fs.fd.system.plagiatkontroll – Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor

update-personrolle – Oppdaterer merknadsfeltet på personrolle basert på brukernavn og rollenr

GET https://fs.fd.uib.no/update/personrolle/{brukernavn}/{rollenr}/{merknadtekst}
brukernavn g
rollenr r
merknadtekst g
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<none timeToLiveSeconds="...">...</none>


    TimeToLive: 0 (seconds in caches)

Examples