canvas.sebra – Mitt UiB - Sebra integrations

Bruker følgende rest-tjenestene fra sebra:

Script: vle-canvas-fd-integrations/script/importsebrausers.php

Importen bruker fullnavn som epost, brukernavnet blir brukt som sis_id i CSV-filen som blir overført til Canvas. Det gjøres også en kontroll på at det er et minimum antall av studenter/ansatte/eksterne, hvis ikke vil importen avbryte.

Dependencies