fs.fd.system.gravitee_iam – Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor

aktive_fsbrukere – Returnerer aktive FS-brukere

GET https://fs.fd.uib.no/aktive_fsbrukere
response
200 OK
Content-Type: text/xml

	
    
    TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples