fs.fd.system.safe – Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor

partiplassert_personinfo

GET https://fs.fd.uib.no/partiplassert_personinfo/{emnekode}/{semester}/{aktivitetkode}
emnekode Emnekode
semester Semester (årstall satt sammen med en bokstav for høst eller vår (V eller H), eks. 2018H)
aktivitetkode Aktivitetkode (ikke obligatorisk)
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<partiplasserte timeToLiveSeconds="...">
 <partiplassert>
  <emnekode>...</emnekode>
  <versjonskode>...</versjonskode>
  <arstall>...</arstall>
  <terminkode>...</terminkode>
  <terminnr>...</terminnr>
  <aktivitetkode>...</aktivitetkode>
  <aktivitetsnavn>...</aktivitetsnavn>
  <brukernavn>...</brukernavn>
  <epost>...</epost>
  <fornavn>...</fornavn>
  <etternavn>...</etternavn>
  <person_tlf>...</person_tlf>
 </partiplassert>
 <partiplassert>
  <emnekode>...</emnekode>
  <versjonskode>...</versjonskode>
  <arstall>...</arstall>
  <terminkode>...</terminkode>
  <terminnr>...</terminnr>
  <aktivitetkode>...</aktivitetkode>
  <aktivitetsnavn>...</aktivitetsnavn>
  <brukernavn>...</brukernavn>
  <epost>...</epost>
  <fornavn>...</fornavn>
  <etternavn>...</etternavn>
  <person_tlf>...</person_tlf>
 </partiplassert>
</partiplasserte>


  TimeToLive: 0 (seconds in caches)

Examples

 • Beskrivelsetekst mangler https://fs.fd.uib.no/partiplassert_personinfo/MED11/2018H/2-1

  <?xml version="1.0"?>
  <partiplasserte timeToLiveSeconds="300">
   <partiplassert>
    <emnekode>MED11</emnekode>
    <versjonskode>0</versjonskode>
    <arstall>2018</arstall>
    <terminkode>H&#xD8;ST</terminkode>
    <terminnr>1</terminnr>
    <aktivitetkode>2-1</aktivitetkode>
    <aktivitetsnavn>M1</aktivitetsnavn>
    <brukernavn>abc001</brukernavn>
    <epost>abc001@uib.no</epost>
    <fornavn>Kari</fornavn>
    <etternavn>Norman</etternavn>
    <person_tlf>1234567</person_tlf>
   </partiplassert>
   <partiplassert>
    <emnekode>MED11</emnekode>
    <versjonskode>0</versjonskode>
    <arstall>2018</arstall>
    <terminkode>H&#xD8;ST</terminkode>
    <terminnr>1</terminnr>
    <aktivitetkode>2-1</aktivitetkode>
    <aktivitetsnavn>M1</aktivitetsnavn>
    <brukernavn>abc002</brukernavn>
    <epost>abc002@uib.no</epost>
    <fornavn>Ola</fornavn>
    <etternavn>Norman</etternavn>
    <person_tlf>1234567</person_tlf>
   </partiplassert>
  </partiplasserte>