fs.fd.system.digiforms – Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor

student_eksrestilklageskjema – Lister ut aktuelle eksamensresultater til klageskjema for studenten

GET https://fs.fd.uib.no/student_eksrestilklageskjema/{studentid}
studentid fødselsnummer eller studentnummer
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<none timeToLiveSeconds="...">...</none>


    TimeToLive: 0 (seconds in caches)

Examples