fs.fd.system.digiforms – Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor

praksis-skoler – Skoler hvor de har vært praksisutplassering

GET https://fs.fd.uib.no/praksis/skoler
response
200 OK
Content-Type: text/xml


    TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples