fs.fd.system.digiforms – Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor

students_soknader – Informasjon om students søknader

GET https://fs.fd.uib.no/students_soknader/{studentid}/{opptakstypekode}/{kuntilbudogja}
response
200 OK
Content-Type: text/xml

	
    
    TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples