fs.fd.system.digiforms – Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor

praksis-studenter_og_skole_pa_emne – Studenter knyttet til skole på et gitt emne for inneværende semester

GET https://fs.fd.uib.no/praksis/studenter_og_skole_pa_emne/{emneid}
emneidid Studentens studentnummer i FS eller fødselsnummer 11 siffer
response
200 OK
Content-Type: text/xml


    TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples