fs.fd.system.leganto – Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor

leganto_undervisningsenheter – Undervisningsenheter til litteraturlistesystem/Leganto

GET https://fs.fd.uib.no/leganto_undervisningsenheter/{årstall}/{terminkode}
årstall r
terminkode (VÅR, HØST)
response
200 OK
Content-Type: text/xml


    TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples