fs.fd.system.gravitee_mfa – Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor

mfa_unntatte_kandidater – Eksamenskandidater som skal holdes utenfor mfa-pålogging

GET https://fs.fd.uib.no/mfa_unntatte_kandidater/{dato}
dato Dato formatert som YYYY-MM-DD
response
200 OK
Content-Type: text/xml

	
    
    TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples