fs.fd.system.gravitee_semesteravgiftsbetaling – Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor

semesteravgift_generer – Oppretter semesteravgiftsfaktura (dersom det er mulig)

GET https://fs.fd.uib.no/semesteravgift_generer/{studentid}
studentid Brukernavn, fødselsnummer, studentnummer eller privat epostadresse
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<none timeToLiveSeconds="...">...</none>


  TimeToLive: 0 (seconds in caches)

Examples

semesteravgift_hent_en_faktura – Lister ut info om en faktura

GET https://fs.fd.uib.no/semesteravgift_hent_en_faktura/{fakturanr}
fakturanr r
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<none timeToLiveSeconds="...">...</none>


  TimeToLive: 0 (seconds in caches)

Examples

semesteravgift_hent_faktura – Lister ut aktuelle fakturaer for studenten

GET https://fs.fd.uib.no/semesteravgift_hent_faktura/{studentid}
studentid Brukernavn, fødselsnummer, studentnummer eller privat epostadresse
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<none timeToLiveSeconds="...">...</none>


  TimeToLive: 0 (seconds in caches)

Examples

semesteravgift_hent_faktura-alle – Lister ut alle fakturaer for studenten

GET https://fs.fd.uib.no/semesteravgift_hent_faktura/alle/{studentid}
studentid Brukernavn, fødselsnummer, studentnummer eller privat epostadresse
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<none timeToLiveSeconds="...">...</none>


  TimeToLive: 0 (seconds in caches)

Examples

semesteravgift_hent_fakturadetaljer – Lister ut aktuelle fakturadetaljer for en faktura

GET https://fs.fd.uib.no/semesteravgift_hent_fakturadetaljer/{fakturanr}
fanturanr Fakturanummer i FS
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<none timeToLiveSeconds="...">...</none>


  TimeToLive: 0 (seconds in caches)

Examples

semesteravgift_reg_betaling – Registrering av innbetaling

GET https://fs.fd.uib.no/semesteravgift_reg_betaling/{fakturanr}/{belop}/{transaksjonsid}
fakturanr r
belop r
transaksjonsid r
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<none timeToLiveSeconds="...">...</none>


  TimeToLive: 0 (seconds in caches)

Examples

semesteravgift_reg_ekstern_betaling – Registrering av betalt semesteravgift ved annen institusjon

GET https://fs.fd.uib.no/semesteravgift_reg_ekstern_betaling/{brukernavn}/{institusjonsnr}/{referanse}
response
200 OK
Content-Type: text/xml


  TimeToLive: 0 (seconds in caches)

Examples

students_informasjon-v3 – Informasjon om studenten

GET https://fs.fd.uib.no/students_informasjon/v3/{studentid}
response
200 OK
Content-Type: text/xml

	
  
  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples