fs.fd.system.phd-portalen – Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor

phd-avhandlingsvurderinger – Returnerer xml med info om ph.d.-kandidats avhandlingsvurderinger knyttet til en innlevering

GET https://fs.fd.uib.no/phd/avhandlingsvurderinger/{personid}/{studieprogramkode}/{arstall_start}/{terminkode_start}/{innleveringsnr}
response
200 OK
Content-Type: text/xml


    TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

phd-disputaser – Returnerer xml med info om ph.d.-kandidats disputaser knyttet til en innlevering

GET https://fs.fd.uib.no/phd/disputaser/{personid}/{studieprogramkode}/{arstall_start}/{terminkode_start}/{innleveringsnr}
response
200 OK
Content-Type: text/xml


    TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

phd-innlevering – Returnerer xml med info om ph.d.-kandidats innlevering

GET https://fs.fd.uib.no/phd/innlevering/{personid}
response
200 OK
Content-Type: text/xml


    TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

phd-komitedeltakere – Returnerer xml med info om ph.d.-kandidats komitemedlemmer knyttet til en innlevering

GET https://fs.fd.uib.no/phd/komitedeltakere/{personid}/{studieprogramkode}/{arstall_start}/{terminkode_start}/{innleveringsnr}
response
200 OK
Content-Type: text/xml


    TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

phd-proveforelsninger – Returnerer xml med info om ph.d.-kandidats prøveforelesninger knyttet til en innlevering

GET https://fs.fd.uib.no/phd/proveforelsninger/{personid}/{studieprogramkode}/{arstall_start}/{terminkode_start}/{innleveringsnr}
response
200 OK
Content-Type: text/xml


    TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples