fs.fd.undervisningsaktiviteter – Interface for getting undervisningsaktiviteter from FS, used by syllabus import scripts

undervisningsaktivitet-list – Lister ut info fra undaktivitet f.o.m inneværende år

GET https://fs.fd.uib.no/undervisningsaktivitet/list
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<aktiviteter><aktivitet><emnekode>...</emnekode><versjonskode>...</versjonskode><terminkode>...</terminkode><arstall>...</arstall><terminnr>...</terminnr><aktivitetkode>...</aktivitetkode><undpartilopenr/><aktivitetsnavn>...</aktivitetsnavn><aktivitetkode_eier>...</aktivitetkode_eier><status>...</status><status_publiseres>...</status_publiseres><aktivitetsnavn_engelsk/><sekvensnr>...</sekvensnr></aktivitet>
...
</aktiviteter>


  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • Beskrivelsetekst mangler https://fs.fd.uib.no/undervisningsaktivitet/list

  <?xml version="1.0"?>
  <aktiviteter><aktivitet><emnekode>...</emnekode><versjonskode>...</versjonskode><terminkode>...</terminkode><arstall>...</arstall><terminnr>...</terminnr><aktivitetkode>...</aktivitetkode><undpartilopenr/><aktivitetsnavn>...</aktivitetsnavn><aktivitetkode_eier>...</aktivitetkode_eier><status>...</status><status_publiseres>...</status_publiseres><aktivitetsnavn_engelsk/><sekvensnr>...</sekvensnr></aktivitet>
  ...
  </aktiviteter>
  

undervisningsaktivitet-listwithsyllcode – Lister ut info fra undervisningstimeplan,inkl generert syllabuskode

GET https://fs.fd.uib.no/undervisningsaktivitet/listwithsyllcode
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<aktiviteter timeToLiveSeconds="..."><aktivitet><syllkode>...</syllkode><emnekode>...</emnekode><aktivitetsnavn>...</aktivitetsnavn></aktivitet><aktivitet><syllkode>...</syllkode><emnekode>...</emnekode><aktivitetsnavn>...</aktivitetsnavn></aktivitet><aktivitet><syllkode>...</syllkode><emnekode>...</emnekode><aktivitetsnavn>...</aktivitetsnavn></aktivitet>
 ...
</aktiviteter>


  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • Beskrivelsetekst mangler https://fs.fd.uib.no/undervisningsaktivitet/listwithsyllcode

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <aktiviteter timeToLiveSeconds="300"><aktivitet><syllkode>12H-EXPHIL-MNSEM-0-1-2-6-3</syllkode><emnekode>EXPHIL-MNSEM</emnekode><aktivitetsnavn>Beta</aktivitetsnavn></aktivitet><aktivitet><syllkode>12H-EXPHIL-MNSEM-0-1-2-8-3</syllkode><emnekode>EXPHIL-MNSEM</emnekode><aktivitetsnavn>Beta</aktivitetsnavn></aktivitet><aktivitet><syllkode>12H-RUS113-0-1-1-4</syllkode><emnekode>RUS113</emnekode><aktivitetsnavn>Omsetjing</aktivitetsnavn></aktivitet>
   ...
  </aktiviteter>