fs.fd.aapnedata – Åpne data

Åpne data ved UiB - FS

All overføring av data skjer via https. For å kunne benytte åpne data må du ha en api-nøkkel. Se brukerdokumentasjon

Eksempel på url: https://fs.data.uib.no/{apikey}/{xml|json}*/service...

*) optional, default returns xml

basisinfo-emne – liste basisinformasjon om et emne (inneværende semester hvis ikke annet er spesifisert)

GET https://fs.data.uib.no/{apikey}/{format}/basisinfo/emne/{emnekode}/{semester}
apikey string apikey
format enum=(xml,json,jsonp:functionName) = xml Opsjonelt - velg format: xml, json eller jsonp (default: xml)
emnekode Emnekode
semester Semester (årstall satt sammen med en bokstav for høst eller vår (V eller H), eks. 2010H)
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<basisinfo timeToLiveSeconds="...">
 <emne>
  <emnekode>...</emnekode>
  <emnenavn_bokmal>...</emnenavn_bokmal>
  <emnenavn_nynorsk>...</emnenavn_nynorsk>
  <emnenavn_engelsk>...</emnenavn_engelsk>
  <studiepoeng>...</studiepoeng>
  <institusjonsnr_reglement>...</institusjonsnr_reglement>
  <faknr_reglement>...</faknr_reglement>
  <instituttnr_reglement>...</instituttnr_reglement>
  <faknavn_bokmal>...</faknavn_bokmal>
  <faknavn_nynorsk>...</faknavn_nynorsk>
  <faknavn_engelsk>...</faknavn_engelsk>
  <instituttnavn_bokmal>...</instituttnavn_bokmal>
  <instituttnavn_nynorsk>...</instituttnavn_nynorsk>
  <instituttnavn_engelsk>...</instituttnavn_engelsk>
  <studienivakode>...</studienivakode>
  <studienivanavn_bokmal>...</studienivanavn_bokmal>
  <studienivanavn_nynorsk/>
  <studienivanavn_engelsk>...</studienivanavn_engelsk>
  <nsdnivakode>...</nsdnivakode>
  <fagkode_sortering>...</fagkode_sortering>
  <fagnavn_bokmal>...</fagnavn_bokmal>
  <fagnavn_nynorsk>...</fagnavn_nynorsk>
  <fagnavn_engelsk>...</fagnavn_engelsk>
 </emne>
</basisinfo>

 ...
</basisinfo>

  TimeToLive: 86400 (seconds in caches)

Examples

 • Beskrivelsetekst mangler https://fs.data.uib.no/{apikey}/{format}/basisinfo/emne/BIO312/2014v

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <basisinfo timeToLiveSeconds="86400">
   <emne>
    <emnekode>BIO312</emnekode>
    <emnenavn_bokmal>Aktuelle tema i teoretisk økologi</emnenavn_bokmal>
    <emnenavn_nynorsk>Aktuelle tema i teoretisk økologi</emnenavn_nynorsk>
    <emnenavn_engelsk>Topics in Theoretical Ecology</emnenavn_engelsk>
    <studiepoeng>5</studiepoeng>
    <institusjonsnr_reglement>184</institusjonsnr_reglement>
    <faknr_reglement>12</faknr_reglement>
    <instituttnr_reglement>60</instituttnr_reglement>
    <faknavn_bokmal>Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet</faknavn_bokmal>
    <faknavn_nynorsk>Det matematisk-naturvitskaplege fakultet</faknavn_nynorsk>
    <faknavn_engelsk>Faculty of Mathematics and Natural Sciences</faknavn_engelsk>
    <instituttnavn_bokmal>Institutt for biovitenskap (BIO)</instituttnavn_bokmal>
    <instituttnavn_nynorsk>Institutt for biovitenskap (BIO)</instituttnavn_nynorsk>
    <instituttnavn_engelsk>Department of Biological Sciences (BIO)</instituttnavn_engelsk>
    <studienivakode>500</studienivakode>
    <studienivanavn_bokmal>Høyere grads nivå</studienivanavn_bokmal>
    <studienivanavn_nynorsk/>
    <studienivanavn_engelsk>Second degree level</studienivanavn_engelsk>
    <nsdnivakode>HN</nsdnivakode>
    <fagkode_sortering>BIOLOGI</fagkode_sortering>
    <fagnavn_bokmal>Biologi</fagnavn_bokmal>
    <fagnavn_nynorsk>Biologi</fagnavn_nynorsk>
    <fagnavn_engelsk>Biology</fagnavn_engelsk>
   </emne>
  </basisinfo>
  
   ...
  </basisinfo>
  

fakulteter – Informasjon om fakulteter som finnes

GET https://fs.data.uib.no/{apikey}/{format}/fakulteter
response
200 OK
Content-Type: text/xml

	
  
  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

institutter – Informasjon om institutter som finnes

GET https://fs.data.uib.no/{apikey}/{format}/institutter
response
200 OK
Content-Type: text/xml

	
  
  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

littl_emne – Liste emner i MittUiB et gitt semester med info om de har publisert litteraturliste

GET https://fs.data.uib.no/{apikey}/{format}/littl_emne/{semester}
apikey string apikey
format enum=(xml,json,jsonp:functionName) = xml Opsjonelt - velg format: xml, json eller jsonp (default: xml)
semester Semester (årstall satt sammen med en bokstav for høst eller vår (V eller H), eks. 2010H)
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<emner timeToLiveSeconds="...">
 <emne>
  <arstall>...</arstall>
  <terminkode>...</terminkode>
  <emnekode>...</emnekode>
  <status_pensum_finnes>...</status_pensum_finnes>
  <dato_pensum_lagt_ut>...</dato_pensum_lagt_ut>
  <url>...</url>
  <url_bokmal>...</url_bokmal>
  <url_nynorsk>...</url_nynorsk>
  <url_engelsk>...</url_engelsk>
  <emnenavn_bokmal>...</emnenavn_bokmal>
  <emnenavn_nynorsk>...</emnenavn_nynorsk>
  <emnenavn_engelsk>...</emnenavn_engelsk>
  <studiepoeng>...</studiepoeng>
  <institusjonsnr_reglement>...</institusjonsnr_reglement>
  <faknr_reglement>...</faknr_reglement>
  <instituttnr_reglement>...</instituttnr_reglement>
  <faknavn_bokmal>...</faknavn_bokmal>
  <faknavn_nynorsk>...</faknavn_nynorsk>
  <faknavn_engelsk>...</faknavn_engelsk>
  <instituttnavn_bokmal>...</instituttnavn_bokmal>
  <instituttnavn_nynorsk>...</instituttnavn_nynorsk>
  <instituttnavn_engelsk>...</instituttnavn_engelsk>
  <studienivakode>...</studienivakode>
  <studienivanavn_bokmal>...</studienivanavn_bokmal>
  <studienivanavn_nynorsk/>
  <studienivanavn_engelsk>...</studienivanavn_engelsk>
  <nsdnivakode>...</nsdnivakode>
  <fagkode_sortering>...</fagkode_sortering>
  <fagnavn_bokmal>...</fagnavn_bokmal>
  <fagnavn_nynorsk>...</fagnavn_nynorsk>
  <fagnavn_engelsk>...</fagnavn_engelsk>
 </emne>
 ...
</emner>

  TimeToLive: 900 (seconds in caches)

Examples

 • Beskrivelsetekst mangler https://fs.data.uib.no/{apikey}/{format}/littl_emne/2014v

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <emner timeToLiveSeconds="900">
   <emne>
    <arstall>2014</arstall>
    <terminkode>VÅR</terminkode>
    <emnekode>EXFAC00AS</emnekode>
    <status_pensum_finnes>J</status_pensum_finnes>
    <dato_pensum_lagt_ut>20.11.2013</dato_pensum_lagt_ut>
    <url>https://lticanvas.uib.no/lti-reading-list/download/nb/EXFAC00AS/2014V</url>
    <url_bokmal>https://lticanvas.uib.no/lti-reading-list/download/nb/EXFAC00AS/2014V</url_bokmal>
    <url_nynorsk>https://lticanvas.uib.no/lti-reading-list/download/nn/EXFAC00AS/2014V</url_nynorsk>
    <url_engelsk>https://lticanvas.uib.no/lti-reading-list/download/en/EXFAC00AS/2014V</url_engelsk>
    <emnenavn_bokmal>Akademisk skriving</emnenavn_bokmal>
    <emnenavn_nynorsk>Akademisk skriving</emnenavn_nynorsk>
    <emnenavn_engelsk>Academic Writing</emnenavn_engelsk>
    <studiepoeng>10</studiepoeng>
    <institusjonsnr_reglement>184</institusjonsnr_reglement>
    <faknr_reglement>11</faknr_reglement>
    <instituttnr_reglement>0</instituttnr_reglement>
    <faknavn_bokmal>Det humanistiske fakultet</faknavn_bokmal>
    <faknavn_nynorsk>Det humanistiske fakultet</faknavn_nynorsk>
    <faknavn_engelsk>Faculty of Humanities</faknavn_engelsk>
    <instituttnavn_bokmal>Det humanistiske fakultet</instituttnavn_bokmal>
    <instituttnavn_nynorsk>Det humanistiske fakultet</instituttnavn_nynorsk>
    <instituttnavn_engelsk>Faculty of Humanities</instituttnavn_engelsk>
    <studienivakode>71</studienivakode>
    <studienivanavn_bokmal>Examen facultatum</studienivanavn_bokmal>
    <studienivanavn_nynorsk/>
    <studienivanavn_engelsk>Examen facultatum</studienivanavn_engelsk>
    <nsdnivakode>LN</nsdnivakode>
    <fagkode_sortering>FØRSTESEM</fagkode_sortering>
    <fagnavn_bokmal>Felles innføringsemner</fagnavn_bokmal>
    <fagnavn_nynorsk>Felles innføringsemner</fagnavn_nynorsk>
    <fagnavn_engelsk>Introductory modules</fagnavn_engelsk>
   </emne>
   ...
  </emner>
  

studkat-utvekslingsavtaler – Returner utvekslingsavtaler ved UiB

GET https://fs.data.uib.no/{apikey}/{format}/studkat/utvekslingsavtaler
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<avtaler timeToLiveSeconds="...">
 <avtale>
  <soknadsalternativ>...</soknadsalternativ>
  <utvekslingsprogram>...</utvekslingsprogram>
  <land>...</land>
  <institusjon>...</institusjon>
  <fakultet>...</fakultet>
  <institutt>...</institutt>
  <fagnavn>...</fagnavn>
  <antall_plasser>...</antall_plasser>
 </avtale>
 <avtale>
  <soknadsalternativ>...</soknadsalternativ>
  <utvekslingsprogram>...</utvekslingsprogram>
  <land>...</land>
  <institusjon>...</institusjon>
  <fakultet>...</fakultet>
  <institutt>...</institutt>
  <fagnavn>...</fagnavn>
  <antall_plasser>...</antall_plasser>
 </avtale>
</avtaler>


  TimeToLive: 900 (seconds in caches)

Examples

 • Beskrivelsetekst mangler https://fs.data.uib.no/{apikey}/{format}/studkat/utvekslingsavtaler

  <?xml version="1.0"?>
  <avtaler timeToLiveSeconds="0">
   <avtale>
    <soknadsalternativ>6322</soknadsalternativ>
    <utvekslingsprogram>ERASMUS</utvekslingsprogram>
    <land>Italia</land>
    <institusjon>Universit&#xE0; degli Studi della Calabria</institusjon>
    <fakultet>Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet</fakultet>
    <institutt>Matematisk institutt</institutt>
    <fagnavn>Matematikk</fagnavn>
    <antall_plasser>4</antall_plasser>
   </avtale>
   <avtale>
    <soknadsalternativ>6323</soknadsalternativ>
    <utvekslingsprogram>ERASMUS</utvekslingsprogram>
    <land>Italia</land>
    <institusjon>Universit&#xE0; degli Studi di Genova</institusjon>
    <fakultet>Det humanistiske fakultet</fakultet>
    <institutt>Institutt for fremmedspr&#xE5;k</institutt>
    <fagnavn>Humanistiske fag</fagnavn>
    <antall_plasser>1</antall_plasser>
   </avtale>
  </avtaler>