fs.fd.system.studkat – Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor

utvekslingsperson – Utvekslingsopphold for person

GET https://fs.fd.uib.no/utvekslingsperson/{brukernavn}
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<utvekslingspersonopphold timeToLiveSeconds="...">...</utvekslingspersonopphold>

 ...
</utvekslingspersonopphold>

  TimeToLive: 0 (seconds in caches)

Examples

 • Lister utvekslingsopphold for student med brukernavn lri068 https://fs.fd.uib.no/utvekslingsperson/lri068

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <utvekslingspersonopphold timeToLiveSeconds="0">
  </utvekslingspersonopphold>
  
   ...
  </utvekslingspersonopphold>