status_bestatt}/{status_gyldig_opptak}
personlopenr r
kravelementkode g
statusxUNDERSCORExbestatt g
statusxUNDERSCORExgyldigxUNDERSCORExopptak g
response
200 OK
Content-Type: text/xml


  TimeToLive: 0 (seconds in caches)

Examples

update-kontaktadresse_utvinn – Oppdaterer kontaktadresse på på søker (I2010-3895)

GET https://fs.fd.uib.no/update/kontaktadresse_utvinn/{personlopenr}/{opptakstypekode}/{arstall}/{terminkode}/{adrlin1}/{adrlin2}/{postnr}/{adrlin3}/{adresseland}
personlopenr r
opptakstypekode g
arstall r
terminkode g
adrlin1 g
adrlin2 g
postnr r
adrlin3 g
adresseland g
response
200 OK
Content-Type: text/xml


  TimeToLive: 0 (seconds in caches)

Examples