fs.fd.system.gravitee_w4 – Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor

emneinfoer_w4 – Emneinfo som skal vises på W4

GET https://fs.fd.uib.no/emneinfoer_w4/{emnekode}/{versjonskode}/{årstall}/{terminkode}/{språkkode}/{infotypekode}
emnekode g
versjonskode g
årstall r
terminkode (VÅR, HØST)
språkkode g
infotypekode g
response
200 OK
Content-Type: text/xml


    TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

emner_w4 – Emner som skal vises på W4

GET https://fs.fd.uib.no/emner_w4/{årstall}/{terminkode}/{emnekode}/{versjonskode}
årstall r
terminkode (VÅR, HØST)
emnekode g
versjonskode g
response
200 OK
Content-Type: text/xml


    TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

infoterminer_w4 – Infoterminer for emne

GET https://fs.fd.uib.no/infoterminer_w4/{emnekode}/{versjonskode}
emnekode g
versjonskode g
response
200 OK
Content-Type: text/xml


    TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

littl_emne-v5 – Svarer på om et emne et gitt semester har litteraturliste publisert

GET https://fs.fd.uib.no/littl_emne/v5/{semester}/{emnekode}/{versjonskode}
semester Semester (årstall satt sammen med en bokstav for høst eller vår (V eller H), eks. 2010H)
emnekode optional
response
200 OK
Content-Type: text/xml


    TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples