fs.fd.system.studentsamskipnaden_sammen – Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor

students_semreginfo – Semesterregistreringsinformasjon om studenten

GET https://fs.fd.uib.no/students_semreginfo/{studentid}/{arstall}/{terminkode}
response
200 OK
Content-Type: text/xml

	
    
    TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples