fs.fd.system.fond_og_legat – Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor

students_studieretter-v2 – Lister ut studieretter for en student - tar hensyn til enkeltemnestudenter

GET https://fs.fd.uib.no/students_studieretter/v2/{brukernavn}
brukernavn Brukernavn
response
200 OK
Content-Type: text/xml

	
    
    TimeToLive: 0 (seconds in caches)

Examples