fs.fd.canvas – Tjenester til UiBs LMS (Canvas)

Et sett med tjenester for å levere data om emner, studieprogram og brukerprovisjonering av Canvas.

Used by

undervisningsenhet_medlemmer – Und- og vurdmeldte for en gitt termin

GET https://fs.fd.uib.no/undervisningsenhet_medlemmer/{årstall}/{terminkode}/{eksporter_alt}
årstall r
terminkode (VÅR, HØST)
eksporterxUNDERSCORExalt (J, N) (Ikke obligatorisk)
response
200 OK
Content-Type: text/xml


    TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples