fs.fd.system.tilrettelegging – Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor

eksamenstilpasninger – Oversikt over eksamenstilpasninger og varighet, ekstratid og hviletid (for ITA-vakter)

GET https://fs.fd.uib.no/eksamenstilpasninger
response
200 OK
Content-Type: text/xml

	
    
    TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples