fs.fd.studentdata – Tjenester som leverer data om individuelle studenter

Diverse tjenester som leverer informasjon om fødselsnummerendringer, gradsoppnåelser, semesterregistrering

fnr_endringer – TEST: Fødselsnummerendringer utført i FS etter en gitt dato

GET https://fs.fd.uib.no/fnr_endringer/{dato}
dato Dato formatert som YYYYMMDD
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<fnr_endringer><fnr_endring id="..."><studentnr_tildelt>...</studentnr_tildelt><fodselsdato_naverende>...</fodselsdato_naverende><personnr_naverende>...</personnr_naverende><fodselsdato_tidligere>...</fodselsdato_tidligere><personnr_tidligere>...</personnr_tidligere><dato_foretatt>...</dato_foretatt><status_sammenslatt>...</status_sammenslatt><dato_meldt_so/><status_behandlet_so/><so_bestillingid/><merknadtekst_grunnlag/><fodselsdato_neste>...</fodselsdato_neste><personnr_neste>...</personnr_neste><institusjonsnr_eier>...</institusjonsnr_eier></fnr_endring><fnr_endring id="..."><studentnr_tildelt>...</studentnr_tildelt><fodselsdato_naverende>...</fodselsdato_naverende><personnr_naverende>...</personnr_naverende><fodselsdato_tidligere>...</fodselsdato_tidligere><personnr_tidligere>...</personnr_tidligere><dato_foretatt>...</dato_foretatt><status_sammenslatt>...</status_sammenslatt><dato_meldt_so/><status_behandlet_so/><so_bestillingid/><merknadtekst_grunnlag/><fodselsdato_neste>...</fodselsdato_neste><personnr_neste>...</personnr_neste><institusjonsnr_eier>...</institusjonsnr_eier></fnr_endring> 
 ...
</fnr_endringer>


  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • Lister alle fødselsnummerendringer etter 1. oktober 2010 https://fs.fd.uib.no/fnr_endringer/20101001

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <fnr_endringer><fnr_endring id="xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx"><studentnr_tildelt>xxxxxx</studentnr_tildelt><fodselsdato_naverende>xxxxxx</fodselsdato_naverende><personnr_naverende>xxxxx</personnr_naverende><fodselsdato_tidligere>xxxxxx</fodselsdato_tidligere><personnr_tidligere>xxxxx</personnr_tidligere><dato_foretatt>18.10.2010</dato_foretatt><status_sammenslatt>N</status_sammenslatt><dato_meldt_so/><status_behandlet_so/><so_bestillingid/><merknadtekst_grunnlag/><fodselsdato_neste>xxxxxx</fodselsdato_neste><personnr_neste>xxxxx</personnr_neste><institusjonsnr_eier>184</institusjonsnr_eier></fnr_endring><fnr_endring id="xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx"><studentnr_tildelt>xxxxxx</studentnr_tildelt><fodselsdato_naverende>xxxxxx</fodselsdato_naverende><personnr_naverende>xxxxx</personnr_naverende><fodselsdato_tidligere>xxxxxx</fodselsdato_tidligere><personnr_tidligere>xxxxx</personnr_tidligere><dato_foretatt>18.10.2010</dato_foretatt><status_sammenslatt>N</status_sammenslatt><dato_meldt_so/><status_behandlet_so/><so_bestillingid/><merknadtekst_grunnlag/><fodselsdato_neste>xxxxxx</fodselsdato_neste><personnr_neste>xxxxx</personnr_neste><institusjonsnr_eier>184</institusjonsnr_eier></fnr_endring> 
   ...
  </fnr_endringer>
  

manntallsliste – Returnerer manntallslister for inneværende semestrer

GET https://fs.fd.uib.no/manntallsliste
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<studenter>
 <student>
  <arstall>...</arstall>
  <terminkode>...</terminkode>
  <fornavn>...</fornavn>
  <etternavn>...</etternavn>
  <brukernavn>...</brukernavn>
  <stedkode>...</stedkode>
  <stednavn>...</stednavn>
 </student>
 <student>
  <arstall>...</arstall>
  <terminkode>...</terminkode>
  <fornavn>...</fornavn>
  <etternavn>...</etternavn>
  <brukernavn>...</brukernavn>
  <stedkode>...</stedkode>
  <stednavn>...</stednavn>
 </student>
</studenter>


  TimeToLive: 0 (seconds in caches)

Examples

 • Henter manntallsliste for inneværende semester https://fs.fd.uib.no/mantallsliste

  <?xml version="1.0"?>
  <studenter>
   <student>
    <arstall>2012</arstall>
    <terminkode>H&#xD8;ST</terminkode>
    <fornavn>Ola</fornavn>
    <etternavn>Nordmann</etternavn>
    <brukernavn>xxyyww</brukernavn>
    <stedkode>184151700</stedkode>
    <stednavn>Institutt for informasjons- og medievitenskap</stednavn>
   </student>
   <student>
    <arstall>2012</arstall>
    <terminkode>H&#xD8;ST</terminkode>
    <fornavn>Kari</fornavn>
    <etternavn>Normann</etternavn>
    <brukernavn>yyxxww</brukernavn>
    <stedkode>184000000</stedkode>
    <stednavn>Universitetet i Bergen</stednavn>
   </student>
  </studenter>
  

registerkort – TEST: Nye registerkort etter et gitt tidspunkt (dato/tid)

GET https://fs.fd.uib.no/registerkort/{tidspunkt}
tidspunkt Tidspunkt på formen YYYYMMDDHH24MISS
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<registerkort><student_registerkort id="..."><terminkode>...</terminkode><arstall>...</arstall><fodselsdato>...</fodselsdato><personnr>...</personnr><studentnr_tildelt>...</studentnr_tildelt><dato_opprettet>...</dato_opprettet></student_registerkort><student_registerkort id="..."><terminkode>...</terminkode><arstall>...</arstall><fodselsdato>...</fodselsdato><personnr>...</personnr><studentnr_tildelt>...</studentnr_tildelt><dato_opprettet>...</dato_opprettet></student_registerkort>
 ...
</registerkort>


  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • Lister alle registerkort som er opprettet etter kl. 12:00:00 28. september 2010 https://fs.fd.uib.no/registerkort/20100928120000

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <registerkort><student_registerkort id="xxxxxxxxxxx-2010HØST"><terminkode>HØST</terminkode><arstall>2010</arstall><fodselsdato>xxxxxx</fodselsdato><personnr>xxxxx</personnr><studentnr_tildelt>xxxxxx</studentnr_tildelt><dato_opprettet>30.09.2010</dato_opprettet></student_registerkort><student_registerkort id="xxxxxxxxxxx-2010HØST"><terminkode>HØST</terminkode><arstall>2010</arstall><fodselsdato>xxxxxx</fodselsdato><personnr>xxxxx</personnr><studentnr_tildelt>xxxxxx</studentnr_tildelt><dato_opprettet>30.09.2010</dato_opprettet></student_registerkort>
   ...
  </registerkort>
  

semreg_brukernavn – TEST: brukernavn for semesterregistrerte studenter

GET https://fs.fd.uib.no/semreg_brukernavn/{termin}
termin Termin (årstall satt sammen med en bokstav for høst eller vår (V eller H), eks. 2010H)
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<semreg_brukernavn timeToLiveSeconds="...">
 <bruker id="...">
  <brukernavn>...</brukernavn>
 </bruker>
 <bruker id="...">
  <brukernavn>...</brukernavn>
 </bruker>
 <bruker id="...">
  <brukernavn>...</brukernavn>
 </bruker>
 <bruker id="...">
  <brukernavn>...</brukernavn>
 </bruker>
 <bruker id="...">
  <brukernavn>...</brukernavn>
 </bruker>
 <bruker id="...">
  <brukernavn>...</brukernavn>
 </bruker>
 <bruker id="...">
  <brukernavn>...</brukernavn>
 </bruker>
 <bruker id="...">
  <brukernavn>...</brukernavn>
 </bruker>
 <bruker id="...">
  <brukernavn>...</brukernavn>
 </bruker>
 <bruker id="...">
  <brukernavn>...</brukernavn>
 </bruker>
 <bruker id="...">
  <brukernavn>...</brukernavn>
 </bruker>
 ...
</semreg_brukernavn>

  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • Lister brukernavn for alle studenter som har semesterregistrert seg og betalt semesteravgift i høsten 2010 https://fs.fd.uib.no/semreg_brukernavn/2010H

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <semreg_brukernavn timeToLiveSeconds="300">
   <bruker id="jaboe2457">
    <brukernavn>jaboe2457</brukernavn>
   </bruker>
   <bruker id="vvi061">
    <brukernavn>vvi061</brukernavn>
   </bruker>
   <bruker id="mgl002">
    <brukernavn>mgl002</brukernavn>
   </bruker>
   <bruker id="lbr006">
    <brukernavn>lbr006</brukernavn>
   </bruker>
   <bruker id="trmin4936">
    <brukernavn>trmin4936</brukernavn>
   </bruker>
   <bruker id="jbr062">
    <brukernavn>jbr062</brukernavn>
   </bruker>
   <bruker id="tpe056">
    <brukernavn>tpe056</brukernavn>
   </bruker>
   <bruker id="esk010">
    <brukernavn>esk010</brukernavn>
   </bruker>
   <bruker id="ega059">
    <brukernavn>ega059</brukernavn>
   </bruker>
   <bruker id="krulv6799">
    <brukernavn>krulv6799</brukernavn>
   </bruker>
   <bruker id="evo090">
    <brukernavn>evo090</brukernavn>
   </bruker>
   ...
  </semreg_brukernavn>
  

studentmedlemskap-emne – Liste studenter på emne et gitt semester. Benyttes blant annet av Helge Opedal for tilgangstyring på turing.uib.no (dikult- og info-studenter som får webområder)

GET https://fs.fd.uib.no/studentmedlemskap/emne/{emnekode}/{semester}
emnekode Emnekode
semester Semester (årstall satt sammen med en bokstav for høst eller vår (V eller H), eks. 2010H)
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<studenter timeToLiveSeconds="...">
 <student>
  <brukernavn>...</brukernavn>
  <dato>...</dato>
  <kilde>...</kilde>
 </student>
 <student>
  <brukernavn>...</brukernavn>
  <dato>...</dato>
  <kilde>...</kilde>
 </student>
 <student>
  <brukernavn>...</brukernavn>
  <dato>...</dato>
  <kilde>...</kilde>
 </student>
 <student>
  <brukernavn>...</brukernavn>
  <dato>...</dato>
  <kilde>...</kilde>
 </student>
 <student>
  <brukernavn>...</brukernavn>
  <dato>...</dato>
  <kilde>...</kilde>
 </student>
 <student>
  <brukernavn>...</brukernavn>
  <dato>...</dato>
  <kilde>...</kilde>
 </student>
 <student>
  <brukernavn>...</brukernavn>
  <dato>...</dato>
 ...
</studenter>

  TimeToLive: 0 (seconds in caches)

Examples

 • Beskrivelsetekst mangler https://fs.fd.uib.no/studentmedlemskap/emne/INF100/2013h

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <studenter timeToLiveSeconds="0">
   <student>
    <brukernavn>thbro9345</brukernavn>
    <dato>12.08.2013</dato>
    <kilde>VURDMELDT</kilde>
   </student>
   <student>
    <brukernavn>pic003</brukernavn>
    <dato>13.08.2013</dato>
    <kilde>VURDMELDT</kilde>
   </student>
   <student>
    <brukernavn>bjthu8671</brukernavn>
    <dato>13.08.2013</dato>
    <kilde>VURDMELDT</kilde>
   </student>
   <student>
    <brukernavn>hesja5235</brukernavn>
    <dato>27.06.2013</dato>
    <kilde>VURDMELDT</kilde>
   </student>
   <student>
    <brukernavn>cbe050</brukernavn>
    <dato>18.08.2013</dato>
    <kilde>VURDMELDT</kilde>
   </student>
   <student>
    <brukernavn>st04387</brukernavn>
    <dato>31.08.2013</dato>
    <kilde>VURDMELDT</kilde>
   </student>
   <student>
    <brukernavn>bjthu8671</brukernavn>
    <dato>09.08.2013</dato>
   ...
  </studenter>
  

students_oppnadde_grader – Gradsoppnåelser for student

GET https://fs.fd.uib.no/students_oppnadde_grader/{studentnr}
studentnr Studentens studentnummer i FS
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<students_oppnadde_grader>
 <grad id="...">
  <dato_fodt>...</dato_fodt>
  <dato_sist_endret>...</dato_sist_endret>
  <iso_landkode>...</iso_landkode>
  <gradkode>...</gradkode>
  <niva>...</niva>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
  <studieretningkode/>
  <fakultetsnr>...</fakultetsnr>
  <instituttnr>...</instituttnr>
  <sted>...</sted>
  <ar_oppnaelse>...</ar_oppnaelse>
  <kjonn>...</kjonn>
  <adrlin1/>
  <adrlin2>...</adrlin2>
  <adresselinje1>...</adresselinje1>
  <postnr_hjemsted>...</postnr_hjemsted>
  <poststednavn>...</poststednavn>
  <adrlin3_hjemsted>...</adrlin3_hjemsted>
  <adresseland_hjemsted/>
  <telefon_hjemsted>...</telefon_hjemsted>
  <mobiltlf>...</mobiltlf>
  <emailadresse_privat>...</emailadresse_privat>
  <emailadresse>...</emailadresse>
  <arstall_godkj_stkomp>...</arstall_godkj_stkomp>
 </grad>
 <grad id="...">
  <dato_fodt>...</dato_fodt>
  <dato_sist_endret>...</dato_sist_endret>
  <iso_landkode>...</iso_landkode>
  <gradkode>...</gradkode>
  <niva>...</niva>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
  <studieretningkode/>
  <fakultetsnr>...</fakultetsnr>
  <instituttnr>...</instituttnr>
  <sted>...</sted>
  <ar_oppnaelse>...</ar_oppnaelse>
  <kjonn>...</kjonn>
  <adrlin1/>
  <adrlin2>...</adrlin2>
  <adresselinje1>...</adresselinje1>
  <postnr_hjemsted>...</postnr_hjemsted>
  <poststednavn>...</poststednavn>
  <adrlin3_hjemsted>...</adrlin3_hjemsted>
  <adresseland_hjemsted/>
  <telefon_hjemsted>...</telefon_hjemsted>
  <mobiltlf>...</mobiltlf>
  <emailadresse_privat>...</emailadresse_privat>
  <emailadresse>...</emailadresse>
  <arstall_godkj_stkomp>...</arstall_godkj_stkomp>
 </grad>
</students_oppnadde_grader>


  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • Lister oppnådde grader for student med studentnr 999999 https://fs.fd.uib.no/studentsoppnaddegrader/999999

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <students_oppnadde_grader>
   <grad id="999999-TEST-28.06.2010">
    <dato_fodt>01.03.1972</dato_fodt>
    <dato_sist_endret>28.06.2010</dato_sist_endret>
    <iso_landkode>XX</iso_landkode>
    <gradkode>TEST</gradkode>
    <niva>LG</niva>
    <studieprogramkode>TEST</studieprogramkode>
    <studieretningkode/>
    <fakultetsnr>11</fakultetsnr>
    <instituttnr>0</instituttnr>
    <sted>110</sted>
    <ar_oppnaelse>2010</ar_oppnaelse>
    <kjonn>M</kjonn>
    <adrlin1/>
    <adrlin2>Åsane Senter 3</adrlin2>
    <adresselinje1>Åsane Senter 3</adresselinje1>
    <postnr_hjemsted>5016</postnr_hjemsted>
    <poststednavn>BERGEN</poststednavn>
    <adrlin3_hjemsted>5016 BERGEN</adrlin3_hjemsted>
    <adresseland_hjemsted/>
    <telefon_hjemsted>99999999</telefon_hjemsted>
    <mobiltlf>88888888</mobiltlf>
    <emailadresse_privat>testperson@student.uib.no</emailadresse_privat>
    <emailadresse>testperson@student.uib.no</emailadresse>
    <arstall_godkj_stkomp>1992</arstall_godkj_stkomp>
   </grad>
   <grad id="1933-CMSV-30.06.1996">
    <dato_fodt>01.03.1972</dato_fodt>
    <dato_sist_endret>27.04.1999</dato_sist_endret>
    <iso_landkode>XX</iso_landkode>
    <gradkode>CMSV</gradkode>
    <niva>LG</niva>
    <studieprogramkode>LGSVFA</studieprogramkode>
    <studieretningkode/>
    <fakultetsnr>15</fakultetsnr>
    <instituttnr>0</instituttnr>
    <sted>150</sted>
    <ar_oppnaelse>1996</ar_oppnaelse>
    <kjonn>M</kjonn>
    <adrlin1/>
    <adrlin2>Åsane Senter 3</adrlin2>
    <adresselinje1>Åsane Senter 3</adresselinje1>
    <postnr_hjemsted>5016</postnr_hjemsted>
    <poststednavn>BERGEN</poststednavn>
    <adrlin3_hjemsted>5016 BERGEN</adrlin3_hjemsted>
    <adresseland_hjemsted/>
    <telefon_hjemsted>99999999</telefon_hjemsted>
    <mobiltlf>88888888</mobiltlf>
    <emailadresse_privat>testperson@student.uib.no</emailadresse_privat>
    <emailadresse>testperson@student.uib.no</emailadresse>
    <arstall_godkj_stkomp>1992</arstall_godkj_stkomp>
   </grad>
  </students_oppnadde_grader>