fs.fd.system.gravitee_masterinnlevering – Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor

update-dato_innlevert_vurdmeld – Setter dato for innlevering på vurderingsmelding

GET https://fs.fd.uib.no/update/dato_innlevert_vurdmeld/{kandidatnr}/{vurdid}/{dato}
response
200 OK
Content-Type: text/xml


    TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples