fs.fd.system.laanepc – Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor

eksamensplan – Eksamenstidspunkt for gitt termin for studenter

GET https://fs.fd.uib.no/eksamensplan/{årstall}/{terminkode}/{brukernavn}
response
200 OK
Content-Type: text/xml

	
    
    TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples