fs.fd.system.internt – Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor

ekstilpasning_statistikk – Statistikk over eksamenstilpasninger. Kjøres av og til av eksamensgruppen via Excel-dokument.

GET https://fs.fd.uib.no/ekstilpasning_statistikk
response
200 OK
Content-Type: text/xml

	
  
  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

infotypefeilbruk – Oversikt infotyper brukt feil ihht. pubinfo

GET https://fs.fd.uib.no/infotypefeilbruk
termin type=string Termin (årstall satt sammen med en bokstav for høst eller vår (V eller H), eks. 2010H) string
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<infotyper timeToLiveSeconds="...">
 <infotype>
  <kategori>...</kategori>
  <fakultet>...</fakultet>
  <objekt>...</objekt>
  <arstall>...</arstall>
  <terminkode>...</terminkode>
  <sprak>...</sprak>
  <infotypekode>...</infotypekode>
  <tagkode>...</tagkode>
 </infotype>
 <infotype>
  <kategori>...</kategori>
  <fakultet>...</fakultet>
  <objekt>...</objekt>
  <arstall>...</arstall>
  <terminkode>...</terminkode>
  <sprak>...</sprak>
  <infotypekode>...</infotypekode>
  <tagkode>...</tagkode>
 </infotype>
 <infotype>
  <kategori>...</kategori>
  <fakultet>...</fakultet>
  <objekt>...</objekt>
  <arstall>...</arstall>
  <terminkode>...</terminkode>
  <sprak>...</sprak>
  <infotypekode>...</infotypekode>
  <tagkode>...</tagkode>
 </infotype>
 <infotype>
  <kategori>...</kategori>
  <fakultet>...</fakultet>
 ...
</infotyper>

  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • Lister feilbrukte infotyper https://fs.fd.uib.no/infotypefeil/nynorsk/emne/2010V

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <infotyper timeToLiveSeconds="300">
   <infotype>
    <kategori>emne</kategori>
    <fakultet>11</fakultet>
    <objekt>DIDAFIL1-0</objekt>
    <arstall>2010</arstall>
    <terminkode>VÅR</terminkode>
    <sprak>NYNORSK</sprak>
    <infotypekode>E_RE_SPRAK</infotypekode>
    <tagkode>E_RE_SPRAK</tagkode>
   </infotype>
   <infotype>
    <kategori>emne</kategori>
    <fakultet>11</fakultet>
    <objekt>EKSTWEB100-0</objekt>
    <arstall>2010</arstall>
    <terminkode>VÅR</terminkode>
    <sprak>NYNORSK</sprak>
    <infotypekode>E_RE_INNH</infotypekode>
    <tagkode>E_RE_INNH</tagkode>
   </infotype>
   <infotype>
    <kategori>emne</kategori>
    <fakultet>11</fakultet>
    <objekt>FIL250-0</objekt>
    <arstall>2010</arstall>
    <terminkode>VÅR</terminkode>
    <sprak>NYNORSK</sprak>
    <infotypekode>E_RE_MAL</infotypekode>
    <tagkode>E_RE_MAL</tagkode>
   </infotype>
   <infotype>
    <kategori>emne</kategori>
    <fakultet>11</fakultet>
   ...
  </infotyper>