fs.fd.litteraturliste – lister med data fra FS som opprinnelig kommer fra Mi side

littl_emne-raw – List data fra UIB.LITTL_EMNE ufiltrert

GET https://fs.fd.uib.no/littl_emne/raw/{semester}
semester Semester (årstall satt sammen med en bokstav for høst eller vår (V eller H), eks. 2010H)
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<emner timeToLiveSeconds="...">
 <emne>
  <emnekode>...</emnekode>
  <arstall>...</arstall>
  <terminkode>...</terminkode>
  <status_pensum_finnes>...</status_pensum_finnes>
  <dato_pensum_lagt_ut>...</dato_pensum_lagt_ut>
  <arstall_start>...</arstall_start>
  <terminkode_start>...</terminkode_start>
  <kilde>...</kilde>
  <readinglist_id/>
 </emne>
 <emne>
  <emnekode>...</emnekode>
  <arstall>...</arstall>
  <terminkode>...</terminkode>
  <status_pensum_finnes>...</status_pensum_finnes>
  <dato_pensum_lagt_ut>...</dato_pensum_lagt_ut>
  <arstall_start>...</arstall_start>
  <terminkode_start>...</terminkode_start>
  <kilde>...</kilde>
  <readinglist_id>...</readinglist_id>
 </emne>
</emner>


  TimeToLive: 900 (seconds in caches)

Examples

 • Beskrivelsetekst mangler https://fs.fd.uib.no/littl_emne/raw/2012h

  <?xml version="1.0"?>
  <emner timeToLiveSeconds="900">
   <emne>
    <emnekode>GEOV104</emnekode>
    <arstall>2012</arstall>
    <terminkode>H&#xD8;ST</terminkode>
    <status_pensum_finnes>N</status_pensum_finnes>
    <dato_pensum_lagt_ut>2013-10-25-09-24</dato_pensum_lagt_ut>
    <arstall_start>2012</arstall_start>
    <terminkode_start>H&#xD8;ST</terminkode_start>
    <kilde>LMS</kilde>
    <readinglist_id/>
   </emne>
   <emne>
    <emnekode>JUS121</emnekode>
    <arstall>2017</arstall>
    <terminkode>V&#xC5;R</terminkode>
    <status_pensum_finnes>N</status_pensum_finnes>
    <dato_pensum_lagt_ut>2016-10-25-09-24</dato_pensum_lagt_ut>
    <arstall_start>2016</arstall_start>
    <terminkode_start>H&#xD8;ST</terminkode_start>
    <kilde>LEGANTO</kilde>
    <readinglist_id>23421309421309</readinglist_id>
   </emne>
  </emner>
  

littl_personrolle-raw – List data fra I0184_UIB.LITTL_PERSONROLLE ufiltrert

GET https://fs.fd.uib.no/littl_personrolle/raw/{semester}
semester Semester (årstall satt sammen med en bokstav for høst eller vår (V eller H), eks. 2010H)
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<roller timeToLiveSeconds="...">
 <rolle>
  <brukernavn>...</brukernavn>
  <fornavn>...</fornavn>
  <etternavn>...</etternavn>
  <arstall>...</arstall>
  <terminkode>...</terminkode>
  <emnekode>...</emnekode>
  <rollekode>...</rollekode>
 </rolle>
 <rolle>
  <brukernavn>...</brukernavn>
  <fornavn>...</fornavn>
  <etternavn>...</etternavn>
  <arstall>...</arstall>
  <terminkode>...</terminkode>
  <emnekode>...</emnekode>
  <rollekode>...</rollekode>
 </rolle>
</roller>


  TimeToLive: 900 (seconds in caches)

Examples

 • Beskrivelsetekst mangler https://fs.fd.uib.no/littl_personrolle/raw/2012h

  <?xml version="1.0"?>
  <roller timeToLiveSeconds="0">
   <rolle>
    <brukernavn>foo</brukernavn>
    <fornavn>Sol</fornavn>
    <etternavn>Sikkert</etternavn>
    <arstall>2012</arstall>
    <terminkode>H&#xD8;ST</terminkode>
    <emnekode>ODO-KP-SEM8D</emnekode>
    <rollekode>KURSANSV</rollekode>
   </rolle>
   <rolle>
    <brukernavn>bar</brukernavn>
    <fornavn>Suzi</fornavn>
    <etternavn>Serken</etternavn>
    <arstall>2012</arstall>
    <terminkode>H&#xD8;ST</terminkode>
    <emnekode>ODO-KP-SEM9D</emnekode>
    <rollekode>KURSANSV</rollekode>
   </rolle>
  </roller>
  

oppdater-littl_emne – Oppdatere tabell UIB.LITTL_EMNE i FS

GET https://fs.fd.uib.no/oppdater/littl_emne/{emnekode}/{semester}/{start-semester}/{status}/{dato}/{kilde}/{readinglist-id}
emnekode Emnekode
semester Semester (årstall satt sammen med en bokstav for høst eller vår (V eller H), eks. 2010H)
start-semester Start semester på emne (årstall satt sammen med en bokstav for høst eller vår (V eller H), eks. 2010H)
status Status J(a)/N(ei) om litteraturliste eksisterer i Mi side
dato Dato når litteraturliste ble lagt ut/oppdatert. Format YYYY-MM-DD-HH24-MI. Hvis litteraturliste ikke finnes (status: N) kan oppgitt dato være når status sist ble oppdatert.
kilde Hvor litteraturlisten er publisert
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<none timeToLiveSeconds="...">...</none>


  TimeToLive: 0 (seconds in caches)

Examples