mittuib.timeplan.aapnedata – Åpne data for kalender fra Mitt UiB/Timeplanleggingsystem

Timeplan/MittUiB-kalenderdata fra emner som går hvert semester. iCalendar-format fra en caldav-tjener.

kalenderfeed – caldav kalenderfeed på et gitt emne

GET https://mittuib-timeplan.data.uib.no/{emnekode}/{semester}
emnekode string Emnekode på emnet.
semester string Opsjonelt - semester (årstall satt sammen med en bokstav for høst eller vår (V eller H), eks. 2010H). Hvis ikke angitt antas inneværende semester.
caldav
200 OK
Content-Type: text/calendar
BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//OpenACS//OpenACS 5.0 MIMEDIR//EN
METHOD:PUBLISH
CALSCALE:GREGORIAN
X-WR-CALNAME:
BEGIN:VEVENT
DTSTART:
DTEND:
CLASS:PUBLIC
LOCATION:
TRANSP:OPAQUE
SEQUENCE:0
UID:
DTSTAMP:
DESCRIPTION:
PRIORITY:
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
..
END:VCALENDAR

  

Tjenesten går mot en caldav-tjener, men caches i tillegg i 10 minutter. Normalt oppdateres timeplandataene hver natt fra timeplanleggingsystemet, men endringer gjort på dagtid vil normalt være tilgjengelig etter 5-10 minutter.

Eksempel på kalenderdata fra et emne

https://mittuib-timeplan.data.uib.no/BIO100/2016H

BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
METHOD:PUBLISH
X-WR-CALDESC:Kalenderhendingar for kurset BIO100 / Innføring i evolusjon og
økologi
X-WR-CALNAME:BIO100 / Innføring i evolusjon og økologi-kalender i Canvas
CALSCALE:GREGORIAN
PRODID:iCalendar-Ruby
BEGIN:VEVENT
DESCRIPTION:
DTEND:20160818T120000Z
DTSTAMP:20160818T234300Z
DTSTART:20160818T101500Z
CLASS:PUBLIC
LOCATION: (Studentsenteret\, Auditorium 'Egget' (SS: AUD))\,
SEQUENCE:0
SUMMARY:[BIO100] Orientering BIO100 / Orientering [BIO100]
UID:event-calendar-event-377500
URL:http://mitt.uib.no/calendar?include_contexts=course_1433&month=08&year=2016#calendar_event_377500
X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DESCRIPTION:
DTEND:20160823T120000Z
DTSTAMP:20160818T234300Z
DTSTART:20160823T101500Z
CLASS:PUBLIC
LOCATION: (Realfagbygget\, Auditorium 1 (RFB: A1))\,
SEQUENCE:0
SUMMARY:[BIO100] Forelesning BIO100 / Forelesning [BIO100]
UID:event-calendar-event-377501
URL:http://mitt.uib.no/calendar?include_contexts=course_1433&month=08&year=2016#calendar_event_377501
X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:
END:VEVENT
...
END:VCALENDAR