fs.fd.system.aapne_data – Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor

basisinfo-emner – Informasjon om emner: emnekode, emnenavn, fakultet, institutt, nuskode (nivå 2 og 3)

GET https://fs.fd.uib.no/basisinfo/emner
response
200 OK
Content-Type: text/xml

	
    
    TimeToLive: 86000 (seconds in caches)

Examples