fs.fd.system.gravitee_w4 – Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor

emneinfoer_w4 – Emneinfo som skal vises på W4

GET https://fs.fd.uib.no/emneinfoer_w4/{emnekode}/{versjonskode}/{årstall}/{terminkode}/{språkkode}/{infotypekode}
emnekode g
versjonskode g
årstall r
terminkode (VÅR, HØST)
språkkode g
infotypekode g
response
200 OK
Content-Type: text/xml


  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

emner_w4 – Emner som skal vises på W4

GET https://fs.fd.uib.no/emner_w4/{årstall}/{terminkode}/{emnekode}/{versjonskode}
årstall r
terminkode (VÅR, HØST)
emnekode g
versjonskode g
response
200 OK
Content-Type: text/xml


  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

infoterminer_w4 – Infoterminer for emne

GET https://fs.fd.uib.no/infoterminer_w4/{emnekode}/{versjonskode}
emnekode g
versjonskode g
response
200 OK
Content-Type: text/xml


  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

littl_emne-v5 – Svarer på om et emne et gitt semester har litteraturliste publisert

GET https://fs.fd.uib.no/littl_emne/v5/{semester}/{emnekode}/{versjonskode}
semester Semester (årstall satt sammen med en bokstav for høst eller vår (V eller H), eks. 2010H)
emnekode optional
response
200 OK
Content-Type: text/xml


  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

studieprogram-studietypenr – Lister studieprogramkode, studieretningkode og studietypenr, m.m.

GET https://fs.fd.uib.no/studieprogram/studietypenr
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<studietypenumre timeToLiveSeconds="...">
 <studietypenummer>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
  <studieretningkode/>
  <studietypenr>...</studietypenr>
  <ordf>...</ordf>
  <ord>...</ord>
  <regelverk>...</regelverk>
 </studietypenummer>
 <studietypenummer>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
  <studieretningkode/>
  <studietypenr>...</studietypenr>
  <ordf>...</ordf>
  <ord>...</ord>
  <regelverk>...</regelverk>
 </studietypenummer>
 <studietypenummer>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
  <studieretningkode/>
  <studietypenr>...</studietypenr>
  <ordf>...</ordf>
  <ord>...</ord>
  <regelverk>...</regelverk>
 </studietypenummer>
 <studietypenummer>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
  <studieretningkode/>
  <studietypenr>...</studietypenr>
  <ordf>...</ordf>
  <ord>...</ord>
  <regelverk>...</regelverk>
 </studietypenummer>
 <studietypenummer>...</studietypenumre>

  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • Lister studieprogramkode, studieretningkode og studietypenr https://fs.fd.uib.no/studieprogram/studietypenr

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <studietypenumre timeToLiveSeconds="300">
   <studietypenummer>
    <studieprogramkode>BAHF-NOFI</studieprogramkode>
    <studieretningkode/>
    <studietypenr>184074</studietypenr>
    <ordf>0</ordf>
    <ord>0</ord>
    <regelverk>GENS</regelverk>
   </studietypenummer>
   <studietypenummer>
    <studieprogramkode>ÅRSV-GOV</studieprogramkode>
    <studieretningkode/>
    <studietypenr>184162</studietypenr>
    <ordf>0</ordf>
    <ord>0</ord>
    <regelverk>GENS</regelverk>
   </studietypenummer>
   <studietypenummer>
    <studieprogramkode>ÅRHF-ENG</studieprogramkode>
    <studieretningkode/>
    <studietypenr>184170</studietypenr>
    <ordf>0</ordf>
    <ord>0</ord>
    <regelverk>GENS</regelverk>
   </studietypenummer>
   <studietypenummer>
    <studieprogramkode>ÅRHF-FRAN</studieprogramkode>
    <studieretningkode/>
    <studietypenr>184174</studietypenr>
    <ordf>0</ordf>
    <ord>0</ord>
    <regelverk>GENS</regelverk>
   </studietypenummer>
   <studietypenummer>
   ...
  </studietypenumre>