fs.fd.system.digiforms – Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor

generer_engangspassord – Genererer engangspassord for FS-bruker

GET https://fs.fd.uib.no/generer_engangspassord/{brukernavn}
response
200 OK
Content-Type: text/xml


    TimeToLive: 0 (seconds in caches)

Examples