fs.fd.system.eksternweb – Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor

studieprogram-studietypenr – Lister studieprogramkode, studieretningkode og studietypenr, m.m.

GET https://fs.fd.uib.no/studieprogram/studietypenr
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<studietypenumre timeToLiveSeconds="...">
 <studietypenummer>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
  <studieretningkode/>
  <studietypenr>...</studietypenr>
  <ordf>...</ordf>
  <ord>...</ord>
  <regelverk>...</regelverk>
 </studietypenummer>
 <studietypenummer>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
  <studieretningkode/>
  <studietypenr>...</studietypenr>
  <ordf>...</ordf>
  <ord>...</ord>
  <regelverk>...</regelverk>
 </studietypenummer>
 <studietypenummer>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
  <studieretningkode/>
  <studietypenr>...</studietypenr>
  <ordf>...</ordf>
  <ord>...</ord>
  <regelverk>...</regelverk>
 </studietypenummer>
 <studietypenummer>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
  <studieretningkode/>
  <studietypenr>...</studietypenr>
  <ordf>...</ordf>
  <ord>...</ord>
  <regelverk>...</regelverk>
 </studietypenummer>
 <studietypenummer>...</studietypenumre>

  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • Lister studieprogramkode, studieretningkode og studietypenr https://fs.fd.uib.no/studieprogram/studietypenr

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <studietypenumre timeToLiveSeconds="300">
   <studietypenummer>
    <studieprogramkode>BAHF-NOFI</studieprogramkode>
    <studieretningkode/>
    <studietypenr>184074</studietypenr>
    <ordf>0</ordf>
    <ord>0</ord>
    <regelverk>GENS</regelverk>
   </studietypenummer>
   <studietypenummer>
    <studieprogramkode>ÅRSV-GOV</studieprogramkode>
    <studieretningkode/>
    <studietypenr>184162</studietypenr>
    <ordf>0</ordf>
    <ord>0</ord>
    <regelverk>GENS</regelverk>
   </studietypenummer>
   <studietypenummer>
    <studieprogramkode>ÅRHF-ENG</studieprogramkode>
    <studieretningkode/>
    <studietypenr>184170</studietypenr>
    <ordf>0</ordf>
    <ord>0</ord>
    <regelverk>GENS</regelverk>
   </studietypenummer>
   <studietypenummer>
    <studieprogramkode>ÅRHF-FRAN</studieprogramkode>
    <studieretningkode/>
    <studietypenr>184174</studietypenr>
    <ordf>0</ordf>
    <ord>0</ord>
    <regelverk>GENS</regelverk>
   </studietypenummer>
   <studietypenummer>
   ...
  </studietypenumre>
  

utvekslingsavtaler-info – Henter info om alle utvekslingsavtaler ( pk_fs200040.p_utveksling )

GET https://fs.fd.uib.no/utvekslingsavtaler/info/*/*
spraak, semester (nb: reverteres internt i script) string
response
200 OK
Content-Type: text/xml

	
  
  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

utvekslingsavtaler-restinfo – Lister nødvendig informasjon om utvekslingsavtaler som ikke kommer i andre XML-rapporter

GET https://fs.fd.uib.no/utvekslingsavtaler/restinfo
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<utvekslingsavtale>
 <avtaleid>...</avtaleid>
 <institusjonsnr_ekst>...</institusjonsnr_ekst>
 <utvpersonkatkode>...</utvpersonkatkode>
 <varighet_inn>...</varighet_inn>
 <varighet_ut>...</varighet_ut>
 <tidsenhet>...</tidsenhet>
 <bynavn>...</bynavn>
</utvekslingsavtale>


  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • Beskrivelsetekst mangler https://fs.fd.uib.no/utvekslingsavtaler/restinfo

  <?xml version="1.0"?>
  <utvekslingsavtale>
   <avtaleid>548-1</avtaleid>
   <institusjonsnr_ekst>13100103</institusjonsnr_ekst>
   <utvpersonkatkode>STUDENT</utvpersonkatkode>
   <varighet_inn>5</varighet_inn>
   <varighet_ut>5</varighet_ut>
   <tidsenhet>M&#xC5;NEDER</tidsenhet>
   <bynavn>Warszawa</bynavn>
  </utvekslingsavtale>
  

utvekslingsavtaler_debug-info – Henter info om alle utvekslingsavtaler ( pk_fs200040.p_utveksling )

GET https://fs.fd.uib.no/utvekslingsavtaler_debug/info/*/*
spraak, semester (nb: reverteres internt i script) string
response
200 OK
Content-Type: text/xml

	
  
  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples