fs.fd.system.tredjepartsportal – Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor

tredjepartsportal-emner – Aktive emner

GET https://fs.fd.uib.no/tredjepartsportal/emner
response
200 OK
Content-Type: text/xml

	
    
    TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

tredjepartsportal-personer – Aktive emner

GET https://fs.fd.uib.no/tredjepartsportal/personer/{emnekode}
response
200 OK
Content-Type: text/xml

	
    
    TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples